Seko mums Šodien saziedoti jau 233.17 €

Palīdzība Valdai Tračumai

Ziedotāji, kas ziedošanu veikuši portālā Ziedot.lv tiešsaistē

Annija Hermane

Ilona

Maija Klotiņa

Iveta Vīduša

Laura Kuplā

Anda Trika

Viktorija Kikste

Dāvis Jankevics

Madara Ozola

Ineta Lazdina

Edgars Tašņickis

Marta Livmane

Elīna Sedliņa

Sanda Audere

Christine III


Ilze Riže

[email protected]

Laima Zandarta

Karīna Zandersone

Stefānija Sidorenko

Kristīne

Daina Markova

Ēriks Lēvics

Sanita Sejane

Evita Legzdiņa

Madara Ratkēviča

Baiba Rudzīte

Liene Veitnere

Krista Audere

Aija Dimza


Dace Kaļke

Ināra Vičmane

Amanda Januševiča

Aija Veismane

Ilona Poikāne

Ieva Lāce

Kārlis Ozols

Ieva Jurjāne

Veronika Rinkule

Santa Pētersone

Inga Cielava

Agnese Eglina

Ventis Zilberts

Ilze Jankevica

Kumsāre


Mara

Dāvis Šterns

Marlēna Keine

Iveta Rozenberga

Maija Lāce

Skaidrīte

Uldis

Ervīns Stūre-Stūriņš

Ilze Liepa Vitina

Natalja Cernohajeva

Iveta Sevele

Ilze Vilka

Ģirts Līcis

Anda Zahovska

Reinis Galenieks


Inga Skuja

Vita Bartuševiča

Zane Dreģe

Ieva Lasmane

Sanita

Kristīne Gailīte

Iveta Miķelsone

IEVA KOLMANE

Edvīns Latkovskis

Jēkabs Jančevskis

Zane Kļaviņa

Linda Kūla

Beate Poikāne

Zita Mikijanska

Maris Kupcs


Kaspars Liepa

Vineta 29998219

Karina Ploka

Oto Zelčs

Emīls D.

Aivars Krancmanis

Laila Dūna

Jeļena Bugajenko

Inga Branta-Čepule

Una Stade

Liene Andreta Kalnciema

GINTS VECELIS

Ilmārs Punka

Laura Leontjeva

Mārīte Junita Apsīte


Vilnis Šteinbergs

maija Svedenberga

Svetlana Kutuzova

Ineta Kundrāte

Inga Bērziņa

Stefānija Sidorenko

Sanda Audere

Anzela Tom

Vineta loziņa

Zane Stafecka

Sarma Kļava

Christine II

Harry Aizups

Karīna Pundzjus

Grieta Veinberga


Olita Bulava

GINTA PĒTERSONE

Elizabete Anna Vāciete

Matīss Tučs

Aukstumpols SIA, Edgars Kārklis

Gunta Valdmane

Ilona Bulāne

Baiba Kalnina

Marija Streļča

Česlavs

Inta Sarkane

Lilita Stūre-Stūriņa

Baiba Klepere

Linda Pētersone

Jānis Bidzāns


Otto Gudris

Inga Reimane-Bele

Jānis Strazdiņš

Antra Dreģe

Anrijs Snipke

Jurģis Cābulis

Linda Idresala

Jelena Upeniece-Uoeniete

Sarmite Zoltnere

Ilga Neija Ilga

Gints Vītols

Iveta Ramoška

Anda Gulbe

Indra Petrova

Alise Nigale


Henrieta Verhoustinska

887501

Daiga veiskopa

Vita Paulāne

Anna Brūma

Kirils

Rota Salmiņa

Maija Supe

Ginta Darzina

Baiba Šalkovska

Gints Branks

Laila Olekte

Māra Pilante

Irēna Pelnēna

Gunta Baltruka


Sandra SANDRA

Māra Upmace

Maija Ludbarza

Zinta Mennika

Evija Pamovska

Ilze Auzere

Anna Luīze Razdovska

Andra Vilkauša

Sanda Miķelsone

Arina Brūvere

SANDRA ŠMITE

Linda Ancāne

Mag. Ieva Grinberga-Zalkalna

Janis Skuja

Jolanta Lamstere


Iluta

Vineta Zemīte

Elva Baltic SIA

Diāna

Inga Perešivana

Laura Zalāna

Līga Gaiķe

Sanda Audere

Jana Tetere

Līga Steglava

Sonora Vaice

Anitra Ernstsone

Agnese

Anna Kotļara

Laila Balode


Ina Rulle

Valters Vetra

Eva Bindere

Liene Abaroniņa

Irina Balabkina

Anna Pildiņa

Daiga Kivleniece

Gunta Trasune

Žaneta Abaroviča

Sigvards Kļava

Irēna Pauliņa

Inguna

Diāna

Krišs Dzenītis

Sandra A.


Pēteris Ersts

V&M Zandbergi

Ieva Zilauce

Ilze Baumane

Rolands Remerts

Aleksandrs Adams Siliņš

Ausma Kreicberga

Linda Kalniņa

Edgars Rumbēns

Vitolds Rijnieks

Rita Platpere

Sintija Bergmane

Ieva Dzērve

Gunta Rasa

Juris Kalnciems


Anna Savčuka

ANITA Šalha

Laura Lolita Perešivana

Vita Berzina

Baiba

Vija

Mārīte Jonkus

Marta Soma

Rita Antoņevica

Guntars Prānis

Kristine Freimane

Sarmīte Andžāne

Arturs Livmanis

Leila Hairova

Paula Gorbaņova


Indra

Krists Auznieks

Helēna Enia Kalniņa

Klinta

Uldis Ķelle

Renate Priede

Edgars Lukaševičs

Tamāra Pūrīte

Elvīra Luce

Liana Spadini

Andris Gorskis

Māra Leleva

Marija Neimane

Inga Martinsone

Kārlis Bimbers


Lolita Misāne

Konstance Laicāne

Kārlis Mūrnieks

Vija Dzerkaļa

Kārlis Grants

Rudīte Zariņa

Līga Liedskalniņa

Kristīne Šmite

Lakstīgala

Peteris Krigers

Dace Kārkle

Indra

Elga Zazerska

Rūdolfs Bērtiņš

Itana Lipšāne


Ināra Bērziņa

Ieva Kolmane

Inese Kalnmale

Ivita Peipiņa

Zane Učelniece

Harijs Baranovs

Agita Latkovska

Ina Jakse

Dace Perševica

Velga Krastiņa

Jadviga Korzane

Matīss Circenis

Kristīne Cīrule

Anna Karpova

Silvija Bērziņa


Ingrīda Libere

Genovefa Vanaga

Marija Dukšta

Latkovska

Agnese Libere-Kalniņa

Gita Andersone

Ieva K

Everita

Kaspars Rumbēns

Arturs Kloppe

Uva

Vita Zakse

Ligita Pladare

Diana Valdmane

Ieva Strauta


Mikus Abaronins

Agnese

Marika Mierture

Maija Veinberga

Linda Matveja

Guna Grimsta

Elza D

Laura Ozoliņa

Nora Žeigure

Laila Lineja

Ilze Znotiņa Znotiņa

Rudīte Tālberga

Bičuka Mairita

Natalija Sergejeva

Karīna Muzikante


Māris Drozdovs

Dainis Geidmanis

Gunta Strazdiņa

Ginta Darzina

Alda Stupele

Iveta Kaktiņa

Jānis Balevičs

Dace Bite

Antra Strikaite

Ligita Sarkane

Inese Zemture

Aina beitane

Antra Siliņa

Aleksandra

Ina Liepniece


Ieva Rusule

Jānis Strapcāns

Evita Vamža

Ruta Veisberga

Vaida Vovere

Marija Renerte

Ieva Šablovska

Aiga G.M.

Baiba Kalnina

Beāte Krūmiņa

Anita Sproģe

Laura Jansone-Kalinkeviča

Irēna Kuliša

Iveta Liepa

Anna Iesalniece


Agnese Bušmane

Elita Salgrāve

Mārtiņš Garkevičs

Gita Sondare

Ilze Ozolina

Armands Zavadskis

Veronika Rinkule

Krišs

G.Mičiūnas

Egita Gielen

Lauma Meženiece

Iulita Ozola

Jelena Scerbakova

Anda Šicāne

Gundega


Roberts Ošiņš

Undīne Krievāne

Aivars Tihonovs

Vija Metra

Sandra Enģele

Ingrīda Jubalte-Bleija

Arta Jēkabsone

Olesja Vingre

SANTA EGLĪTE

Ieva Jēkabsone

Vera Borisova

Andris Solims

Ineta Birzenberga

Renārs Krīgers

Anna


Krista Ozola

Agita IR

Aija Jermoloviča

Undīne Balmane

Annija Ādamsone

Agnese Piziča

Amanda Zvirgzda

Liva Zorgenfreija

Guna Pētersone

Kristine Vindele

Dita Plepa

Solvita Vecele

Līga Mālniece

Agnese Plaude

Santa Knopena


Maija Kravale

Marita Vacvagare

Laura Štoma

Dace Baumgarte

Matīss Rihards Vilcāns

Guna Kanceviča

Dzene Ilze

Inese Leite

Signe Vilcāne

IEVA LAZDĀNE

Zane Smite

Reinis Maurītis

Guntra Kuzmina-Jukna

Kārlis Ulmanis

Linda Tukmane


Liga Biksiniece

Dace Dreimane

Sanita Šeflere

Gatis Kulbergs

Madara Arenta

Evita Arnold

Anita Meķe

Zane Baltābola

ŪNA LAUKMANE

Līga Znutiņa

Madara Vecele

Aira Ruda Semerikova

Māra Pucena

Kristīne Paula

Zita


Gunita Bičule

Ilze Atardo

Jēkabs Bernāts

Viktors Ellers

Viktorija Pakalniece

Rihards Anstrangs

Ieva Ivuškāne

Baiba Saleniece

Evita Biraua

Mārīte Junita Apsīte

Inese Pušpure

Laura Lasmane

Jolanta Salmiņa

Inese Freivalde

Laila Gabrāne


Sigita Vilkaplatere

Marta Zobena

Daiga

Anna Rancane

Signe Šteimane

Iveta Miķelsone

Dita Celitāne

Inguna Siliņa-Šīre

Solveiga Bērziņa

Asja Vanaga

Dace Dubrovska

Inese Krompāne

Dace Dambe

Silva Kampa

Guntars Vičmanis


Jānis Erenštreits

Laine Dzenite

Ineta B.

Evita Podoļeca

Laura Auniņa

Santa

Lauma Dārzniece

Vineta Vucane

Aelita Dumpe

Uldis Babris

Edgars Znutiņš

Laura Ludika

Līga Ceimere

Sanda Katkevica

MARIS BUMANIS


Agnese Megne

Lelde Kamzole-Gagaine

Zanda Skujina

Ruta Januze

Līva Blūma

Evija Belicka

Sarmīte Ančāne-Vilciņa

SANDRA ŠMITE

Inese Kudrjavska

Līga Kārkliņa

Valdis Bernhofs

Daila Romane

Ainārs Kiserovskis

Anna Plesa

Ramona Treilona


Ilze Skarbule

Sarmīte Ārenta

Dina Liepiņa

Laila Gasparoviča

Baiba Šalkovska

Jānis Ozols

Līga Vonda

Ieva Kepe

Zane Danga (Tiltiņa) un Dāvis Danga

Oskars Princis

Eva Cildermane

Sandra

Daina Paukšte

Aija Šteinberga

Ilze Pāne-Brodsgarda


Baiba Dambe

Inese Paura

Antra Duntava

Dace Strautmane

Gunta Ķilpe

Ludmila Auzina

Astrīda Klāsone

Digna

Daniels Pelnēns

Olga Ružanska

Evija Goluba

Miranda Ulberte

Marita Kudiņa

Ina Kiseļova

Guntars Kopeika


Ingrīda Lasinska

Irēna Nelsone

Viktorija Frolenkova

Ilze Tamaša

Dace Jansone

Matiss Zicans

Inta Šveicere

Sniedze Krēgere

Beāte Zviedre

Dreiblathena Agnita

Inita

Viesturs Buls

Jānis Kalniņš

Krista

Anna Matveja


Edīte Arāja

Zinaīda Klesmane

Beata Surgofte

Jana Alne

Inese

Dace Zālīte

Inese Sīle

Baiba Arājuma

Dace Bāliņa

Zane Zitmane

Kristīne Paegle

Arnis Katkevičs

Ginta Āriņa

Jolanta Rozenberga - Vintere

Edīte Damberga


Krista Audere

Hennady Bramnik

Marija Šteinberga

Ineta Balode

Gabriels Zavadskis

Skaidrīte Putna

Reinis Bērziņš

Dace Zobena

Gabriels Zavadskis

Regina Aule

Ieva Gorda

Linda Petersone

Gita Pudule

Daiga Muižniece

Sabīne VĪKSNE-KRIVENCEVA


Svens Linga

Reinis Bagāts

Vitālijs Čakšs

Edvards Pavļuts

Edite Putnina

Līga Kurevska

Jekabs Reders

Andris Hauka

Guna Lapiņa

Ieva Vaivode

Aivo Leimanis

Kalniņa Sigita

Andrejs dorošenko

Jeva

Liene Lasmane-Vītola


Laila Lakstīgala

Āboltiņu ģimene

Inga Slokenberga

Intars Sitņiks

Evelīna Dreimane

Jānis Danenbergsons

Lūcija Začesta

Rūdis Cebulis

Ināra Vāciete

Anda Kuiva

Aleksandra Āboliņa

Anna Lase

Artūrs Švarcbahs

Dace Lebeda

Dagnija Sabale


Iveta Pelše

Lāčkoku Ģimene

Ieva Krūmiņa

Ieva Sumeja

Marija Luīze Kalniņa

Ansis

Anda Vaičekone

Dace Ersta

Daniels Pavļuts

Rūta Olekša

Līga Jekševica

Ainars Rubikis

Vita Krievina

Jekabs Kalnins

Zanda Mališeva


Marta Markeviča-Blažēviča

Agnese Arāja

Vita Kalnciema

Biruta Zaķe

Evija Persidska

Ilga Neija

Sintija

Santa Treilība

Veronika Plaude

Rūta Švarcbaha

Solvita Blūmentāle

Līga Vecā

Dace Kalniņa

Agija Lapiņa

Reinis Vazdiks


Anda

Inga Siliņa

Linda Meļnika

Linda Braže

Laila Tomašicka

Iveta Lāce

Ingrīda Klepere

Lana

Paula Pērkone

Linda Burkovska

Velga Slaidiņa

Linda Kupča

Zanda Gertnere-Klicenko

Linda Kalnina

Dzene Valda


Krista Leite

Rihards Lapiņš

Liene Pļaviņa

Ingrīda vilkārse

Gatis Poriņš

Dāvis

Sindija Mihailova

Ērika Sparāne

Ance Ķirse

Aira Rūrāne

Sandra Ķirse

Julija Semjonova

Edgars Skarbulis

Eduards Vācietis

Intars Burkovskis


Elīna Krūze

Ivars Bezprozvanovs

Anta

Eriks Rudzitis

Klāvs Liepiņš

Liga Fridrihsberga

Inese Norbūte

Vilhelms Vācietis

Aija Bereza

Greisle Gunta

Andris

Ieva Leite

Liga Lebeda

Ildze Voita

Valdis Vanadziņš


Guna Gruniča

Aljeta Korošenko

Ilze Paula

Nauris Striks

Evija Vanadziņa

Diana Šalgūna

Iveta

Tadeušs

Danuta Kārkliniece

Ilze Sprance

Sanita Grundane

Kristīne Hauka

Margarita Ponomarenko

Aivita Muzikante

Ance Fokerote


Adelina Pelnika

Liene Ziediņa

Ilma Lāčgalve

Alla Račicka

Inese Liepina

Jūlija Jonāne


941 anonīmi ziedojumi


Citi ziedotāji

MIHAILOVA ANNA, MUSMARK SIA, IEVA VANAGA, MARITA GINZBURG UND DR. ELMAR GINZBURG, JAKOVĻEVA JŪLIJA, U CINTINA, MĀRA ŠUBA, Liga Zvirgzdina-Grebina

Citi aktuāli projekti

Atkārtota palīdzība Edītei Borisovai

Mazo sirsniņu cerības

STOPIFY

Uzzināt vairāk

Zobu labošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

484 834.57 €