Seko mums Šodien saziedoti jau 3,249.50 €

Pieteikt palīdzību

Labdarības organizācijā Ziedot.lv lūgt palīdzību var ikviens Latvijas iedzīvotājs vai labdarības organizācija, ja vajadzība ir neatliekama un palīdzības lūdzējs nespēj šo situāciju atrisināt pašu vai ģimenes līdzekļiem. Ziedot.lv palīdz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem tajās jomās, kuras nav tieša valsts vai pašvaldības atbildībā un/ vai nav pieejams budžeta finansējums:

1. Ārstniecības palīdzība bērniem līdz 18 gadu vecumam

 • Konkrēto diagnozi un operācijas, izmeklējumu, ārstniecības vai rehabilitācijas nepieciešamību pamato ārsta izziņa vai ārstu konsīlija lēmums;
 • Bērnam nepieciešamā operācija, ārstniecība vai rehabilitācija nav iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā;
 • Ja nepieciešamā ārstniecība vai rehabilitācija nav iespējama Latvijā, bet izmantojot S2 formu iespējama ārvalstīs, taču personai trūkst līdzekļu līdzmaksajumam; vai S2 forma atteikta, bet ārsts apliecina ārstniecības vai rehabilitacijas neatliekamu veikšanu.
 • Bērna vecāki var uzrādīt izziņu par operācijas, ārstniecības vai rehabilitācijas plānotajām izmaksām, kā arī vietu, kur ārstniecība tiks veikta;
 • Ārstniecībai vai rehabilitācijai izvēlēta zemākā iespējamā cena, samērojot ar pakalpojuma kvalitāti;
 • Ziedot.lv saziedoto summu vecākiem neizmaksā, bet apmaksā rēķinus par operāciju, ārstniecību vai rehabilitāciju;
 • Vecāki apņemas informēt Ziedot.lv par attiecīgās operācijas, ārstniecības vai rehabilitācijas rezultātiem;
 • Lai ievietotu Ziedot.lv palīdzības projektu vecākam vai citam bērna likumīgajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums (latviešu valodā) un visas nepieciešamās ārsta izziņas, kā arī viena no vecākiem pases kopiju un bērna dzimšanas apliecības kopiju.

2. Ārstniecības palīdzība pieaugušajiem

 • Konkrētais ziedojums nepieciešams pieaugušas pilngadīgas personas veselības problēmu risināšanai;
 • Nepieciešamā ārstniecība vai rehabilitācija nav iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā; pacienta līdzmaksājums ir nesamērīgi augsts attiecībā pret personas ienākumiem; valsts apmaksāto pakalpojumu gaidīšanas laiks ir nesamērīgs attiecībā pret personas veselības stāvokli;
 • Nepieciešamā ārstniecība vai rehabilitācija nav iespējama Latvijā, bet izmantojot S2 formu iespējama ārvalstīs, taču personai trūkst līdzekļu līdzmaksajumam; S2 forma atteikta, bet ārsts apliecina ārstniecības vai rehabilitacijas neatliekamu veikšanu.
 • Ārstniecībai vai rehabilitācijai izvēlēta zemākā iespējamā cena, samērojot ar pakalpojuma kvalitāti;
 • Konkrēto diagnozi, ārstniecības vai rehabilitācijas nepieciešamību pamato ārsta izziņa;
 • Pievienota informācija par ārstniecības vai rehabilitācijas plānotajām izmaksām, kā arī vietu, kur ārstniecība tiks veikta.
 • Ziedojumi netiek piesaistīti jau notikušu ārstniecības paklapojumu apmaksai vai parādu segšanai; 
 • Ziedot.lv saziedoto summu neizmaksā, bet apmaksā iestāžu rēķinus par ārstniecību vai rehabilitāciju;
 • Ziedot.lv tiks informēts par attiecīgās ārstniecības vai rehabilitācijas gaitu un rezultātiem.

3. Sociālā un ārkārtas palīdzība ģimenēm

 • Ziedojums nepieciešams ārkārtas situācijas un/ vai neatliekamas sociālās problēmas risināšanai;
 • Nepieciešamā palīdzība nav iekļauta valsts vai pašvaldības apmaksāto pakalpojumu klāstā;
 • Ģimenei nav nepieciešamo līdzekļu, lai situāciju risinātu;
 • Pašvaldība vai cita kompetenta iestāde palīdzību nesniedz ne daļējā, ne pilnā apmērā un to apliecina rakstveidā;
 • Nepieciešamajai palīdzībai izvēlēts pakalpojums par zemāko iespējamo cenu, samērojot ar pakalpojuma vai preces kvalitāti;
 • Nepieciešamo palīdzību jau nesniedz cita labdarības organizācija;
 • Ziedojumi netiek piesaistīti kredītu un parādu segšanai; 
 • Ziedot.lv saziedoto summu neizmaksā personai, bet apmaksā rēķinus par nepieciešamo palīdzību.

4. Biedrību un nodibinājumu labdarības projekti

Iesniedzot palīdzības pieteikumu Ziedot.lv, tiek apliecināts:

 • ģimenei nav nepieciešamo līdzekļu pieteiktajai palīdzībai (Ziedot.lv par to var lūgt pārliecināties attiecīgajā pašvaldībā);
 • ziedojumi konkrētajai palīdzībai jau netiek (un arī netiks) vienlaikus vākti ar citu labdarības organizāciju palīdzību vai uz privātkontu.
 • palīdzības saņēmējs ir iedzīvotājs ar Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pasi.

Ziedot.lv palīdzību sniedz tikai tad, kad lūgtajai vajadzībai iedzīvotāji vai uzņēmumi saziedojuši nepieciešamo summu. Ziedot.lv nav cita finansējuma, no kura sniegt palīdzību. Ziedot.lv no ziedojumiem neietur nekādu starpniecības vai komisijas maksu. Ziedot.lv administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem, bet no mērķfinansējuma un pakalpojumu ziedojumiem.

Pieteikuma anketu iespējams aizpildīt šeit.

Pirms sniegt palīdzību, Ziedot.lv pārliecinās par palīdzības saņēmēja identitāti un noslēdz līgumu par sadarbības noteikumiem.

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

3 131 631.41 €