Seko mums Šodien saziedoti jau 411.48 €

Ārstniecības palīdzība pieaugušajiem

Labdarības organizācija Ziedot.lv palīdz pieaugušajiem ārkārtas un neatliekamai ārstniecības vai rehabilitācijas veikšanai, kad personai un tās ģimenes locekļiem nav nepieciešamo līdzekļu un lūgums atbilst Ziedot.lv nosacījumiem. Par ziedojumu vākšanu tiek lemts, izvērtējot katru konkrēto situāciju.

Lai Ziedot.lv uzsāktu ziedojumu vākšanu ārstniecības vai rehabilitācijas nodrošināšanai, jāiesniedz iesniegums, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem:

 • Konkrētais ziedojums nepieciešams pieaugušas pilngadīgas personas veselības problēmu risināšanai;
 • Nepieciešamā ārstniecība vai rehabilitācija nav iekļauta valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstā; pacienta līdzmaksājums ir nesamērīgi augsts attiecībā pret personas ienākumiem; valsts apmaksāto pakalpojumu gaidīšanas laiks ir nesamērīgs attiecībā pret personas veselības stāvokli;
 • Nepieciešamā ārstniecība vai rehabilitācija nav iespējama Latvijā, bet izmantojot S2 formu iespējama ārvalstīs, taču personai trūkst līdzekļu līdzmaksajumam; S2 forma atteikta, bet ārsts apliecina ārstniecības vai rehabilitacijas neatliekamu veikšanu.
 • Ārstniecībai vai rehabilitācijai izvēlēta zemākā iespējamā cena, samērojot ar pakalpojuma kvalitāti;
 • Personai un tās ģimenes locekļiem līdzekļi ārstniecības veikšanai nav pietiekami. (Ziedot.lv par to lūgt  pārliecināties attiecīgajā pašvaldībā);
 • Konkrēto diagnozi, ārstniecības vai rehabilitācijas nepieciešamību pamato ārsta izziņa;
 • Pievienota informācija par ārstniecības vai rehabilitācijas plānotajām izmaksām, kā arī vietu, kur ārstniecība tiks veikta.
 • Ziedojumi konkrētajai operācijai vai rehabilitācijai jau netiek  (un arī netiks) vienlaikus vākti ar citu labdarības organizāciju palīdzību vai uz privātkontu;
 • Ziedojumi netiek piesaistīti jau notikušu ārstniecības paklapojumu apmaksai vai parādu segšanai; 
 • Ziedot.lv saziedoto summu neizmaksā, bet apmaksā iestāžu rēķinus par ārstniecību vai rehabilitāciju;
 • Ziedot.lv tiks informēts par attiecīgās ārstniecības vai rehabilitācijas gaitu un rezultātiem.

Lai ievietotu Ziedot.lv palīdzības projektu personai vai tās pārstāvim jāaizpilda un jāiesniedz Ziedot.lv iesnieguma forma latviešu valodā un visas nepieciešamos dokumentus, kas noradīti veidlapā un attiecas uz konkrēto situāciju , kā arī personu apliecinošu dokumentu kopija.

Pilnībā aizpildītu un parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz Ziedot.lv vai ienest personīgi, pirms tam vienojoties par vizītes laiku. Ja rodas jautājumi lūdzam sazināties ar Inesi Dangu , 22322380.


Pievienotie faili

Pieteikums pieaugušajiem Ziedot.lv

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

950 285.41 €