Seko mums Šodien saziedoti jau 1,477.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 30.04.2018

Svarīgākais aprīlī.

 • Uzņemošo ģimeņu uzskaite Plecam dod pamatu efektīvākai bērnu un potenciālo ģimeņu kopā savešanai.

Plecs, veiksmīgi sadarbojoties ar vairāk kā 80 bāriņtiesām, pirmo reizi Latvijā ir izveidojis jaunu, proaktīvu pakalpojumu, kas darbosies visā Latvijā un palīdzēs vecākiem ātrāk un vieglāk satikties ar bērniem, kam nepieciešama ģimene!

Šobrīd mūsu rīcībā nonāk aktuāla statistiskā informācija par bērniem bērnu namos un statistiskā informācija par ģimenēm, kas bāriņtiesās uzsākušas kāda no statusiem iegūšanu. Šī informācija jau šobrīd ļauj prognozēt, piemēram, nepieciešamo apmācību kapacitāti līdz gada beigām, novērtēt, kuros Latvijas reģionos aktīvāk jāizvērš pasākumi jaunu uzņemošo ģimeņu atbalstam utml.

 • Rosinām uzņemošos vecākus uz sarunu un papildu informācijas gūšanu, uzsākot sarunu ciklu “Medicīniska diagnoze bērnam no bērnu nama – stereotipi un realitāte ikdienā”.

Cikla ietvaros tiek runāts par medicīniska satura jautājumiem, kuri rodas katrai ģimenei, gatavojoties uzņemt bērnu no bērnu nama. Sarunas tiek veidotas ar mērķi kliedēt bažas un aizspriedumus par dažādām saslimšanām. Aprīlī notikušas 3 sarunas:

 • “Infekciju slimības” 10. aprīlī, Dr. Sitkare.
 • “Garīga saslimšana” 18. aprīlis, Dr. Bezborodovs.
 • “Psiholoģiskā sagatavotība” 25.aprīlis, Psych. Mag. Bordāne

Sarunas klātienā apmeklējuši kopā 57 cilvēki un Facebook tiešraide vai ieraksts kopā skatīts 4672 reizes.

Kā PLECS palīdzēja uzņemošajām ģimenēm aprīlī?

Aprīlī ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 554 stundu apmērā:

 • Aprīlī ar Pleca iesaistīšanos uz jaunām mājām devušies 5 bērniņi!
 • Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 226 zvanus par uzņemošajām ģimenēm svarīgiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 566 reizes!
 • Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 • Notikušas 4 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Aprīlī notikusi saziņa ar 26 ģimenēm par konkrētu bērniņu uzņemšanas iespējām.
 • Sniegta palīdzība ģimenēm, kurās jau ir bērni:
  • Palīdzība 2 ģimenēm pirmo nepieciešamo mantu sagādāšanā;
  • Palīdzība 1 ģimenei krīzes situācijā (psihoterapeita konsultācija);
  • Iesaistīšanās problēmsituācijas risināšanā 1 ģimenei (pusaudzim problemātiska uzvedība);
 • aprīlī Pleca telpās notika audžuģimeņu pasākums, kad uzņēmām ciemos 15 ģimenes no Latvijas malu malām. Kopā vairāk kā četrdesmit bērni mūsu telpas pārvērta mazā bišu spietā. Bērniem bija iespēja darboties ar kannisterapijas suņiem, skatīties un līdzdarboties Zili Brīnumi eksperimentos vai nodoties mākslas nodarbēm, zīmējot Smilšu lampas! Tikmēr audžuvecākiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar Pleca darbiniekiem un uzzināt vairāk par pieejamo atbalstu.
 • Plecs aprīlī divām ģimenēm devies līdzi iepazīties ar bērniņu bērnu namā.

Aprīlī no ziedojumiem izlietots 5539,13 eiro:

451,98

Pasākumu nodrošinājums

4606,61

Darba algas ģimeņu konsultantiem, ekspertiem un lektoriem

384,20

Telpu uzturēšana

96,34

Saziņa ar klientiem

 

Plecs darbojies:

 • Izveidotas infografikas “Kā kļūt par audžuģimeni?” un “Kā kļūt par viesģimeni?”
 • Aprīlī Pleca Facebook lapai sekojuši 844 cilvēki, nospieduši “Patīk” lapai 755 cilvēku.
 • Aprīlī notikušas tikšanās ar nozares NVO par mentorģimeņu projekta attīstīšanu, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamentu, Valsts kontroli, Bāriņtiesu darbinieku asociāciju, Rīgas Bāriņtiesu un citiem.

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  https://www.facebook.com/plecs.lv

 

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Cilvēkos ir spēks!

Palīdzība Mārim Pavāram

Rūpju bērnu māmiņām

Palīdzība ārkārtas situācijās

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 196.94 €