Seko mums Šodien saziedoti jau 977.00 €

Dod pieci! 2018

Atskaite 30.09.2019

Atskaite par periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim: 

Jūlijā notika pēdējie sagatavošanās darbi pirms pilota mācību programmas uzsākšanas. Tika organizēta treneru darba grupas tikšanās, kuru vadīja koučs Jeva Karabeško. Jeva pēc apmeklētajām vienas dienas TBRI mācībām maijā bija tik iedvesmota, ka piedāvāja savu laiku un dalījās savās zināšanās bez maksas! Darba grupā piedalījās 10 treneri. Pasākuma laikā treneri apguva psiholoģiju un vadību, kā arī spirāldinamikas teoriju. Katrs treneris bija sagatavojis mazu daļu no TBRI mācību programmas satura un prezentēja to pārējiem dalībniekiem, tādējādi gūstot pieredzi darba grupas vadīšanā un atgriezenisko saiti no pārējiem kolēģiem. Pēc visu treneru prezentācijām tika diskutēts par programmas saturu. Darba grupas tikšanās notika SEB Inovāciju centrā, kur telpas šim pasākumam tika piedāvātas bez maksas. 

Jūlijā sākās intensīvas programmas pilotapmācības, kuras vadīja vecāku izglītības programmas trenere, psihoterapijas speciāliste Andrija Likova. Pilotprogrammas īstenošana ļāva pārbaudīt programmu, apzināt nepieciešamos uzlabojumus un papildinājumus, gūt atgriezenisko saiti no dalībniekiem. Apmācību noslēgumā dalībnieki apliecināja, ka tā bijusi ļoti vērtīga pieredze, un galvenais ieguvums ir praktiskās iemaņas un prasmes, ko viņi varēs īstenot arī savās ģimenēs. Pilotprogrammā piedalījās 9 jaunie vecāki un 2 fonda "Plecs" pārstāvji. Programma sastāvēja no 8 nodarbībām. Mācību kopējais ilgums: 30 stundas. 

Pēc pilotprogrammas noslēguma sadarbībā ar psihiatru Ņikitu Bezborodovu un psihoterapijas speciālistu Andriju Likovu tika veikti nepieciešamie satura papildinājumi, lai programma vecākus sasniegtu vislabākajā kvalitātē. Programmas saturs ietverts 3 izstrādātajos mācību materiālos- trenera rokasgrāmatā, dalībnieka rokasgrāmatā un prezentācijās, tādēļ satura rediģēšana bija apjomīgs un laikietilpīgs darbs. Tika veikti uzlabojumi materiāla dizainā un notika darbs pie maketa sagatavošanas. 

Augustā tika organizēti ziņu sižeti televīzijā (LTV Panorāma, LTV 7 ziņas) un radio raidījumos (Radio 5 "Pieci rīti" un "Ģimenes studija", kuros piedalījās gan "Pleca" vadītāja Inga Oliņa, gan pilotprogrammas trenere, psihoterapijas speciāliste Andrija Likova un arī liela daļa pilotprogrammas dalībnieku, kuri sniedza savas atsauksmes par programmas saturu un tās ieguvumiem. 

Pirms aktīvas mācību uzsākšanas visā Latvijā sadarbībā ar brīvprātīgo datu analītiķi tika izveidota pieteikšanās sistēma un pieteikšanās anketas, lai varētu sākt grupu komplektāciju, to maksimāli automatizējot un padarot vienkāršāku. Apmācību grupai tiks izmantota datu bāze ar to vecāku vārdiem, kuri jau kopš labdarības maratona "DOD 5" 2018 uzsākšanas pieteikušies mācībām vietnē: https://vecakiem.plecs.lv. Uzaicinājumi dalībai kādā no grupām tiks izsūtīti pieteikšanās kārtībā. 

Mēnesi pēc pilotprogrammas noslēguma, augusta vidū, tika organizēta otrā treneru darba grupa, kurā piedalījās 15 treneri. Tikšanās laikā treneri tika informēti par veiktajām izmaiņām programmas saturā un struktūrā, kā arī par turpmāko programmas virzību. Pilotgrupas vadītāja dalījās ar savu pieredzi, vadot pirmo pilotgrupu, un sniedza treneriem ieteikumus veiksmīgai un profesionālai grupu vadīšanai.

Septembrī notika aktīvs organizatorisks darbs, meklējot atbilstošas telpas mācību norisei un saskaņojot treneru darba laikus ar telpu pieejamību. Iespēju robežās kā mācību norises laiki tiks piedāvāti gan rīti, gan vakari, gan brīvdienas. Kā pirmās mācību norises vietas plānotas Jūrmala, Mārupe un Rīga. Katrā mācību grupā piedalīsies 12- 16 vecāki. Mācības sāksies oktobrī. Tiek plānotas arī mācību grupas reģionos.  

Lai nodrošinātu vecāku apmācību programmas apguvi plašākam interesentu lokam, fonds "Plecs" ik nedēļu organizē tikšanos ar pašvaldībām, lai pārrunatu sadarbības iespējas ar mērķi turpināt mācības visā Latvijā arī pēc tam, kad saziedotie līdzekļi būs beigušies. Ir uzrunātas Rīgas, Cēsu, Ogres, Siguldas, Talsu un Liepājas pašvaldības, kas izrādījušas lielu interesi un vēlmi šo programmu nodrošināt saviem iedzīvotājiem. Turpinās sarunas arī ar citām pašvaldībām. 

Lai meklētu vietu Eiropas TBRI konferencei, Rīgu apmeklēja TBRI treneres no ASV. Stiprinot labi aizsāktās attiecības, "Plecs" organizēja tikšanos ar trenerēm un piedalījās konferences norises vietu apskatē. Ņemot vērā, ka izvēle par labu pasākuma norisei Latvijā vai Polijā bija atkarīga no finanšu aspekta, "Pleca" darbinieki ieguldīja laiku, lai par koferences norisi tomēr tiktu izvēlēta Latvija. Ieguldītais darbs ir attaisnojies- pirmā TBRI konference Eiropā notiks Latvijā 2020.gada rudenī!

Fonds "Plecs" darbojas, lai ieviestu jaunas, sabiedrības veselību veicinošas izglītības programmas, kas aptver plašu jomu spektru. Tiek mērķtiecīgi strādāts, lai TBRI metodi integrētu vecāku izglītības, pirsskolas un skolas izglītības sistēmās, jauno pedagogu sagatavošanā, ieslodzīto reintegrācijas un resocializācijas sistēmā, pusaudžu mentālās veselības veicināšanas programmās, kā arī uzņemošo ģimeņu atbalsta sistēmā. 

Laikā no 1.jūlija - 30.septembrim: 
- Saņemti 276 pieteikumi mācībām (kopā programmai pieteicies jau 671 vecāks);
- Sniegtas 84 konsultācijas par mācību programmu telefoniski, e-pastos un sociālajos tīklos;
- Organizēta mācību pilotgrupa, kurā piedalījās 9 vecāki;
- Uzsākta 9 paralēlu mācību grupu komplektēšana.
 
Līdz gada beigām paredzēts, ka mācības būs uzsākuši vismaz 126 vecāki.

Raidījums "Ģimenes studija", kurā programmas dalībnieki dalās savās izjūtās un domās par programmu un apmācībās piedzīvoto noklausāms: Šeit.

Finanšu atskaite:
Darba alga: 5237.76 EUR
Lektoru atalgojuma izmaksas: 1298.70 EUR
Mācību materiālu izstrāde (t.sk. tulkošana): 964.68 EUR
Ēdināšanas izdevumi: 64.53 EUR
Administratīvie izdevumi: 481.64 EUR
Kopā: 8047.31 EUR

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzība Demidam Purvinskim

Palīdzība trūcīgiem sirmgalvjiem

Aprūpe mājās

Dots devējam atdodas

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

824 200.48 €