Seko mums Šodien saziedoti jau 1,492.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 30.06.2019

ATSKAITE PAR 2019.GADA 1.APRĪLI- 30.JŪNIJU

 

2019.gada 2.ceturksnī ģimenes PLECĀ saņēmušas atbalstu un palīdzību 4313.50 stundu apmērā:
- Ar PLECA līdzdalību ģimenēs nonākuši 7 bērni;
- Piedāvājot uzņemt ģimenē konkrētu bērniņu, notikusi komunikācija ar 494 ģimenēm;
- Lai risinātu konkrētas ģimenes vajadzības un jautājumus, notikušas 8 individuālās konsultācijas klātienē;
- PLECA draudzīgie konsultanti saņēmuši 468 zvanus par uzņemošajām ģimenēm aktuālajiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 536 reizes; sarunās kopumā pavadītas 39 stundas;
- Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos;
- Kopš aprīļa Fondā pieņemts darbā jurists Tālis Zalva, kas mentoru programmas ietvaros konsultē uzņemošās ģimenes dažādās problēmsituācijās, iesaistoties saziņā ar bāriņtiesu un citām institūcijām, tai skaitā sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju konkrētajos gadījumos.
 
Sniegta praktiska palīdzība uzņemošajām ģimenēm:
- Apmaksātas psihologa konsultācijas aizbildnes ģimenē uzņemtajai meitenei;
- Apmaksātas nodarbības pie logopēda audžuģimenē uzņemtiem bērniem;
- Apmaksāta psiholoģiskā izpēte invaliditātes noteikšanai medicīniskajā komisijā audžuģimenē esošai meitenei. 

Mentoru atbalsta programma: 

Lai psiholoģiski un emocionāli atbalstītu uzņemošās ģimenes, izveidota mentoru programma. Mentori sniedz padomu gan ikdienas, gan krīzes situācijās, iesaistās problēmsituāciju risināšanā un, ja nepieciešams, rosina saņemt profesionālu atbalstu. Aprīlī mentoru atbalsts nodrošināts 25 uzņemošajām ģimenēm, kurās kopumā ievietoti 58 bērni, maijā - 27 ģimenēm, kurās kopumā ievietots 62 bērni un jūnijā - 24 ģimenēm, kurās kopumā atrodas 41 bērns. Mentoru tiešais un pastarpinātais (starpprofesionāļu un starpinstitūciju sadarbība, dalība satikšanās pasākumos, atbalsta pakalpojuma pieejamības vecināšana individuālu gadījumu kontekstā u.c.) atbalsts kopumā nodrošināts 520 stundu apjomā. Mentori sazinājušies arī ar bāriņtiesām un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, palīdzot risināt konkrētus problēmjautājumus. Ja nepieciešams, mentori palīdz ģimenēm apzināt un piesaistīt papildus atbalstu un resursus. 

Attīstot mentora atbalsta pakalpojuma klāstu, panākta vienošanās ar biedrību "Latvijas Kristīgā Alianse bāreņiem" par sadarbību mentora atbalsta nodrošināšanā jaunajiem adoptētājiem. Tā ietvaros noslēgts pakalpojuma līgums par mentoru nodrošināšanu jaunajām adoptētājģimenēm, ievērojot Pleca izstrādātās mentoru sagatavošanas prasības un atbalsta pakalpojuma vadlīnijas, un pakalpojuma uzraudzības sistēmu. 

Satikšanās pasākumi:

Lai dotu iespēju potenciālājām audžuģimenēm satikties ar bērniem iespējami brīvākā vidē, Plecs organizē dažādus satikšanās pasākumus.

31.maijā un 1.jūnijā Daugavpilī, Latgales zoodārzā, norisinājās divi satikšanās pasākumi audžuģimenēm un bērniem no bērnu namiem. Plecs saka lielu paldies Latgales zoodārzam par interesantajām aktivitātēm un izzinošajiem stāstiem par tajā mītošajiem dzīvniekiem! Pasākumos kopā piedalījās 10 audžuģimenes no Latgales reģiona un 12 bērni no Naujenes bērnu nama un bērnu nama "Priedīte".

27. un 28. jūnijā satikšanās pasākumi norisinājās Dobelē. Dobeles pilsdrupās kopīgi tika spēlētas senatnīgas spēles, tika stāstīti stāsti par pili un ēstas picas. Abos pasākumos kopumā piedalījās 9 uzņemošās ģimenes un 10 bērni. 

26.aprīlī Rīgā notika satikšanās pasākums audžuģimenēm un viesģimenēm ar bērniem no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībām. Kopā ar uzņemošajām ģimenēm un bērniem tika veikti zinātniskie eksperimenti, gatavots saldējums, kā arī organizētas kopīgas rotaļas. Pasākumā piedalījās 5 uzņemošās ģimenes un 12 bērni no aprūpes namiem.

Lai iegūtu objektīvu priekšstatu par uzņemošo ģimeņu pieredzi, piedaloties neformālajos satikšanās pasākumos un  novērtētu to aktivitāti, kā arī šādu pasākumu efektivitāti, PLECS veica pētījumu, aptaujājot mūsu redzeslokā esošās uzņemošās ģimenes.

Citi notikumi: 

Maijā noslēdzās PLECA organizētā akcija “Uzdāvini audžumammai grāmatu!”, kuras laikā cilvēki tika aicināti dāvināt grāmatas, lai ar Latvijas pasta starpniecību tās nogādātu tieši tām mammām, kuras audzina audžubērnus, aizbildnībā esošus vai adoptētus bērnus. Grāmatas nonāca pie 180 mammām, no kurām ir saņemta sirsnīga pateicība! PLECS saka visiem ziedotājiem palies par iesaisti - grāmatām un jaukajiem apsveikumiem! Tāpat paldies sadarbības partnerim apgādam “Zvaigzne ABC” par grāmatu ziedojumu un iespēju grāmatnīcās iegādāties grāmatas, lai tās pēc tam nogādātu PLECAM. Paldies arī pārējiem sadarbības partneriem- izdevniecībai “BaibaBooks” par grāmatu ziedojumu, tipogrāfijai “McĀbols” par pastkartēm un grāmatu saiņošanu!

Aprīlī visā Latvijā tika organizēti semināri bāriņtiesu un bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem, lai iepazīstinātu ar PLECA darbību, lomu un vietu sistēmā ārpusģimenes aprūpes kontekstā, informētu par piedāvātajiem resursiem sadarbībai un motivētu institūcijas par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem informēt savā redzeslokā esošās bērnus uzņemošās ģimenes: 

  1. aprīlī Tērvetē, Zemgales reģiona bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestāžu pārstāvjiem;
  2. aprīlī Rīgā, Rīgas reģiona bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestāžu pārstāvjiem;
  3. aprīlī Siguldā, Vidzemes reģiona bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestāžu pārstāvjiem;
  4. aprīlī Liepājā, Kurzemes reģiona bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestāžu pārstāvjiem;
  5. aprīlī Daugavpilī, Latgales reģiona bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestāžu pārstāvjiem.

Seminārus kopumā apmeklējuši 140 dalībnieki no 47 pašvaldībām / 65 dažādām iestādēm. Pateicoties šiem semināriem, PLECA īstenotajai mentoru programmai un tuvākajiem rīkotajiem satikšanās pasākumiem pieteikušās jaunas uzņemošās ģimenes, kā arī ir nodibināta veiksmīga sadarbība ar vairākiem bāriņtiesu un aprūpes iestāžu vadītājiem, lai saņemtu informāciju par bērniem, kurus aicināt uz mūsu rīkotajiem satikšanās pasākumiem. 

PLECS turpina strādāt pie paradigmas maiņas sabiedrībā, tiek veikta datu analīze un konceptu izstrāde: Norisinās darbs pie ilgtermiņa aprūpētāja koncepcijas, kas, iekļaujot inovācijas adopcijas procesa pilnveidei un efektivizācijai, samazinās aprūpētāju maiņas gadījumus (bērna mētāšanu no vienas ģimenes pie nākamās), stiprinās pastāvīgas ģimenes modeli un ļaus ievērot bērnu tiesību un labāko interešu aspektus. Turpinās darbs pie starpinstitucionāla un starppašvaldību pusaudžu atbalsta programmas, tostarp sava veida polises sistēmas, kas nepieciešamības gadījumā uzņemošo ģimeni nodrošinātu ar pietiekamiem resursiem un atbalstu pusaudža sociālo prasmju un veselības stabilizācijai.

Finanšu atskaite:
Darba alga konsultantiem un ekspertiem: 16 065.70 EUR
Mentoru programmas nodrošināšana: 8 807.54 EUR
Palīdzība ģimenēm krīzes situācijās: 650.00 EUR
Satikšanās pasākuma organizēšana: 332.00 EUR
Mārketinga materiālu izstrāde: 252.68 EUR
Informatīvo semināru organizēšana: 888.46 EUR
Telpu noma un citas administratīvās izmaksas: 10 025.95 EUR 
Komunikācijas izmaksas: 269.92 EUR
Izdevumi par mājas lapas uzturēšanu: 169.40 EUR
KOPĀ: 37 461.65 EUR

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Jānim Lipinskim

Klusais eņģelītis

Palīdzība Gunitai Tropiņai

Palīdzība Uldim Vasiļevskim

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 211.94 €