Seko mums Šodien saziedoti jau 2,255.50 €

Mājas ērgļiem

Atskaite 14.01.2011

Decmbris
Galvenās šī gada aktivitātes saistītas ar zivjērgļa ligzdošanas sekmju monitoringu, sugas aizsardzības nodrošināšanu un izpēti. 2010. gadā ievākta informācija par zivjērgļa novērojumiem ligzdošanas sezonā. Kopā bija 140 vietas, kur novērots zivjērglis. Tika pārbaudītas arī 19 jaunas potenciālās vietas (piemērots biotops un/vai novērots zivjērglis ligzdošanas sezonā iepriekšējos gados), no kurām sešās vietās atrastas apdzīvotas ligzdas. Ligzdošanas sekmes 2010. gadā ir vērtējamas kā labas – no pārbaudītajām teritorijām nedaudz vairāk kā ¾ bija ērgļiem aizņemtas. Par to, ka ligzdošanas sekmes šogad bijušas labas, liecina arī fakts, ka vienā ligzdā bija pat četri mazuļi. Visvairāk sekmīgu ligzdu bija ar trim mazuļiem.
Šogad ar labdarības portāla Ziedot.lv un sabiedrības saziedoto līdzekļu palīdzību tika turpināta arī mākslīgo platformu veidošana kokos, lai nostiprinātu esošas ligzdas vai arī piesaistītu zivjērgļus jaunām vietām. Decembrī uzbūvēta viena mākslīgā ligzda Madonas novadā. Kopā šogad uzbūvētas vairāk kā 24 mākslīgās ligzdas un kopējais ligzdu skaits jau pārsniedzis 100. Šogad bija apdzīvotas 43 mākslīgās ligzdas, kas ir par 8 vairāk nekā pagājušajā gadā. Pie tam divas mākslīgās ligzdas jau pirmajā ligzdošanas sezonā pēc to uzbūvēšanas. 2010. gadā 51% no visām apdzīvotajām ligzdām bija uz mākslīgā pamata.
2010. gadā tika turpināti pētījumi par Latvijas zivērgļu barības bāzes sastāvu. Jau divus gadus tiek fotografētas un uzmērītas ligzdās atrastās zivis, kā arī ligzdās ievāktās barības atliekas (pārsvarā zvīņas un žaunu vāki). Līdztekus šogad pie vienas no ligzdām no 9.aprīļa līdz 27. augustam tika pielikta arī Moultrie I-40 digitālā kamera. Kopā tika iegūti 143 attēli, kuros redzamas atnestās zivis. Arī nākamajā gadā turpināsim ievākt informāciju par zivjērgļa barību un veiksmi ievāktās informācijas apkopošanu un analīzi.
2010. gadā apgredzenoti 111 zivjērgļu mazuļi un viens vecais putns. Šogad saņemta informācija par pieciem krāsaino gredzenu nolasījumiem – četri putni bija gredzenoti kā mazuļi ligzdā un viens pieaugušais putns. Latvijā gredzenotie ērgļi atrasti divās Eiropas valstīs – Polijā un Vācijā, kā arī Āfrikā – Kotdivuārā. Par interesantāko uzskatāms atradums Kotdivuārā, kas jau ir ceturtais Latvijas zivjērgļa atradums Āfrikā un arī vistālākais – vairāk kā 6 000km.

Paldies visiem ziedotājiem!

Finanšu atskaite:
Transporta izdevumi LVL 35,51
Projekta vadības izmaksas LVL 43,45
Kopā izlietots LVL 78,96

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzi bērniem staigāt!

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Mazo sirsniņu cerības

Skolas autobusi Ukrainas bērniem

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

479 753.88 €