Seko mums Šodien saziedoti jau 267.00 €

Sociālā un ārkārtas palīdzība ģimenēm

Labdarības portāls Ziedot.lv sniedz palīdzību ārkārtas situācijās un neatliekamai sociālajai palīdzībai, ja personai un tās ģimenes locekļiem nav nepieciešamo līdzekļu situācijas risināšanai un lūgums atbilst Ziedot.lv nosacījumiem. Ārkārtas un neatliekama sociālā palīdzība un ziedojumu vākšana tiek izskatīta gadījumos, kad noticis nelaimes gadījums, darba zaudējums, iestājusies slimība vai pat invaliditāte, radušās sarežģītas sadzīviska rakstura problēmas, ģimenes stāvokļa izmaiņas, tuvinieka zaudējums vai citas līdzīgas situācijas.

Lai Ziedot.lv uzsāktu ziedojumu vākšanu sociālās palīdzības sniegšanai, jāiesniedz iesniegums, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:

  • Ziedojums nepieciešams ārkārtas situācijas un/ vai neatliekamas sociālās problēmas risināšanai;
  • Nepieciešamā palīdzība nav iekļauta valsts vai pašvaldības apmaksāto pakalpojumu klāstā;
  • Ģimenei nav nepieciešamo līdzekļu, lai situāciju risinātu;
  • Pašvaldība vai cita kompetenta iestāde palīdzību nesniedz ne daļējā, ne pilnā apmērā un to apliecina rakstveidā;
  • Nepieciešamajai palīdzībai izvēlēts pakalpojums par zemāko iespējamo cenu, samērojot ar pakalpojuma vai preces kvalitāti;
  • Nepieciešamo palīdzību jau nesniedz cita labdarības organizācija;
  • Papildus līdzekļi vienlaikus netiek un netiks vākti citā labdarības organizācijā vai uz privātā konta;
  • Ziedojumi netiek piesaistīti kredītu un parādu segšanai; 
  • Ziedot.lv saziedoto summu neizmaksā personai, bet apmaksā rēķinus par nepieciešamo palīdzību; 

Lai ievietotu Ziedot.lv palīdzības projektu personai jāaizpilda un jāiesniedz Ziedot.lv iesniegums latviešu valodā un jāpievieno visas nepieciešamos dokumentus, kas noradīti iesnieguma veidlapā un attiecas uz konkrēto situāciju , kā arī personu apliecinošu dokumentu kopija.

Pilnībā aizpildītu un parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz Ziedot.lv vai ienest personīgi, pirms tam vienojoties par vizītes laiku. Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar Inesi Dangu , 22322380.


Pievienotie faili

Pieteikums sociālai un ārkārtas palīdzībai Ziedot.lv

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

585 272.60 €