Seko mums Šodien saziedoti jau 1,457.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 30.09.2020

ATSKAITE PAR 1.JŪLIJU- 30.SEPTEMBRI: 

Jūlijā savu ceļojumu pa pasauli airu laivā pabeidzis Kārlis Bardelis no Bored of Borders. Šī ceļojuma ietvaros viņš aicināja ziedot, tādējādi ziedotājiem sniedzot iespēju airēt kopā ar viņu, katru ziedojumu pārvēršot kilometros (5 EUR = 1 km). Ziedojums tika novirzīts fondam "Plecs", lai arī turpmāk fonda darbinieki varētu strādāt pie mērķa - katram bērnam ģimeni.

Pēc ilgstošāka pārtraukuma, 28. jūlijā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, noritēja satikšanās pasākums ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ar uzņemošajām ģimenēm. Pasākumā piedalījās 11 bērni no Rīgas bērnu aprūpes namiem vecumā no 4 līdz 12 gadiem un 4 uzņemošās ģimenes (kopumā 5 audžuvecāki). Pasākuma dalībnieki iepazinās ar gida stāstīto par muzeja eksponātiem, vairākās grupās spēlēja orientēšanās spēli muzeja plašajā teritorijā un ēda saimnieces sagādātos gardumus.

Nākamais satikšanās pasākums organizēts 28. augustā “Pica Lulū” , Vecmīlgrāvī. Pasākumā piedalījās uzņemošās ģimenes kopā ar juridiski brīviem bērniem. Pasākuma dalībnieki gatavoja paši savas picas, spēlēja dažādas spēles un citādi iepazinās savā starpā. Pasākumā piedalījās 4 uzņemošās ģimenes (aizbildņi un audžuģimenes) un 7 bērni vecumā no 6 līdz 14 gadiem.

Septembrī organizēti 3 satikšanās pasākumi. 4. septembrī rīkotajā satikšanās pasākumā Rīgas reģionā “Pica Lulū” piedalījās 3 uzņemošās ģimenes (audžuģimene, adoptētāji, viesģimene) un 7 bērni no bērnu aprūpes namiem Rīgā, vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Pasākumā tika ceptas picas un spēlētas spēles, ģimenēm un bērniem iepazistoties savā starpā, tādējādi veicinot bērnu potenciālo nonākšanu ģimeniskā vidē. 

29.un 30.septembrī tika organizēti satikšanās pasākumi Liepājā. 29.septembrī 6 bērni un 6 uzņemošās ģimenes devās uz Liepājas muzeja filiāli un pēc tam spēlēja spēles un ēda uzkodas pasākumu aģentūras “Krāsu Karuselis” mājīgajās telpās. Savukārt 30.septembrī 6 bērni no bērnu aprūpes nama un 4 uzņemošās mammas tikās Liepājas Leļļu teātrī, bet pēc tam devās uz “Krāsu Karuselis” telpām baudīt uzkodas, spēles un kopīgas sarunas. 

30. septembrī "Pleca" pārstāvji viesojās arī Liepājas pašvaldībā, lai kopā ar domes priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Ansiņu, kā arī pārstāvjiem no Izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārrunātu sadarbības iespējas ar mērķi veicināt bērnu nonākšanu ģimenēs. 

MENTORU PORGRAMMA:

No ziedojumiem katru mēnesi segta mentorpakalpojumu apmaksa vairāk kā 20 ģimenēm. Mentors atbalsta un sniedz padomu ģimenēm gan ikdienas situāciju risināšanā, gan problēmsituācijās. Lai palīdzētu ģimenei risināt dažādas problēmsituācijas, "Pleca" mentori iesaistās darbā ar pašvaldībām, ministrijām, citām iestādēm, instiūcijām un atsevišķiem profesionāļiem. Šajā periodā organizētas arī 3 supervīzijas mentoriem, sniedzot atbalstu konkrētu gadījumu risināšanā.

SAZIŅA AR ĢIMENĒM:

No jūlija sākuma līdz septembra beigām sniegts atbalsts 2908 stundu apmērā. Ar "Pleca" līdzdalibu uz ģimenēm devušies 2 bērni. Piedāvājot uzņemt ģimenē konkrētu bērniņu, mēnesī tiek komunicēts ar līdz pat 249 ģimenēm. Lai risinātu konkrētas ģimenes vajadzības un jautājumus, notikušas 3 individuālās konsultācijas. Šajā periodā kopumā saņemti 611 zvani, "Pleca" draudzīgie konsultanti paši telefoniski sazinājušies ar ģimenēm 385 reizes, sarunās kopumā pavadīta 84 stundas. Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā un sociālajos tīklos.

FINANŠU ATSKAITE: 

Darba alga konsultantiem un ekspertiem: 13 368.61 EUR
Mentoru programmas nodrošināšana: 5 328.70 EUR
Telpu noma un citas administratīvās izmaksas: 6 997.18 EUR EUR 
Komunikācijas materiālu sagatavošana: 420.00 EUR
KOPĀ: 26 114.49 EUR

 

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Nikitam Burijam

Gaisma mūsu brīvībai!

Palīdzība Sabīnei Saveļjevai

Klusais eņģelītis

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 176.94 €