Seko mums Šodien saziedoti jau 1,457.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.07.2018

 • Jūlijā strauji audzis ar Pleca iesaisti ģimenē nonākušo bērnu skaits

Pateicoties pilnīgi jaunam bērnu un potenciālo ģimeņu satikšanās veidam pārgājienos dabā, kā arī pieredzējušu mentorģimeņu atbalstam un iedrošinājumam jaunajām ģimenēm, jūlijā ar Pleca iesaisti uz savām jaunajām mājām devies rekordliels bērnu skaits – jūlijā tie bija 14 (!) bērni. Kopš Pleca darbības sākuma kopā tie ir jau 45 bērni, kuriem esam palīdzējuši dzīvot mīlošās ģimenēs. 45 – tas ir tik pat, cik viens liels bērnu nams Latvijā.

 • Atklāts pabalstu kalkulators uzņemošajām ģimenēm

Lai audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem būtu vieglāk orientēties plašajā pabalstu un atlīdzību labirintā, Swedbank Finanšu institūts un atbalsta programma PLECS sadarbība ar Labklājības ministriju un VSAA izstrādājuši kalkulatoru, kas palīdzēs aprēķināt ar bērniem saistītos pabalstus tiem vecākiem, kuri apsver vai plāno adoptēt, ņemt aizbildnībā vai audzināšanā bērniņu.

Rīks pieejams interneta vietnē www.manasfinanses.lv/kalkulatori

 • Bored of Borders uzsāk piedzīvojumu pāri Klusajam okeānam un aicina ziedot

Bored of Borders piedzīvojums “gRowTogether” ir nākamais posms pasaules apceļošanā bez motora, bez burām, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Ar airu laivu no Limas, Peru pāri Klusajam okeānam uz Kērnsu Austrālijā. Distances garums ir 15 500 km. Ar šo piedzīvojumu Kārlis Bārdelis aicina ziedot, lai atbalstītu Pleca centienus katram bērnam rast iespēju augt ģimenē. Sekot līdzi iespējams Bored of Borders Facebook lapā un www.boredofborders.com

Ziedot iespējams te: https://www.ziedot.lv/growtogether-3111

 • Stājušies spēkā jauni MK noteikumi, kas tuvina mērķis procesus sakārtot atbilstoši tieši bērnu un ģimeņu interesēm
 1. jūlijā stājušies spēkā jaunie MK noteikumi “Audžuģimenes noteikumi” un “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”, kuru tapšanā aktīvi iesaistījās arī Plecs. Jūlijā Plecs aktīvi iesaistījies vadlīniju izstrādē un metodisko materiālu izstrādē Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, Bāriņtiesām un Audžuģimenēm, saistībā ar 1.jūlijā spēkā stājušiem normatīvajiem aktiem.

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  https://www.facebook.com/plecs.lv

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

 

Kā PLECS palīdzēja uzņemošajām ģimenēm jūlijā?

Jūlijā ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 635 stundu apmērā:

 • Jūlijā ar Pleca iesaistīšanos uz jaunām mājām devušies 14 bērniņi!
 • Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 275 zvanus par uzņemošajām ģimenēm svarīgiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 815 reizes!
 • Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 • Notikušas 3 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Notikusi saziņa un darbs ar 156 ģimenēm, kurās bērns/-i ir jau uzņemti.
 • Julijā sniegta palīdzība ģimenēm, kurās jau ir bērni:
  • sniegta palīdzība 3 ģimenēm pirmo nepieciešamo mantu sagādē, kad bērni tiek uzņemti ģimenē
  • 1 gadījumā organizēta psihologa konsultācija adoptētāju ģimenei
 • Jūlijā mentora pakalpojums papildus uzsākts nodrošināt Zemgales reģiona jaunajām ģimenēm. Kopumā jūlijā mentora pakalpojums nodrošināts 27 uzņemošajām ģimenēm Vidzemes, Zemgales un Rīgas reģionos.
 • Jūlijā notikuši 3 pārgājieni dabā, kur radoši satikās pavadīja laiku kopā bērnu namu bērni un potenciālās uzņemošās ģimenes. Atrašanās un aktivitātes dabā ir labākais veids, kā atraisīties un mudināt savstarpējo sadarbību starp bērnu un pieaugušo. Bērnu nama bērnu neraksturo tikai dokuments no iestādes, kurā viņš dzīvo. Daudz labāk bērnu var iepazīt tikai ārpus bērnu nama sienām, dodot iespēju radoši izpausties. Kopā jūlijā pārgājienos piedalījušās 15 ģimenes un 29 bērni.

Jūlijā no ziedojumiem izlietots 6355,28 eiro:

97,19

Saziņa ar klientiem

2125,9

Mentoru programmas nodrošināšana

65,00

Palīdzība ģimenēm ārkārtas situācijās

1059,17

Satikšanās, reģionālo pasākumu un semināru nodrošinājums, telpu uzturēšana

3008,02

Darba algas ģimeņu konsultantiem un ekspertiem

6355,28

KOPĀ JŪLIJĀ

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība dzīvniekiem

Uzzināt vairāk

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Palīdzi Pogai izaugt!

Piepildi bērniņa sapni!

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 176.94 €