Seko mums Šodien saziedoti jau 1,492.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.03.2018

Atskaite, 2018.gada marts

Aktīvi virzāmies, lai sasniegtu 2021.gada mērķi – katram bērnam ģimeni!

 • Nepieredzēta audžuģimeņu apmācību aktivitāte!

Martā pirmo reizi Latvijā notika trīs topošo audžuģimeņu grupu apmācības vienlaicīgi – Rīgā, Smiltenē un Jēkabpilī. Rīgas grupa mācības jau pabeigusi, un mēs Plecā ar nepiecietību gaidām bāriņtiesu apstiprinājumus katram jaunās audžuģimenes statusam, lai varētu sniegt palīdzīgu roku bērnu nokļūšanai ģimenēs! Šī ir liela cerība Rīgas aprūpes iestādēs esošajiem bērniņiem, jo ļoti daudziem Plecā zināmajiem bērniem ģimenes nepieciešamas tieši Rīgā! Tas risina problēmu, ka iepriekš ģimenēm bija jāgaida līdz pat pusgadam, lai varētu uzsākt apmācības. Nekad iepriekš apmācības nav veiktas tik daudzām ģimenēm tik īsā laikā!

 • Pleca pamudinātas teju 300 jaunas uzņemošās ģimenes!

Martā Pleca kustībai pievienojušās 84 ģimenes, kopā sasniedzot 686 lielu cilvēku loku. Attēlā apkopoti uzņemošo ģimeņu izsacītie nodomi. Summējot atbildes, kas attiecināmas uz aktīvu rīcību šobrīd vai tuvā nākotnē, iegūstam 278 ģimenes, kas ir aktīvā Pleca redzeslokā. Tās ir ģimenes, kas jau tagad gūst mūsu atbalstu, kā arī tās, kas ar Pleca atbalstu sniegs ģimeni Latvijas bērnu namos esošajiem bērniem.

 • Jauns pakalpojums – Plecs dodas līdzi uz bērnu namu!

Ja ģimenei nepieciešams iedrošinājums, tad Plecs dodas līdzi uz bērnu aprūpes iestādi, brīdī, kad jaunajai ģimenei jāiepazīstas ar bērniņu. Kopā vieglāk dzirdēt bērnu sarežģītos dzīves stāstus! Martā Plecs jau devies līdzi pirmajai ģimenei, kas pēcāk izlēma bērniņu uzņemt savā ģimenē.

Aktuālākais tuvākajā laikā

 • Sarunu cikls “Medicīniska diagnoze bērnam no bērnu nama – stereotipi un realitāte ikdienā”.

Aprīlī Pleca telpās Senču ielā 4 notiks jauns sarunu ciklu. Pietiekšanās pa telefonu 29119938 vai rakstot

 • “Infekciju slimības” 10. aprīlī, Dr. Sitkare.
 • “Garīga saslimšana” 18. aprīlis, Dr. Bezborodovs.
 • “Psiholoģiskā sagatavotība” 25.aprīlis, Psych. Mag. Bordāne

Sarunas palīdzēs vecākiem būt pilnīgāk informētiem par dažādām medicīniskajām diagnozēm un to nozīmi ikdienas rūpēs, kā arī stiprinās ģimeņu psiholoģisko sagatavotību, pirms vecāki pieņem bērnu ģimenē. Sarunas tiek veidotas ar mērķi kliedēt bažas un aizspriedumus par dažādām saslimšanām.

 • 08.04. apmācības beigs jauna audžuģimeņu grupa Smiltenē. Turam īkšķus par viņu veiksmi eksāmenā!

Kā PLECS palīdzēja uzņemošajām ģimenēm martā?

Martā ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 688 stundu apmērā:

 • 41 ģimenei, kas norādījuši, ka var uzņemt ģimenē bērnu, nosūtīta paplašināta informācija par 11 bērniem, kas meklē ģimeni.
 • Notikušas 4 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos – 227 e-pasti un 14 Facebook ieraksti.
 • Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 178 zvanus par uzņemošajām ģimenēm svarīgiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 682 reizes!
 • Martā ar Pleca iesaistīšanos uz jaunām mājām devušies 5 bērniņi!
 • Dalība Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā pasākumā “Atver sirdi Zemgalē”, Bauskā un Jēkabpilī
 • Atbalsta grupa jaunajām audžuģimenēm. Ilgums 4 h, kopējais dalībnieku skaits 12 cilvēki.
 • Notikuši 2 sarunu vakari, kuros ģimenes uzzināja par iespējām uzņemt bērnu ģimenē. Katrs sarunu vakara ilgums 3h, kopējais dalībnieku skaits 15 cilvēki.
 • Noticis praktisks seminārs jeb saruna topošajām un esošajām viesģimenēm, kuras laikā tika izrunātas daudzas noderīgas nianses un pieredzes stāsti par bērnu uzņemšanu ģimenē. Liels paldies Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Ziemeļi' darbiniekiem par laipno uzņemšanu.
 • Sniegta palīdzība 3 ģimenēm krīzes situācijās:

o audžubērniņam bija nepieciešama auklīte, ilgstoši atrodoties slimnīcā;

o audžuvecākiem saorganizēta psihologa konsultācija reģionā krīzes situācijā;

o risināts jautājums par bērnu apģērbu ģimenei, kura martā uzņēmusi vienlaicīgi 3 bērniņus dažādos vecumos.

 • Plecs martā pirmo reizi devies līdzi ģimenei iepazīties ar bērniņu bērnu namā. Turpmāk šāds pakalpojums ir pieejams regulāri.

Izlietots no ziedojumiem 6884,57 eiro:

140,96

Saziņa ar klientiem, transporta izdevumi

6025,61

Darba algas ģimeņu konsultantiem, ekspertiem un lektoriem

430,00

Telpu uzturēšana

 288,00

Auklīte audžuģimenei krīzes situācijā

Plecs darbojies:

 • Izveidota infografika “Kā kļūt par brīvprātīgo bērnu namā” un infografika par februārī paveikto.
 • Notikušas 15 stratēģiskas tikšanās par reformām ar nozares NVO, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamentu, Rīgas bāriņtiesu, Rīgas domes Labklājības departamentu, Jelgavas bērnu namu un citiem speciālistiem.
 • Žurnālā IR bija lasāma Pusdienu rubrikas saruna ar kustības Plecs vadītāju Līvu Fomrati.
 • Pleca telpās, Senču ielā 4, notika Rīgas audžuģimeņu apmācības. Kopā audžuģimeņu apmācībām pieteikušies 89 cilvēki.
 • Pleca telpās, Senču ielā 4, notiek nodibinājuma “Tēvi” organizētas apmācību grupas tēviem “Bērna emocionālā audzināšana”.

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  https://www.facebook.com/plecs.lv

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

 

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Paulai Patrīcijai Rumpei

Palīdzēsim izglābt dzīvības!

Palīdzība Poļinai Tihanai

Palīdzība Nikitam Burijam

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 211.94 €