Seko mums Šodien saziedoti jau 1,399.25 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.12.2019

ATSKAITE PAR 1.OKTOBRI- 31.DECEMBRI:

OKTOBRIS:

Divdesmit piektajā oktobrī Rīgā norisinājās satikšanās pasākums ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ar uzņemošajām ģimenēm. Šim pasākumam bija iepriekš nebijis koncepts - meitenes no bērnu aprūpes iestādēm ar uzņemošajām mammām (aizbildni, audžumammām, viesmammu, adoptētāju) tikās skaistumkopšanas salonā, kur iepazinās speciālista pavadībā, kopīgi gatavojot nagu laku, klausoties par pareizu nagu kopšanu un ēdot gardas kūciņas. Tā kā lielākā daļa no meitenēm bija juridiski brīvas, uz pasākumu aicinājām arī adoptētājas. Pasākumā audzinātāju pavadībā piedalījās 8 meitenes no bērnu aprūpes namiem, 6 uzņemošās mammas un Pleca uzņemošo ģimeņu mentore, kas atbildēja uz jautājumiem un vēroja satikšanās procesu. Sakām lielu paldies pasākuma vadītājai Ketijai un visai salona “AUCH Beauty home” komandai par pozitīvo uzņemšanu un jaukajām aktivitātēm!

28. oktobrī LR1 raidījumā “Ģimenes studija” ar savu redzējumu par adopcijas noslēpuma atklāšanu, kā arī informēja plašāku sabiedrību par Pleca rīkotajiem sarunu vakariem Latvijas pilsētās. Raidījuma ieraksts pieejams: ŠEIT 

29. oktobrī Pleca pārstāvji piedalījās SOS bērnu asociācijas rīkotajā darba grupā par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru kvalitātes kritēriju novērtēšanu. Kopā ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru pārstāvjiem, kā arī Labklājības ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem iepazināmies ar Eiropas praksi šajos aspektos, diskutējām par kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un apkopojām ieteikumus ministrijai, kritēriju izstrādes procesā. Šajā pašā dienā Daugavpilī, Daugavpils inovāciju centrā, notika sarunu vakars “Adopcijas noslēpums”, kura laikā kopā ar pieredzējušiem bērnu aprūpes ekspertiem un adoptētājiem tika diskutēts par adopcijas noslēpuma atklāšanas dažādajiem aspektiem. Sarunu vakaru kopumā apmeklēja 20 cilvēki no visa Latgales reģiona.

Oktobrī (08.10., 09.10., 22.10., 24.10.) cietumu uzraugiem uzsāktas apmācības “Kompetents emocionālo traumētu bērnu aprūpētājs”, ar mērķi veicināt lielāku izpratni par ieslodzīto bērniem, kurus uz ieslodzījumu vietu apciemot ved uzņemošās ģimenes. Uzraugiem, tāpat kā citiem IEVP darbiniekiem, radīta izpratne un pamatojums par to, kā saudzīgi izturēties šādās situācijās, lai bērniem šīs vizītes paliktu atmiņā, cik vien iespējams, pozitīvas.

Sadarbībā ar portālu “Lsm.lv” uzsākām rakstu sēriju, kurā stāstīs par dažādajiem aspektiem, kas saistās ar bērna adoptēšanu, sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem saistībā ar adopciju un citām lietām, kas saistās ar šo tēmu. Ar pirmo rakstu aicinām iepazīties: ŠEIT 

NOVEMBRIS: 

9 novembrī Smiltenes pagastā, Z/S “Kalbakas” norisinājās satikšanās pasākums bērniem, kas atrodas ārpusģimenes apūpē, ar uzņemošajām ģimenēm - adoptētājiem un audžuģimenēm. Pasākuma laikā kopīgi kūlām sviestu, iepazināmies ar saimniecības darbu un cepām gardas pankūkas ar dažādiem pildījumiem. Pasākumā piedalījās 9 uzņemošās ģimenes un 7 bērni.

10.novembrī SOS bērnu ciemata atbalsta centrā Rīgā notika Pleca rīkotas apmācības - “Saiknes centrālā loma pielāgošanās procesā pēc bērna uzņemšanas ģimenē”, kurā uzņemošajām ģimenēm tika stāstīts par traumas izpratnē balstītu aprūpi un pielāgošanās periodu pēc bērna ienākšanas jaunā ģimenē. Apmācības organizēja PLECS sadarbībā ar Latvijas Kristīgo Aliansi bāreņiem un tās kopumā apmeklēja 16 dalībnieki - audžuģimenes un aizbildņi.

23. novembrī Pleca pārstāves Līga Tetere un Aija Zosule piedalījās Latvijas Kristīgās Alianses bāreņiem konferencē , kur interesentiem sniedza informāciju par dažādajiem ceļiem, kā palīdzēt bērniem, kas nonākuši ārpusģimenes aprūpē.

29.novembrī Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrā norisinājās sarunu vakars par adopcijas noslēpumu, kurā savā pieredzē un ieteikumos dalījās adoptētāja, mācību programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” trenere Vēsma Sandberga un citi adoptētāji. Sarunu vakaru apmeklēja 16 cilvēki.

Novembrī (05.11., 06.11., 12.11., 14.11.) turpinātas apmācības cietumu uzraugiem un citiem IEVP darbiniekiem, ar mērķi ar mērķi veicināt lielāku izpratni par ieslodzīto bērniem, no kuriem lielākā daļa atrodas ārpusģimenes aprūpē. Dažas tsauksmes no apmācību dalībniekiem var lasīt: ŠEIT 

Novembra mēnesī saņēmām brīnišķīgu dāvanu no Draugiem Group! Uzņēmuma izveidotajā dizaina preču svētku veikalā www.musudaba.printful.lv gūtā peļņa tiks ziedota mūsu darbības nodrošināšanai.

DECEMBRIS: 

5. decembrī fonda PLECS vadītāja Inga Oliņa kopā ar citiem nozares speciālistiem piedalījās Latvijas Radio 1 raidījumā “Ģimenes studija”, kurā norisinājās diskusija par nesen izskanējušo aizbildņu vardarbības skandālu. Raidījuma ieraksts pieejams: ŠEIT

12. decembrī PLECA pārstāves viesojās SOS bērnu ciemata Ārpusģimenes atbalsta centrā Gulbenē, kur audžuģimeņu apmācību noslēgumā, informēja ģimenes par PLECA realizētu mentorprogrammu un satikšanās pasākumiem, kā arī atbildēja uz ģimeņu jautājumiem par iespējamajiem veidiem, kā varam palīdzēt.

13. decembrī Daugavpils Inovāciju centrā norisinājās satikšanās pasākums bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar adoptētājiem un audžuģimenēm. Pasākuma laikā bērni veica dažādus zinātniskos eksperimentus un kopā ar uzņemošajām ģimenēm iepazinās ar centra eksponātiem, kā arī našķojās ar uzkodām. Pasākumā piedalījās 10 uzņemošās ģimenes ar saviem 7 bērniem,  un 13 bērni.

 MENTORU PORGRAMMA: 

No ziedojumiem katru mēnesi segta mentorpakalpojumu apmaksa vidēji 10 ģimenēm. Mentors atbalsta un sniedz padomu ģimenēm gan ikdienas situāciju risināšanā, gan problēmsituācijās. Katru mēnesi sniegts atbalsts 4-10 mentorējamajām ģimenēm problēmsituāciju risināšanā. Lai sniegtu atbalstu ģimenei, vairākos gadījumos bijis nepieciešams piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, kā arī sniegt informāciju par sitāciju ģimenē, lai kopīgi vienotos par iespējamiem risinājumiem. Ģimenēm piesaistīti papildus resursi, ja tas ir bijis vajadzīgs. Novembrī sniegts atbalsts saistībā ar bērna pārstāvību kriminālprocesa ietvarā. 

 Mentori nepieciešamības gadījumā iesaistās arī citos "Pleca" organizētajos pasākumos. 

PRAKTISKĀ PALĪDZĪBA:

Uzņemošajām ģimenēm tiek nodrošināta arī praktsikā palīdzība: 
- Apmaksāta zobu regulācija ar fiksēto ortodontisko sistēmu audžuģimenē uzņemtam bērnam;
- Apmaksāta psiholoģiskā izpēte un psiholoģiskā atzinuma sastādīšana diviem viesģimenēs uzņemtiem bērniem;
- Apmaksātas ģimenes psihoterapijas sesijas divām ģimenēm;
- Apmaksātas audiologopēda nodarbības audžuģimenē uzņemtam bērnam;
- Apmaksātas psihoterapeita konsultācijas divām mammām (audžumammai un adoptētājai);
- Apmaksāta psihologa konsultācija audžumammai un adoptētājiem;
- Apmaksāta neirologa konsultācija audžuģimenē uzņemtam bērnam;
- Apmaksātas alergoloģes konsultācijas audžuģimenē uzņemtiem bērniem.
 
SAZIŅA AR ĢIMENĒM:

No oktobra līdz decembrim sniegts atbalsts 3078 stundu apmērā. Ar "Pleca" līdzdalibu uz ģimenēm devušies 10 bērni. Piedāvājot uzņemt ģimenē konkrētu bērniņu, mēnesī tiek komunicēts ar līdz pat 500 ģimenēm. 6 ģimenes ieradušās uz konsultāciju klātienē. Šajā periodā kopumā saņemti 619 zvani, "Pleca" draudzīgie konsultanti paši telefoniski sazinājušies ar ģimenēm 403 reizes, sarunās kopumā pavadītas 56 stundas. Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā un sociālajos tīklos.

FINANŠU ATSKAITE: 

Darba alga konsultantiem un ekspertiem: 14 408.59 EUR
Mentoru programmas nodrošināšana: 1 688.39 EUR
Palīdzība ģimenēm krīzes situācijās: 2604.00 EUR
Pasākumu organizēšana: 1802.60 EUR
Telpu noma un citas administratīvās izmaksas: 6103.09 EUR 
Komunikācijas izmaksas: 105.19 EUR
Izdevumi par mājas lapas uzturēšanu: 127.05 EUR
KOPĀ: 26 838.91 EUR

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Aijā žūžū!

Palīdzi bērniem staigāt!

Palīdzība Jānim Lipinskim

#Neklusē!

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 118.59 €