Seko mums Šodien saziedoti jau 1,492.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.10.2018

SVARĪGĀKAIS OKTOBRĪ

PLECA sociālās aktivitātes

Sadarbībā ar Labklājības ministriju un Bāriņtiesu asociāciju ieviestas būtiskas pārmaiņas līdzšinējā adopcijas kārtībā. Mainot Labklājības ministrijas iekšējos noteikumus par adopcijas procesa organizēšanas kārtību, panākts, ka turpmāk bērniņi no bērnunamiem un viņu nākamie vecāki satiksies draudzīgā un neformālā atmosfērā. Par to detalizētāk iespējams izlasīt PLECA mājaslapā, kā arī PLECA sagatavotajā publikācijā www.lsm.lv.

Biedrības “Labadaba Dū” organizētās futbola nometnes ietvaros bērniem (tostarp bērniem no aprūpes iestādēm) bija iespēja tikties ar kluba “Madrid Real” treneri, savukārt “Plecs” organizēja uzņemošo ģimeņu ciemošanos nometnes atvērtajā vakarā, kurā notika kopīga boulinga spēle. 

Oktobra laikā 67 ģimenes, kas uzņēmušas bērnus, un 65 iestādes, kas diendienā rūpējas par bērnu tiesību ievērošanu, tikuši pie mazlietotiem datoriem no “SEB banka”. PLECS sazinājās ar ģimenēm un institūcijām un rūpējās, lai datori nonāktu jauno saimnieku rokās. Saziņa par datoru saņemšanu turpināsies nākamajā mēnesī.

31. oktobrī ar Kurzemes Plānošanas reģiona gādību PLECĀ ciemojās Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji. Informācija par pieredzes apmaiņas braucienu atspoguļota gan Kurzemes Plānošanas reģiona mājaslapā, gan Kurzemes Plānošanas reģiona facebook lapā.

Tā kā darbību uzsākuši Ārpusģimeņu aprūpes atbalsta centri, kuri jau nodrošina pirmās mācību grupas ģimenēm, kas atzītas par piemērotām audžuģimeņu pienākumu veikšanai, PLECA pārstāvji 21. oktobrī Rīgā un 28. oktobrī Liepājā piedalījās Sociālo Pakalpojumu Aģentūras mācību pēdējā dienā, jaunās uzņemošās ģimenes informējot par iespēju saņemt mentora atbalstu un praktisku palīdzību PLECĀ.

PLECA atbalsts un palīdzība ģimenēm

Oktobrī ģimenes PLECĀ saņēmušas atbalstu un palīdzību 1037 stundu apmērā:

 • Ar PLECA līdzdalību uz jaunām mājām devušies 8 bērni.
 • Piedāvājot ģimenē uzņemt konkrētu bērniņu, notikusi komunikācija ar 10 ģimenēm.
 • Oktobra laikā PLECS sazinājies ar 60 ģimenēm, kas izteikušas vēlmi un gatavību rūpēties par bērniem, kuriem liegtas vecāku rūpes.
 • PLECA draudzīgie konsultanti saņēmuši 302 zvanus par uzņemošajām ģimenēm aktuāliem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 737 reizes; kopumā sarunās pavadītas 42 stundas.
 • Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 • Lai risinātu konkrētas ģimenes vajadzības un neskaidros jautājumus, notikušas divas individuālas tikšanās klātienē.
 • PLECS sazinājies un sniedzis atbalstu 86 ģimenēm, kurās bērni jau uzņemti.
 • Oktobrī sniegta palīdzība ģimenēm:
  • četrām uzņemošajām ģimenēm sagādātas pirmās nepieciešamās mantas bērniem;
  • organizētās un apmaksātas konsultācijas par zobārstniecības pakalpojumiem viesģimenē esošam bērnam;
  • organizēta un apmaksāta smilšu terapija bērnam audžuģimenē.
 • Oktobrī mentora atbalsts nodrošināts 31 ģimenei, no kurām 24 ģimenēs kopumā uzņemti 33 bērni. Oktobrī papildus mentora pakalpojumu PLECS sācis nodrošināt Latgales reģiona jaunajām audžuģimenēm. Ņemot vērā plašo teritoriju, kas jāaptver, atbalstu īsteno vēl divi jauni mentori.
 • Ievērojot sabiedrības ieinteresētību un faktu, ka šobrīd visā Latvijā jau izveidoti 13 Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, PLECS uzrunājis vēl vairākas uzņemošās ģimenes, kurām ir bagātīga pieredze, mentoru pienākumu veikšanai, tādējādi jaunajām uzņemošajām ģimenēm nodrošinot atbalstu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 27. oktobrī notika mācības jaunajiem mentoriem, un tajās piedalījās 14 cilvēki. Organizētas arī individuālas tikšanās ar mentoriem, un sarežģītākie gadījumi risināti komandas un supervīziju ietvarā.

Oktobrī no ziedojumiem izlietots 10 369,88 eiro:

96,91

Saziņa ar ģimenēm un sadarbības partneriem

3574,55

Mentoru programmas nodrošināšana

1097,30

Reģionālo pasākumu, apmācību organizēšana, telpu uzturēšana

190,00

Palīdzība ģimenēm ārkārtas situācijās

5411,12

Darba algas ģimeņu konsultantiem un ekspertiem

10 369,88

KOPĀ OKTOBRĪ

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  https://www.facebook.com/plecs.lv

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Palīdzība Uldim Vasiļevskim

Palīdzība Paulai Patrīcijai Rumpei

Piepildi bērniņa sapni ar City Bee

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 211.94 €