Seko mums Šodien saziedoti jau 10.00 €

AS "Latvijas valsts meži" konkursa rezultāti 2020

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau devīto gadu konkursa kārtībā sadalīja a/s "Latvijas valsts meži" ziedojumu. Šogad 308 707,88 eiro ziedojums tiek sadalīts 46 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Interese no biedrībām un nodibinājumiem ir ļoti liela, to pierāda pieteikumi, kas 3,5 reizes pārsniedz pieejamo ziedojumu. Šogad tika saņemti 147 projekta pieteikumi par kopsummu 1 miljons 77 tūkstoši eiro (1 077 394,99 EUR).

Nevalstiskās organizācijas īstenos 46 projektus laika posmā no 2020.gada 1.marta līdz 31.decembrim:

  • 15 organizācijas no visas Latvijas īstenos projektus 130 182,84 eiro apmērā;
  • 6 organizācijas no Rīgas un Rīgas reģiona īstenos projektus 31 473,92 eiro apmērā;
  • 8 organizācijas no Kurzemes īstenos projektus 18 284,93 eiro apmērā;
  • 3 organizācijas no Latgales īstenos projektus 23 290,67 eiro apmērā;
  • 10 organizācijas no Vidzemes īstenos projektus 79 397,52 eiro apmērā;
  • 4 organizācijas no Zemgales īstenos projektus 26 078 eiro apmērā.

Nevalstiskās organizācijas īstenos projektus 4 prioritārajās jomās:

  • Palīdzot bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, tiks īstenoti 20 projekti par finansējumu 177 293,67 eiro apmērā;
  • Palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tiks īstenoti 12 projekti par finansējumu 79 454,11 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam, tiks īstenoti 10 projekti par finansējumu 28 667,10 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu sabiedrības grupu integrācijai, tiks īstenoti 4 projekti par finansējumu 23 293 eiro apmērā.

Organizācijas nosaukums

Summa, EUR

Visas Latvijas teritorijā tiks īstenoti 15 projekti par summu 130 182,84 eiro.

Attīstības fonds "Celies"

11 700,00

Projekta ietvaros bijušajiem ieslodzītajiem tiks nodrošināta iespēja integrēties sabiedrībā, socializēties un atgriezties darba tirgū. Bijušajiem ieslodzītajiem tiks nodrošinātas individuālas konsultācijas - problēmu apzināšana, apmācības, CV sastādīšana, rīcības plāna izveide, nepieciešamo jomu speciālistu piesaiste un reālu atbalstu atbrīvojoties.

Nodibinājums "Centrs Dardedze"

7670,00

Projekta ietvaros izstrādās un nodos pedagogu un vecāku lietošanā inovatīvu metodisku materiālu, lai savlaicīgi runātu ar bērniem par pornogrāfijas kaitējošo ietekmi bērna veselīgā attīstībā un mazinātu šobrīd strauji pieaugošo bērnu kaitējošas seksuālas uzvedības izplatību bērnu vidū, ko pieaugušie neapzinās un izvairās uzrunāt. Šis materiāls būs izmantojams arī situācijās, kurās bērns jau saskāries ar pornogrāfiju un nonācis krīzes situācijā.

Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem"

26 712,65

Projekta mērķis-jauniešiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kas pēc 18 g.v. turpina izglītoties, nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu. Pēc pilngadības sasniegšanas valsts un pašvaldības vairs nenodrošina soc. reh. atbalsta programmas. Tieši nespēja izprast un vadīt savu ķermeni ir daudzu psiholoģisku kompleksu cēlonis jauniešiem ar invaliditāti, ar to tiek attaisnotas neveiksmes un neizdošanās, dibinot sociālos kontaktus, mācoties, studējot, meklējot darba iespējas. Lai paplašinātu zināšanas, prasmes par sava ķermeņa funkcionālajām spējām un iespējām tās pilnveidot, nostiprinātu jauniešos pārliecību par sevi, tiks nodrošināta inovatīva sociālās rehabilitācijas programma, kas mācīs pārvaldīt ķermeni, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes. 

Atbalsta grupa inficētajiem HIV un AIDS slimniekiem (Biedrība 'AGIHAS')

4588,00

Latvijā ir augstākā HIV infekcijas izplatība ES. Šodien HIV+ pacients Latvijā ir gan karjeru uzsācis jauns cilvēks, gan personības pusmūžā. Viņus vienojošais stāsts – infekcija iegūta attiecībās vai kopdzīvē, kas nav uzskatāmas par riskantām. Projekta ietvaros kvalificētie HIV+ konsultanti 10. mēnešus sniegs 'karstās līnijas', tālruņa, skype vai jebkura cita formāta attālinātas , kā arī tiešās konsultācijas, pašu pieredzē sakņotu psihoemocionālu atbalstu ilgstošajiem un 'jaunajiem' HIV+ pacientiem, kuri, uzzinot diagnozi ir šokēti, nomākti un nespēj par savu statusu runāt ar tuviniekiem. 'Līdzīgs līdzīgam' konsultāciju pakalpojums būs pieejams 7/24, līdz ar to tas ir vienīgais šāda veida atbalsts Latvijā.

NEDZIRDĪGO INVALĪDU ATBALSTA FONDS "KLUSUMS"

680,00

Nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonda seniori dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Klaipēdu (Lietuva). Latvijas nedzirdīgie pensionāri iepazīs Klaipēdas Nedzirdīgo senioru organizāciju, lai dalītos pieredzē par aktīvu darbību un dalību dažādos pasākumos, veselības veicināšanā. Iepazīs valstu kultūrvēsturi, mazinās vecuma diskrimināciju.

Latvijas Neredzīgo biedrība

12 564,60

Neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ir izteikta problēma ar savas stājas un ķermeņa apzināšanu. Cilvēka stāja un ķermeņa valoda ietekmē to, kā mūs uztver apkārtējie. Apzināta ķermeņa valoda un kontrolēta stāja vai to trūkums var būt izšķirošs faktors darba intervijās, iepazīstot jaunus cilvēkus un piedaloties dažādos konkursos. Saliekta stāja rada nepārliecinātības un kautrīguma iespaidu. Projekta laikā 6 pilsētās tiks pasniegtas kustības un deju vai vokālās nodarbības. Dalībnieki mācīsies apgūt un sajust savu ķermeni, uzlabot stāju. Starptautiskajā Baltā spieķa dienā, 15. oktobrī, Kauguru kultūras namā, notiks koncertuzvedums, kas būs centrālais biedrības notikums. Programmu veidos paši projekta dalībnieki.

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds

9440,00

Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā ir ap 210 aprūpējamo - izcilo Latvijas olimpiešu un sporta veterānu - senioru. Aktīvo sporta gaitu laikā savulaik apbrīnojamās sporta zvaigznes cīnās ar iegūto traumu un pārmērīgo fizisko slodžu rezultātu. Cienījamajiem izcilajiem sporta veterāniem veselības uzlabošanai projekts dos iespēju socializēties. Projekta ietvaros notiks aktīvas atpūtas nodarbības (nūjošana, stafetes, pārgājieni gar jūru). Dalībnieki saņems arī rehabilitāciju - fizioterapeitu pakalpojumus, medicīnisko masāžu. Pateicoties projektam uzlabosies mērķauditorijas veselības un psihoemocionālais stāvoklis un dzīves kvalitāte. 

Biedrība Nepaliec Viens

6200,00

Autisms ir liels izaicinājums visai ģimenei un sabiedrībai kopumā. Ģimenei ir jāspēj un jāiemācās ar to sadzīvot, saglabājot attiecības ģimenē; vīram ar sievu, vecākiem ar citiem bērniem, vecākiem ar vecākiem. Projekta mērķis ir stiprināt 20 ģimenes kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām- piedāvājot apmeklēt 8-10 atbalsta grupas nodarbības, sertificēta psihologa/ terapeita vadībā. Palīdzēt apzināt ģimenes situāciju "ŠEIT UN TAGAD" un pieejamos resursus. Pieņemt esošo dzīves situāciju, izvērtēt attieksmi pret sevi, pret savu bērnu un citiem. Balstoties savā un citu grupas dalībnieku pieredzē (gan pozitīvajā gan negatīvajā), uzlabot visas ģimenes dzīves kvalitāti.

Latgales Reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles"

12 776,44

Atbalsts sociāli mazaizsargātām ģimenēm bērnu problēmuzvedības mazināšanā. Atbalsta centrā tiks nodrošināta 30 dienu izmitināšana personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī. Tiks nodrošināta kanisterapija un terapeitiskās konsultācijas bērniem ar problēmuzvedību.

Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"

11 355,50

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu vecākiem (bērna likumiskajam pārstāvim) gadījumā, ja bērns tiek stacionēts BKUS. Pakalpojums ļaus vecākam nokārtot organizatoriskas vai sadzīviska rakstura jautājumus ārpus stacionāra, piem., apmeklēt ārstu, saņemt psihosociālo palīdzību/pakalpojumu, sagādāt nepieciešamās higiēnas un pārtikas preces, neatstājot bērnu vienu bez uzraudzības.

Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība

7260,06

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot ar diabētu slimo jauniešu psihoemocionālo stāvokli, palīdzēt saprast sevi un atbrīvoties no vainas apziņas un bezspēcības, kas pārņem jauniešus slimošanas laikā (Diabēts ir hroniska neārstējama slimība un ilgst visu mūžu). Īstenojot projektu tiks dota iespēja 30 jauniešiem piedalīties vasaras atveseļošanās nometnē.

Fonds RAMPA A

6061,90

Skatuves māksla bieži vien ir nežēlīga – mākslinieks ir mīlēts, atzīts un noderīgs līdz brīdim, kad skatuve ir jāpamet. Projekta ietvaros tiek organizēts uzvedums “ES ESMU”. Tā mērķis ir palielināt atbalsta sniegšanas iespējas teātra vecmeistariem, kā arī organizēt teātra paaudžu satikšanos un neļaut krist aizmirstībā bijušajiem skatuves māksliniekiem, kas atdevuši teātra mākslai savu mūžu un spēka gadus un šobrīd liela daļa ir kļuvusi par vientuļajiem pensionāriem.

Latvijas nieru slimnieku asociācija

3804,69

Projekta ietvaros plānota 3 dienu rehabilitācijas nometne pacientiem ar hronisku nieru saslimšanu, lai sekmētu viņu sociālo un fizisko rehabilitāciju. Kā arī tiks organizēta “Nieru pacientu diena”, kuras ietvaros varēs noklausīties lekcijas par nieru pacientus interesējošiem tematiem, saņemt informāciju sociālajā un juridiskajā jomā, kā arī saņemt nefrologu individuālas konsultācijas.

Biedrība Latvijas Ordeņu brālība

1700,00

Projekta mērķis ir dot iespēju 304 senioriem un pensionāriem, kuri ir apbalvoti ar Valsts augstākajiem apbalvojumiem, būt sociāli aktīviem, mazināt sociālo atstumtību, kas saistīta ar aktīvā darba mūža beigām, dot emocionālu gandarījumu par pašu organizētiem pasākumiem, uzlabot viņu fizisko pašsajūtu, iesaistot 5 labdarības braucienos pa kultūrvēsturiskām vietām, un brīvā laika aktivitātēs.

CAMPHILL NODIBINĀJUMS "Rožkalni"

7669,00

Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ritmiskas, medicīnas speciālistu vadītas terapijas 10 cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Camphill ir sociāli terapeitiskas mājas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dzīve un darbs kopienā organizēti tā, ka tā ir sociāla terapija-dod iespēju būt pilnvērtīgam cilvēkam, radīt līdzsvaru emocionāli psiholoģiskajam līmenim cilvēkam ar īpašām vajadzībām. 

Rīgā un Rīgas reģionā tiks īstenoti 6 projekti par summu 31 473,92 eiro.

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

14 870,00

Projekta ietvaros tiks stiprinātas personas ar garīga rakstura traucējumiem prasmes un zināšanas, lai veicinātu šo personu iesaisti nodarbinātības aktivitātēs atbilstoši katra spējām, gan esošo sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros, gan atklātā darba tirgū. Personas ar garīga rakstura traucējumiem tiks apmācītas vienkāršas arodprasmes, kā arī tiks noskaidrots klientu viedoklis par iesaistīšanos nodarbinātībā, biežākajiem šķēršļiem. Motivētākie klienti tiks sagatavoti iesaistei darba tirgū.

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele"

3377,12

Projekts paredz savstarpējas kontaktēšanās iespējas ģimenēm, kurās aug bērns invalīds un maznodrošinātām ģimenēm. Projekta ietvaros notiks izglītojoša atpūtas nometne "Ābolēni 2020" bērnu invalīdu un maznodrošināto ģimenēm. Plānotās aktivitātes var daudzveidot bērnu nodarbes, dot jaunas zināšanas un iemaņas, atslodzi vecākiem. Kā otra aktivitāte tiks organizēta ekskursiju uz Šauļiem “Iepazīstam Eiropu. Pie brāļu tautas Lietuvā”, tādā veidā stiprinot ģimeņu savstarpējās attiecības, tās bagātinot un dodot atslodzi vecākiem.

Biedrība „Baltijas HIV asociācija”

2980,00

Lai mazinātu stigmu un uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV un ir cietuši no vardarbības HIV statusa dēļ, tiks nodrošināta atbalsta grupa, kur tiks sniegta drošības sajūta un būs iespēja satikt sev līdzīgos, dot šiem cilvēkiem psiholoģisko atbalstu un sniegt informāciju kā sadzīvot ar HIV+ statusu.
Tiks organizētas arī atbalsta grupas ģimenēm kuras skar HIV, sniedzot psiholoģisko atbalstu un pie katras tēmas bērniem saprotošā valodā bērnus mācīt sadzīvot ar HIV statusu.

Liveintegro biedrība

4520,00

Projekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, kas nodarbojas ar para sportu, atbalsta programmu, kurā ietilpst: anatomijas un pirmās palīdzības pamati, lekcijas par pareizo uzturu, sporta ārsta un psihologa uzraudzība, dejas un dziedāšanas nodarbības, bērnu iepazīšanās ar sava ķermeņa un rakstura īpašībām, iemācīšanās pareizi pārvaldīt savas emocijas un risināt ikdienās problēmas, rezultātā iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu sporta nodarbībās.

Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS

4025,00

Projekta mērķis ir uzlabot HIV pozitīvo cilvēku dzīves kvalitāti, emocionālo pašsajūtu, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, mazinot pašstigmatizāciju un izolāciju, iedrošinot dalīties savā pieredzē un motivēt citus HIV pozitīvos cilvēkus būt aktīviem. Tiks uzlabota ģimenes emocionāla gaisotne un attiecības. Tiks sarīkots seminārs/nometne ģimenēm ar bērniem, kur ģimenē kāds ir HIV inficēts. Piedalīsies 25 cilvēki tiešā mērķauditorija - ģimenes, ar bērniem, kur kāds ir HIV inficēts cilvēks.

Biedriba "Gaismas stars"

1701,80

Projekts “No māla pikas līdz kopgaldam” paredz, dienas aprūpes centrā “Gaismas stars”, īstenot 10 podniecības meistarklases. Nodarbību laikā tiks veidoti māla trauki, kurus apdedzinās ceplī un izmantos kopgalda klāšanā keramiķu darbnīcā Menģelē. Projekta ietvaros tiks īstenota pašu dalībnieku plānota kultūrizglītojošā dienas programma. Projekta aktivitātes dalībniekiem palīdzēs apgūt ne tikai būtiskas neatkarīgās dzīves prasmes, bet arī sniegs iespēju realizēt sevi kā personību.

Kurzemē tiks īstenoti 8 projekti par summu 18 284,93 eiro.

Nodibinājums ''Zantes ģimenes atbalsta centrs''

3900,00

Projektā tiks ieviests vizuāli plastiskās mākslas terapiju cikls vardarbībā cietušajiem bērniem, kuri uzturas un saņem sociālpsiholoģisko rehabilitāciju nodibinājumā ''Zantes ģimenes atbalsta centrs''. Projekta mērķis - ar mākslas terapiju, kā papildmetodi, palīdzēt mazināt emocionālās, garīgās un fiziskās vardarbības sekas.

Biedrība " Ventas krasti"

1459,00

Projekta ietvaros senioru un cilvēku ar invaliditāti kopai "Valtaiķi", Skrundas novadā, tiks izveidots un ierīkots dārzs, ko paši seniori apkops un aprūpēs. Tā ir laba darba terapija šai mērķa auditorijai. Cilvēki savā starpā socializēsies, kopā veidos un kops dārzu, līdz ar to mazāk būs atkarīgi no sociāliem pabalstiem un līdzcilvēkiem. Kopā darbojoties tiks izkoptas jaunas tradīcijas, kopā pavadīts laiks, viens otram atbalstot sasniegts mērķis.

CIMDIŅŠ ATBALSTA CENTRS ĢIM.UN BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

5650,00

Projekta galvenais mērķis ir veicināt nodarbinātības iespējas un veidot darba iemaņas cilvēkiem ar smagu un vidēji smagu garīgās attīstības aizturi. Ventspils dienas centrā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem mācīsies veidot praktiskas, viegli veidojamas un sabiedrībā pieprasītas lietderīgas, ikdienas saimniecībā pielietojamas lietas, noformējot tās netradicionāli, bet vizuāli pievilcīgi. Strādās ar stiklu un mālu sasaistot tos kopā ar koka elementiem. Meklēs produktu, ko var ražot mūsu klienti ar smagiem un multipliem funkc. traucējumiem.

Biedrība "Mūsu ligzda"

3077,20

Biedrība kopš 2015. gada organizē bezmaksas kokamatniecības nodarbības, kurās interesenti apgūst praktiskās iemaņas kokapstrādē. Kokamatniecības darbnīca iekārtota vēsturiskās muižas telpās, kur vienkopus savākti dažādi kokapstrādes darba rīki lietošanas kārtībā, kā arī pakāpeniski tiek iegādāti moderni instrumenti. Par telpu izmantošanu ar pašvaldību noslēgts ilgtermiņa līgums. Kokamatniecības prasmes apgūst bērni, jaunieši, seniori, tās apmeklē tūristi un Ezeres viesi. Nodarbības ir unikālas.

Saldus pilsētas pensionāru biedrība

1936,00

Saldus pilsētas pensionāru biedrībai pieder 2 stāvu ēka Saldū. Biedrības ēkā darbojas
3 biedrības, kuras nodrošina dažādās aktivitātes – vingrošanu, dienas centra darbību, deju nodarbības, ansambļa darbību utml. Projekta ietvaros tiks iegādātas kokskaidu granulas, lai nodrošinātu divu turpmāko gadu apkures sezonas un samazinātu CO 2 gāžu izmešu daudzumu.

Invalīdu biedrība "Cerība"

1406,73

Projekta mērķis ir nodrošināt dažāda veida aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem Aizputes novadā. Projekta laikā paredzētas 39 vingrošanas grupu nodarbības, 38 dažādu praktisko prasmju un radošo aktivitāšu nodarbības un viena izglītojoša ekskursija - pieredzes apmaiņas brauciens, kas vērsts uz fiziskām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu. Kopā visa projekta laikā plānots iesaistīt 47 projekta dalībniekus.

Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

570,00

Projekta ietvaros 26 cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti dodas pieredzes apmaiņā uz Latgali. Iepazīties ar Preiļu novada invalīdu biedrību un Rēzeknē pieredzi darbā ar asistenta pakalpojuma sniegšana redzes invalīdiem.

Talsu pensionāru biedrība

286,00

Projekta ietvaros notiks tikšanās ar sadraudzības partneriem - Ventspils senioriem Piejūras brīvdabas muzejā. Talsu pensionāru biedrības biedri dosies ekskursijā uz Ventspili, apskatīs Ventspils pilsētas apzaļumošanas objektus. Iepazīsies ar koncertzāli "Latvija". Apmeklēs Zilā Karoga pludmali. Baudīs spirgto jūras gaisu braucienā ar kuģīti "Hercogs Jēkabs".

Latgalē tiks īstenoti 3 projekti par summu 23 290,67 eiro.

Biedrība "Baltā māja"

3895,00

Projekta mērķis ir motivēt paradumus, prasmes, un iemaņas, kas uzlabo cilvēku ar invaliditāti un senioru ikdienu. Līdzdalība projekta aktivitātēs- motivācijas un praktiskajās nodarbībās, vingrošanā un labdarības pasākumos nodrošinās iespēju 300 projekta dalībniekiem uzlabot garīgo un fizisko veselību, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, regulāri socializēties. Apgūtās zināšanas un jaunie paradumi palīdzēs Līvānu novada cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem ilglaicīgi izvēlēties veselīgu, sociāli kvalitatīvu dzīvesveidu.

Biedrība "Centrs MARTA"

14 987,77

Projekta mērķis ir izveidot Centra MARTA filiāli Rēzeknē, ar nolūku ilgtermiņā efektīvi nodrošināt pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Latgales reģionā dzīvojošām sievietēm atbilstoši viņu vajadzībām, lai pārtrauktu vardarbību, mazinātu tās sekas un nodrošinātu tiesību aizstāvību. Projekta ietvaros tiks izveidota un apmācīta Rēzeknes filiāles komanda, attīstīta sadarbība ar pašvaldību, kā arī konsultētas pirmās 5-10 klientes.

Biedrība "Eņģeļi ar mums"

4407,90

Tiks organizēta 3 dienu nometne-saiets mammām, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Notiks 17 aktivitātes, kurās piedalīsies 40 mammas no Latgales reģiona. Latgale ir vieta, kurā ikviena dalībniece atradīs iedvesmu, atklās un apzinās savus resursus, iegūs enerģiju un izjutīs jaunas emocijas. Saietā dalībnieces piepildīs savas sirdis ar ticību sev un dzīvesprieku, izveidos harmoniskas attiecības ar savu sievišķīgo "Es". Pilnveidos savas saskarsmes prasmes un saņems dažāda veida atbalstu.

Vidzemē tiks īstenoti 10 projekti par summu 79 397,52 eiro.

Biedrība "Zelta Priedes"

2437,68

Projekta ietvaros Alūksnes novadā tiks organizētas un vadītas atbalsta grupu nodarbības personām un ģimenēm, kuras mājas apstākļos kopj un aprūpē (slimus un gulošus) tuviniekus, lai mazinātu šo personu un ģimeņu sociālo izolētību, psihoemocionālo spriedzi un izdegšanas sindromu. Tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas, tuvinieku ētiski individuālu jautājumu risināšanai tiks piedāvātās individuālās konsultācijas projekta laikā. Kopumā 24 cilvēki iegūs labumu no projekta īstenošanas.

Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem "Vecāki kopā"

8224,85

Projekta mērķis ir sniegt īslaicīgu pieskatīšanas pakalpojumu ar rehabilitācijas iespējām skolēnu vasaras brīvlaikā bērniem, jauniešiem ar vidēji smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem (t.sk. autismu). Bezmaksas rehabilitācijas un attīstošās nodarbības ļaus uzturēt, uzlabot apgūtās prasmes un spējas, palīdzot pēc iespējas veiksmīgāk integrēties sabiedrībā, kļūt pēc iespējas neatkarīgākiem. Tikpat būtiska ir socializācija un interesanta laika pavadīšana vienaudžu vidū. Pakalpojumu sniegs Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Ogres novados.

Lielvārdes pensionāru biedrība

2206,00

Projekta ietvaros tiks nodrošināts transports, lai Lielvārdes pensionāru biedrības teātra trupa varētu ar viesizrādēm viesoties pie senioriem citos Latvijas novados.

Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība

1580,00

Projekta ietvaros tiks ieviesta Cēsu pilsētā jauna veselības atgūšanas un nostiprināšanas iespējo, ko sertificētas skolotājas vadībā apgūs politiski represētās personas un ieinteresētie pilsētas iedzīvotāji.
Rouzenas metodes kustības (Rosen method movement) ir lēna un mierīga vingrošana mūzikas pavadībā, kura ir piemērota jebkura vecuma cilvēkiem. Katra kustība ir paredzēta lai izkustinātu noteiktu ķermeņa daļu un iegūtu terapeitisku efektu, teikusi Meriona Rouzena .

Biedrība "Mēs saviem bērniem"

46 620,00

Biedrības "Mēs saviem bērniem" projekta mērķis ir palīdzēt un sniegt sociālo atbalstu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām palīdzot integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, sniegt emocionālo un morālo atbalstu, kā arī nodrošināt ārstniecisko terapiju kursu īstenošanu projektā iekļaujot: mūzikas terapiju, ABA terapiju, fizioterapijas, logopēda, ergoterapijas un montesori nodarbības psihoterapijas speciālista konsultācijas bērnu un pieaugušo veselības uzlabošanai.

Nodibinājums "Centrs Valdardze"

5999,94

"Centrs Valdardze" sniedz stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Papildinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušiem bērniem ar Vides aizsardzības aktivitātēm- ievērojami tiks uzlabots vardarbības upuru psihoemocionālais stāvoklis, tiks celts pašapziņas līmenis.

Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki"

1410,00

Dzīves kvalitātes uzlabošanai pensijas vecuma cilvēkiem nepieciešams būt kopā, neieslīgt vientulībā. Pavadīt laiku darbojoties, sarunājoties, atminoties patīkamās atmiņas, stāstot stāstus, iegūstot jaunus iespaidus - socializējoties. Biedriem būs iespēja apmeklēt dažādas nodarbības, doties ekskursijās.

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība " SUDRABS"

970,00

Projekts paredz stiprināt un uzlabot Alūksnes un Apes novada senioru dzīves kvalitāti, iesaistot viņus veidot un līdzdarboties pasākumā, kura ietvaros tiks noorganizēta rudens ražas saldo un sāļo konservējumu izstāde, tiks organizēta degustācija un noteikti labākie un garšīgākie konservējumi, organizējot balsošanu. Tāpat notiks recepšu apmaiņa.

Biedrība "Cerību spārni"

2000,00

Projekta mērķis ir nodrošināt regulārus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 15 pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām Siguldas novadā, kas ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumus, veicinot nodarbinātību un iekļaušanos sabiedrībā. Darba vidē balstītās nodarbībās projekta dalībnieki apgūs mašīnadīšanas prasmes, kas būtiski papildinās mērķa grupas vajadzībām atbilstošo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā vai tuvu tai.

Biedrība "Brīnummāja"

7949,05

Šī projekta mērķis ir nodrošināt 12 vecākiem no Vidzemes reģiona, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, individuālās psihoterapijas konsultācijas 6 mēnešu periodā, lai stiprinātu vecāku psihisko veselību, mazinātu izdegšanas, veģetatīvās distonijas un depresijas draudus, kā arī vairotu spēju sniegt atbalstu viņu bērniem. Kopumā projektā klientiem tiks nodrošinātas 180 psihoterapijas konsultācijas.

Zemgalē tiks īstenoti 4 projekti par summu 26 078,00 eiro.

Biedrība LĪDZVĒRTĪBA

5788,00

Projekta ietvaros tiks sniegtas veselības un fiziskās nodarbības 52 cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas vēlas ikdienā vingrot, lai nostiprinātu savu veselību ar spēlēm. Projekta ietvaros iegādāties iekārtas, kas nodrošinās un uzlabo fiziskās un garīgās aktivitātes, radīs prieku un kustības cilvēkiem ar invaliditāti, ko par saviem ierobežotiem līdzekļiem nevar iegādāties. Kinect sports un boccia spēles Tukuma novadā.

Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība "Ābulis"

3730,00

Projekta ietvaros, biedrības mērķauditorijai, vairāk kā simts Bauskas novada un tā apkārtnes cilvēkiem - gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem un senioriem ar īpašām vajadzībām, tiks realizētas gongu skaņu un Aura-Soma (krāsu) terapijas, brīvdabas jogas seansu cikls, rotu un savu unikālo smaržu veidošanas meistarklases, uztura speciālista, ergoterapeita un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeita lekcijas.

Biedrība Oranžais Stars

10 240,00

Projekta pamatvirziens ir ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana bērniem ar īpašām vajadzībām, psihosociāls atbalsts ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni, kā arī līdzekļu piesaistīšana bērnu ārstniecības, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu apmaksai. Tiks organizēti atbalsta pasākumi ģimenēm, lai mazinātu izdegšanu un veikta izpēte jauna pakalpojuma izveidošanai Jelgavā, kas apvieno izglītību un aprūpi, iespējams, var mazināt mērķa grupas sociālās atstumtības risku.

Biedrība Kristīgai Paaudžu kopībai "Tilts"

6320,00

Projekta ietvaros tiks iegādāts mobilais pacēlājs, pielāgotas biedrības telpas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinātas sēddeju nodarbības Jēkabpils, Krustpils, Salas novada cilvēkiem.

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

411 848.35 €