Seko mums Šodien saziedoti jau 202.00 €

Turpinās pieteikšanās projektu konkursam par LVM ziedojumu

21.01.2013

Arī šogad a/s Latvijas valsts meži (LVM) ziedojumu sociālai jomai 420 000 publiskā konkursā sadalīs sociālo sabiedriskā labuma organizāciju projektiem. Ziedojums sociālai jomai ir ļoti pieprasīts, mēneša laikā, kopš konkursa izsludināšanas ir pieteikti jau 63 projekti un pieteikšanās projektu konkursam turpinās līdz 31.janvārim.

Pēc veiksmīgi aizsāktas un profesionālas sadarbības pagājušajā gadā, arī šogad LVM uztic ziedojumu sociālai jomai sadalīt nodibinājumam „Fonds „Ziedot””, sadarbībā ar nodibinājumu „Latvijas Bērnu fonds” un biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2012.gada 20.decembrī noslēgto Vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” (LVM) ziedojumu sociālajai jomai ziedoti 420 000 lati, no tiem vismaz 205 900 latu paredzēts piešķirt atklāta konkursa kārtībā biedrību un nodibinājumu sociālās jomas projektiem, 8 200 latu paredzēti konkursa administratīvajiem izdevumiem – izsludināšanai, projektu izvērtēšanai, līdzekļu piešķiršanai un atskaišu pārbaudei. Savukārt, līdz 205 900 latu, saskaņā ar Vienošanos,  paredzēti Partneru sociālo projetku īstenošanai.

Līdz 2013.gada 31.janvārim turpinās pieteikšanās biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem 205 900 latu apmērā šādās prioritārajās jomās:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Konkursa vajadzībām ir izveidota jauna interneta mājas lapa www.ziedot.lv/lvm,  kur  šobrīd  pieejams projektu konkursa nolikums un pieteikuma viedlapa, bet pēc projektu konkursa noslēgšanās tiks publicēti rezultāti. Plānots, ka  šajā mājas lapā tiks publicētas projektu saturiskās un finanšu atskaites. Mājas lapas mērķis atspoguļot LVM ziedojumu izlietojumu, tādā veidā rūpējoties par maksimāli godīgu un caurspīdīgu projektu realizēšanas gaitu, kā arī atspoguļojot LVM ziedojuma nozīmīgumu sociālās jomas attīstībā sniedzot būtisku atbalstu dažādām sabiedrības grupām.

Ņemot vērā lielo biedrību un nodibinājumu interesi un informatīvos jautājumus par veiksmīgāku projektu pieteikuma iesniegšanu, 22.janvārī, plkst. 11.00, Latvijas Zinātņu Akadēmijā, tiek rīkots informatīvs seminārs, kur klātienē, apmēram 100 biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem, tiks izskaidrota konkursa pieteikuma iesniegšanas kārtība un sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 363 388.67 €