Seko mums Šodien saziedoti jau 1,444.25 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Atskaite 30.06.2018

SVARĪGĀKAIS JŪNIJĀ

 • Ģimeņu un bērnu satikšanās un iepazīšanās brīvā atmosfērā dabā!

Vasarīgs aicinājums ģimenēm uz satikšanos dabā!:) Ja esi gatavs uzņemt bērniņu ģimenē un Tev jau ir viesģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai adoptētāja statuss, nāc dabā, pavadi laiku radošās aktivitātēs un iepazīsti bērnu namu bērnus.

Aicinām uzņemošās ģimenes, kuras vēl nav aizpildījušas anketu, bet šobrīd savā ģimenē var uzņemt bērniņu, norādīt savas iespējas te: http://bit.ly/Gimenes_berniem

 • Turpinām sarunas par stereotipiem un medicīnas jautājumiem.

Vienas vakara filmas vietā iesakām noskatīties sarunu par bērna psihosomatiskajām saslimšanām, kas 11. jūnija vakarā noritēja Plecā. Paldies dakterei Larisai Zaharovai par piesātināto stāstījumu, var uzzināt daudz jauna!

https://www.facebook.com/plecs.lv/videos/1014352038740707/

 • Dalība sarunu festivālā LAMPA
 1. un 30. jūnijā Plecs piedalījās festivālā ar satīriski informatīvu instalāciju un četriem "vēstnešiem" - aužuģimene, aizbildne un divi adoptētāji, kas nēsāja Pleca sagatavotos krekliņus, aicinot apmeklētājus uzsākt ar viņiem sarunu.

Pleca instalācija "Atliec uz rītdienu to, kam var rast attaisnojumu šodien!” tika organizēta sadarbībā ar DraugiemGroup. Tā bija satīriski informatīva instalācija ar mērķi “uzrunāt” biežākās atrunas un šaubas, tiklīdz vecāki pirmo reizi iedomājas par bērna uzņemšanu ģimenē no bērnu nama. Ideja pamatota vēlmē aktivizēt cilvēkos domu, ka jebkurš var būt pietiekami labs vecāks kādam bērnam, īpaši ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam. Lasot un "piemērot" dažādas šaubas un aizspriedumus, apmeklētājs apspēlē domu "piekrītu – nepiekrītu un kāpēc", tādējādi aktivizējot ideju par bērna uzņemšanu ģimenē. Tāpat arī dot ziņu par Pleca piedāvāto atbalstu uzņemošajām ģimenēm.

Visātrāk par jaunumiem uzzināsiet Facebook. Sekojiet mums!  

LAI KATRAM BĒRNAM LATVIJĀ BŪTU ĢIMENE!

Kā PLECS palīdzēja uzņemošajām ģimenēm jūnijā?

Jūnijā ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 610 stundu apmērā:

 • Jūnijā ar Pleca iesaistīšanos uz jaunām mājām devušies 3 bērniņi!
 • Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 172 zvanus par uzņemošajām ģimenēm svarīgiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 763 reizes!
 • Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 • Notikušas 4 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Notikusi saziņa un darbs ar 68 ģimenēm, kurās bērns/-i ir jau uzņemti.
 • Junijā sniegta palīdzība ģimenēm, kurās jau ir bērni:
  • 2 gadījumos nodrošinātas speciālistu konsultācijas bērniem (nodrošināta elektrocefalogrammas un psihodiagnostikas procedūra).
  • 3 ģimenēm organizēta psihologa konsultācija un 1 ģimenei konsultācija pie jurista.
 • Turpināts mentora pakalpojums, kuru saņem 18 ģimenes Vidzemē un Rīgā. Mentors vienā gadījumā devies līdzi uz bērnu namu.

Jūnijā no ziedojumiem izlietots 6064.17 eiro:

150,98

Saziņa ar klientiem

1692,9

Mentoru programmas nodrošināšana

126,0

Palīdzība ģimenēm ārkārtas situācijās (nodrošināta elektrocefalogrammas un psihodiagnostikas procedūra)

852,55

Telpu uzturēšana un semināru, satikšanās un reģionālo pasākumu nodrošinājums

3241,74

Darba algas ģimeņu konsultantiem un ekspertiem

6064,17

KOPĀ JŪNIJĀ

 

Plecs darbojies:

 • jūnijā Plecs pārstāvji piedalījās Starpreģionu forumā par DI procesu un iesaistīto pušu darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?” Jelgavā.
 • jūnijā Plecs viesojies SOS bērnu ciematā Īslīcē, lai padziļināti iepazītu šo bērnu aprūpes formu.
 • Plecs aktīvi iesaistījies priekšlikumu izstrādāšanai MK noteikumu projektu “Audžuģimenes noteikumi” un “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” pilnveidošanai, piedalījies LM rīkotajās darba sanāksmēs. Sadarbībā ar LM strādā pie metodisko materiālu izstrādes Atbalsta centru darbības nodrošināšanai. Noskatīties 26.jūnija Ministru kabineta preses brīfingu ar Pleca vadošās ekspertes Līgas Teteres dalību.
 • Piedalījās biedrības “Mārupes nākotnei” organizētajā pasākumā uzņemošajām ģimenēm.

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Cilvēkos ir spēks!

Dakteris POGA

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Palīdzība Paulai Patrīcijai Rumpei

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

959 163.59 €