Seko mums Šodien saziedoti jau 1,444.25 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.05.2018

SVARĪGĀKAIS MAIJĀ

 • Uzsākam pieredzējušo ģimeņu mentora pakalpojumu tām jaunajām ģimenēm, kuras tikko uzsāk darbu un gatavojas vai jau ir uzņēmušas bērnus

Gan jomas profesionāļi, gan uzņemošās ģimenes paudušas, ka veiksmīgas bērnu uzņemšanas un audzināšanas nodrošināšanai, papildus nepieciešams sistemātisks pieredzējušu uzņemošo ģimeņu atbalsts jaunajām ģimenēm, kad tās uzsāk savu darbību. Tāpēc Plecs, kā vienu no mērķiem, izvirzījis sniegt papildus stiprinājumu tām uzņemošajām ģimenēm, kuras 2018. gadā ieguvušas kādu no statusiem, mentora atbalsta pakalpojuma veidā. Tādējādi sniedzot gan atbalstu pašai ģimenei, gan mazinot tos gadījumus, kad uzņemošā ģimene resursu izsīkuma rezultātā pieņem lēmumu pārtraukt bērna aprūpi.

Maijā uzsākta mentora darbība un mentora pakalpojumus jau saņem 18 jaunās audžuģimenes Rīgas un Vidzemes reģionā.

Pirmie rezultāti rāda, ka ģimenes aktīvi izmanto mentora pakalpojumu dažādu sev būtisku jautājumu risināšanai - gan emocionālam atbalstam, gan praktisku jautājumu risināšanai, gan skaidrojumam un atbalstam sadarbības ar dažādām iestādēm uzsākšanā.

 • Apmācības "Praktiski soļi, audzinot emocionāli traumētu bērnu"

Šīs apmācības tika organizētas sadarbībā ar Latvijas Kristīgo Aliansi bāreņiem un bija vērtīgas jebkurai uzņemošajai ģimenei, kas saskārusies ar grūtībām bērna audzināšanā, jo jebkurš bērns, kurš šķirts no savas ģimenes, ir piedzīvojis emocionālu traumu.

Apmācību laikā ģimenes ieguva zināšanas par praktiskiem soļiem, kā rīkoties situācijās, kad ar bērna emocionālās traumas sekām jāsaskaras savā ģimenē.

Ģimenes atsauksmes pēc apmācībām: "Ja es būtu izgājusi šo kursu gadu atpakaļ, tas noteikti būtu palīdzējis man izvairīties no vairākām kļūdām un šaubām, kā arī savlaicīgāk satikt citus aprūpētājus, lai caur to saņemtu emocionālo atbalstu. Noteikti iesaku šo apmācību iziet visiem, kas gatavojas uzņemt savā ģimenē emocionāli traumētus bērnus."

 • Uzņemošo ģimeņu uzskaite, lai arvien ātrāk notiktu bērnu un ģimeņu satikšanās

Mēs redzam, cik ļoti daudz laika paiet, līdz bērniem tiek atrastas piemērotas ģimenes. Dažkārt bērns un ģimene gaida, bet nesatiekas, jo atrodas dažādās Latvijas pusēs un neuzzina viens par otru. Tāpēc kopš maija aicinām potenciālos vecākus (kam jau ir kāds no statusiem) aizpildīt anketu, norādot savas iespējas bērna uzņemšanā.

Anketa ģimenēm pieejama šeit: http://bit.ly/Gimenes_berniem

 

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  https://www.facebook.com/plecs.lv

 

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

Kā PLECS palīdzēja uzņemošajām ģimenēm maijā?

Maijā ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 680 stundu apmērā:

 • Maijā ar Pleca iesaistīšanos uz jaunām mājām devušies 7 bērniņi!
 • Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 165 zvanus par uzņemošajām ģimenēm svarīgiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 684 reizes!
 • Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 • Notikušas 4 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Notikusi saziņa un darbs ar 35 ģimenēm, kurās bērns/-i ir jau uzņemti.
 • Maijā sniegta palīdzība ģimenēm, kurās jau ir bērni:
  • ģimenei nodrošināta aukle bērnam, audžumammas prombūtnes laikā;
  • 5 gadījumos nodrošinātas speciālistu konsultācijas gan bērniem, gan ģimenēm ārkārtas situācijās.
 • Uzsākts mentora pakalpojumus, kuru saņem jau 18 ģimenes Vidzemē un Rīgā. Mentors vienā gadījumā devies līdzi uz bērnu namu, lai piedalītos bērniņa mājās vešanā.

Maijā no ziedojumiem izlietots 6797,87 eiro:

201.42

Saziņa ar klientiem

1383.35

Mentoru programmas nodrošināšana

505.00

Palīdzība ģimenēm ārkārtas situācijās (apmaksātas psihoterapeita, endokrinologa, traumatologa vizītes un nodrošināta auklīte)

1321.36

Telpu uzturēšana un semināru, apmācību un reģionālo pasākumu nodrošinājums

3386.74

Darba algas ģimeņu konsultantiem un ekspertiem

6797,87

KOPĀ MAIJĀ

 Plecs darbojies:

 • Plecs aktīvi iesaistījies priekšlikumu izstrādāšanai MK noteikumu projektu “Audžuģimenes noteikumi” un “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” pilnveidošanai, piedalījies LM rīkotajās darba sanāksmēs. Sadarbībā ar LM strādā pie metodisko materiālu izstrādes Atbalsta centru darbības nodrošināšanai.
 • 24.maijā Pleca vadītāja Līva Fomrate piedalījās raidījumā “Krustpunkti” par MK noteikumu izmaiņām un jaunas atbalsta sistēmas uzņemošajām ģimenēm izveidi. http://lr1.lsm.lv/…/krust…/sistemas-berni.-ko-talak.a104199/
 • 9. un 10. maijā Plecs pārstāvji viesojušies Vidzemē – apmeklētas 2 atbalsta grupas Jēkabpilī un Madonā (kopā aptuveni 17 cilvēku), notikusi tikšanās ar biedrību TILTS un DOMUS par sadarbības iespējām un apmeklēti 2 bērnu aprūpes centri.
 • 23.maijā Plecs viesojies Zvannieku mājās, kur pārrunātas sadarbības iespējas bērnu un potenciālo vecāku satikšanās organizēšanai neformālos apstākļos dabā.

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Nikitam Burijam

Gaisma mūsu brīvībai!

Palīdzība Artjomam Čubarovam

Piepildi bērniņa sapni ar City Bee

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 163.59 €