Seko mums Šodien saziedoti jau 1,409.25 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 31.03.2020

ATSKAITE PAR 2020.GADA 1.JANVĀRI- 31.MARTU:

2020.gadaturpinājās iepriekšējā gadā veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar uzņēmumu SIA "Circle K Latvia". Sākot no janvāra, iegādājoties kafiju (vai jebkuru karsto dzērienu) “Circle K” LABO NODOMU KRŪZĒ, bija iespējams ziedot Plecam - lai arī turpmāk iespējams sniegt atbalstu bērnu uzņemošajām ģimenēm. Pērkot dzērienu šajā krāsainajā krūzē, katrs cilvēks ziedoja 10 centus, kā arī “Circle K” ziedoja papildus 10 centus.

23.janvārī Pleca pārstāvji tikās ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Rīgā, lai pārrunātu to, kā informācija par "Pleca" organizētajiem satikšanās pasākumiem varētu sasniegt pēc iespējas lielāku skaitu uzņemošo ģimeņu. Turpmāk Rīgas reģionā pasākumi tiks organizēti sadarbībā ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem.

31.janvārī norisinājās satikšanās pasākums uzņemošajām ģimenēm ar bērniem no bērnu namiem Kurzemes reģionā. "Plecs" saka milzīgu paldies Kuldīgas novada muzejam par laipno uzņemšanu un interesantajām aktivitātēm! Pasākumā piedalījās 6 uzņemošās ģimenes (adoptētāji, aizbildņi, viesģimenes) un 7 bērni.

12. februārī ģimeņu un bērnu attīstības centrā "Brīnumiņš", Talsos, norisinājās sarunu vakars par adopcijas noslēpumu, kurā savā pieredzē un ieteikumos dalījās adoptētāja, mācību programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” trenere Vēsma Sandberga un citi adoptētāji. Sarunu vakaru apmeklēja 9 cilvēki.

Februārī norisinājās divi satikšanās pasākumi Rīgas reģionā - 21. un 27. februārī. 21.februārī pasākums bija paredzēts bērniem no bērnu namiem ar viesģimenēm un audžuģimenēm, taču, tā kā pasākumā piedalījās arī juridiski brīvi bērni, kuri vēl aizvien atrodas aprūpes iestādēs, tika uzņemti arī adoptētāji un aizbildņi. Pasākumā kopumā piedalījās 8 uzņemošās ģimenes un 11 bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem. 27.februāra satikšanās pasākumu apmeklēja 17 bērni no bērnu namiem vecumā no 7 līdz 14 gadiem un 6 uzņemošās ģimenes.

10. martā Pleca pārstāves devās uz Daugavpils bērnu namu - patversmi “Priedīte”, lai iepazītos ar tur mītošajiem bērniem un noskaidrotu viņu domas attiecībā uz dzīvošanu ģimenē. Klātienes tikšanās ar bērniem palīdzēs veidot labākus aprakstus un raksturojumus uzņemošajām ģimenēm, tādējādi veicinot bērnu nonākšanu ģimenēs. "Plecs" izsaka pateicību bērnu nama darbiniecēm un Daugavpils pilsētas bāriņtiesai par atsaucību un mājīgo uzņemšanu.

Marta beigās sadarbībā ar “Rimi” tika sākts jauns projekts “Plecu pie pleca jaunajā realitātē” - tiešsaistes sarunas un semināri par uzņemošajām ģimenēm aktuālām tēmām. Tiešsaistes sarunas tiek organizētas Pleca Facebook lapā un to laikā iespējams ekspertiem uzdot sev interesējošos jautājumus. 26. martā noritēja pirmā saruna ar adoptētāju un atbalsta centra “Tilts” sociālo darbinieci Vēsmu Sandbergu par to, kur rast spēku un resursus, rūpējoties par emocionāli traumētiem bērniem. Līdz 31. martam sarunas video kopumā skatīts 2,1 tūkstošus reižu. 

Tā kā marta otrajā pusē ģimenēm ļoti aktuāls kļuva jautājums par bērnu skološanu mājās - vecākiem kļūstot par savu bērnu pilnas slodzes skolotājiem, 29. martā tiešsaistes sarunā par to, kā mazināt spriedzi un nosargāt attiecības, runāja psiholoģe un sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciāliste Andrija Likova. Līdz mēneša beigām video saruna skatīta 700 reižu. 

MENTORU PORGRAMMA:

No ziedojumiem katru mēnesi segta mentorpakalpojumu apmaksa vairāk kā 30 ģimenēm. Mentors atbalsta un sniedz padomu ģimenēm gan ikdienas situāciju risināšanā, gan problēmsituācijās. Lai palīdzētu ģimenei risināt dažādas problēmsituācijas, "Pleca" mentori iesaistās darbā ar pašvaldībām, ministrijām, citām iestādēm, instiūcijām un atsevišķiem profesionāļiem. Šajā periodā kopumā sniegts mentora atbalsts 1016 stundu apmērā.  

SAZIŅA AR ĢIMENĒM:

No  janvāra sākuma līdz marta beigām sniegts atbalsts 5691 stundu apmērā. Ar "Pleca" līdzdalibu uz ģimenēm devušies 5 bērni. Piedāvājot uzņemt ģimenē konkrētu bērniņu, mēnesī tiek komunicēts ar līdz pat 550 ģimenēm. Lai risinātu konkrētas ģimenes vajadzības un jautājumus, notikušas 19 individuālās konsultācijas. Šajā periodā kopumā saņemti 689 zvani, "Pleca" draudzīgie konsultanti paši telefoniski sazinājušies ar ģimenēm 422 reizes, sarunās kopumā pavadīta 81 stunda. Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā un sociālajos tīklos.

FINANŠU ATSKAITE: 

Darba alga konsultantiem un ekspertiem: 12 054.05 EUR
Mentoru programmas nodrošināšana: 8090.00 EUR
Palīdzība ģimenēm krīzes situācijās: 280.00 EUR
Telpu noma un citas administratīvās izmaksas: 6798.32 EUR 
Pasākumu organizēšanas izmaksas: 801.02 EUR
Mārketinga materiālu izmaksas: 410.93 EUR
Izdevumi par mājas lapas uzturēšanu: 127.05 EUR
KOPĀ: 28 561.37 EUR

 

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Piepildi bērniņa sapni ar City Bee

Palīdzība Lolitai Jonānei

Dakteris POGA

Palīdzība Artjomam Čubarovam

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 128.59 €