Seko mums Šodien saziedoti jau 6,879.65 €

Atbalsts riska jauniešiem. Labdarības maratona DOD PIECI partneri.

06.03.2024

Ārkārtas tūlītējā palīdzība riska jauniešiem:

 

 • Biedrība ‘’OPEN Radošais Centrs’’ 

200 riskam pakļautiem jauniešiem tiks nodrošinātas drošas apmešanās vietas 9 Latvijas pilsētās: Bauskā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Tukumā, Valmierā, Ventspilī. Atvērtajos 11 centros jaunieši no 13 gadu vecuma var pavadīt brīvo laiku, spēlēt spēles, lasīt grāmatas un radoši izpausties. Jauniešiem no 16 gadu vecuma ‘’OPEN Radošais centrs’’ sniegs diennakts apmešanās vietu un atbalstu ārkārtas situācijā, kad jaunietiem nav droši atgriezties mājās.

Tālrunis jauniešiem 24/7: Edijs 22028398

Facebook: @openrc.lv

 • Biedrība ‘’Attīstības platforma YOU+’’

Augsta riska pusaudži saņems pirmās nepieciešamības preces, drošu diennakts apmešanās vietu, regulāru grupu un individuālo mentoringu, psihologa konsultācijas Kurzemes novada pilsētās: Liepājā, Aizputē, Brocēnos, Durbē, Grobiņā, Kuldīgā, Nīcā, Priekulē, Pāvilostā, Rucavā, Saldū, Skrundā, Vaiņodē. Augsta riska jaunieši saņems tūlītēju emocionālu, praktisku un izglītojošu apmācītu mentoru atbalstu, kas tiks balstīts uz jaunieša vajadzībām.

Tālrunis: 24794991 (zvanus pieņem no 9.00 - 19.00)

Facebook: @youpluss.lv

Instagram: @youpluss.lv 

Mājaslapā pieteikumu sistēma: youpluss.lv/mentoru-tikls

 • Nodibinājums "Sociālā atbalsta un izglītības fonds"

Latvijas pilsētās - Smiltenē, Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē - augsta riska jauniešiem tiks nodrošināts emocionāls un praktisks mentora atbalsts, kas izvērtēs un nodrošinās arī nepieciešamo ārkārtas atbalstu (pārtiku, apģērbu, medicīnas pakalpojumus, mācību resursu nodrošināšanu). Pilngadīgiem jauniešiem ārkārtas situācijā tiks sniegta droša apmešanās vieta Rīgā ar pārtikas un pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanu. 

Zvani no plkst. 9.00 - 21:00 vai raksti Whatsapp 24/7

Uz tavu rakstisko ziņu atbildēs nākošās dienas laikā, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā.

Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja” Rīgā un Rīgas apkārtnē, Daiga +371 25915513

Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja”, Guna +371 29110236 

Vidzemes ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene”, Aurika +371 26603348

Ģimeņu atbalsta centrs “Terēze” Tukumā +371 22016391

Latgales ģimeņu atbalsta centrs “Daugavpils”, ir atbalsta punkts Rēzeknē +371 29402899

Mājas lapa: atbalstafonds.lv

 • Biedrība ‘’Laiks Jauniešiem’’

Riskam pakļauti jaunieši septiņās Zemgales novada pilsētās -  Bauskā, Iecavā, Jelgavā, Ozolniekos, Rundālē, Salaspilī, Vecumniekos - saņems individuālu mentora atbalstu trīs mēnešu garumā, kā arī ārkārtas situācijās tiks sniegta droša apmešanās vieta. Tiks organizēti divi pārgājieni un sešas neformālās grupu nodarbības, lai sniegtu iespēju sociāli integrēties, sadarboties ar citiem jauniešiem un komunicēt grupas vidē.

Tālrunis jauniešiem 24/7: 28646934 un 29693306 

https://www.laiksjauniesiem.lv/

Facebook: https://facebook.com/laiksjauniesiem

Instagram: https://www.instagram.com/laiksjauniesiem/

E-pasta adrese:

 

Ilgtermiņa kompleksa palīdzība:

 

 • Biedrība ‘’Palīdzēsim viens otram’

Augsta riska jaunieši visā Latvijā saņems individuālos izvērtējumus, lai noteiktu jaunieša vajadzības. Atbalsta persona izstrādās rīcības plānu, palīdzēs atrast un pierakstīties uz vizīti pie psihologa vai cita speciālista, kā arī sniegs sociālo palīdzību - pārtiku, apģērbu, medīcīnas speciālista un juridiskos pakalpojumus. 

Mājaslapā pieteikumu sistēma: https://palidzesimotram.lv/index.php/lv/sazinaties-ar-mums

Palīdzību arī var pieteikt, rakstot privāti kādam no koordinatotiem:

https://www.facebook.com/groups/1497376903877092

E-pasta adrese:

Mājas lapa: palidzesimotram.lv

 • Biedrība ‘’Latvijas Samariešu apvienība’’

Sešu mēnešu garumā augsta riska jauniešiem tiks nodrošināts sociālais mentors. Sadarbības laikā veiks regulāru psihoemocionalā stāvokļa izvērtēšanu. Tikšanās reižu saturu sociālais mentors pielāgo jaunieša vajadzībām un interesēm - tās var būt dažādas sporta aktivitātes, radošas nodarbes, ēst gatavošana, pastaigas. Vasarā jauniešiem tiks nodrošināti astoņi izbraucieni ar nakšņošanu, veicinot sadarbošanos grupā un komunikāciju ar citiem jauniešiem.

Diennakts tālrunis: 8898

Kontaktpersonas tālrunis: 22011353 Maija Bērziņa

Facebook: Palēciens

Instagram: @paleciens 

 • Biedrība ‘’Resiliences centrs’’

Riskam pakļautiem jauniešiem sešu mēnešu garumā tiks nodrošināts individuālais mentors, kā arī psihologa, psihiatra un atkarību speciālista konsultācijas. Piedzīvojot trīs dienu izbraukumu, jaunieši iegūs jaunu pozitīvu pieredzi, saliedēšanās un komunikācijas prasmes.

Tālrunis: 62803399 

E-pasta adrese:

Facebook: @resiliences.centrs

 • Biedrība ‘’House of Hope’’

Augsta riska jaunieši no 15 - 21 gadu vecumam saņems sešu mēnešu individuālo mentora atbalstu, lai risinātu jauniešu izaicinājumus un palīdzētu nodrošināt jauniešu vajadzības. Tiks nodrošināti zobārstniecības pakalpojumi, kā arī tiks piesaistīti dažādi speciālisti, lai risinātu  sociālās un emocionālās rakstura problēmas.

Tālrunis:: Kristīne Reine Saponaro 24866373

Facebook: @KarostaKids

Instagram: @houseofhope_lv

Mājas lapa: houseofhope.lv

 • Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija’’

Jauniešiem tiks nodrošināti dažādu speciālistu pakalpojumi (sociālais darbinieks, psihologs, narkologs u.c.), sniedzot atbalstu jauniešu psihoemocionālajam stāvoklim. Jauniešiem tiks nosegti ceļa izdevumi, lai nokļūtu līdz nodrošinātajam speciālistam. Vasarā norisināsies nometnē "Pieaugušo dzīve", kur jauniešiem būs iespēja apgūt nepieciešamās sociālās prasmes un patstāvīgās dzīves iemaņas.

Tālrunis: 28804488 Diāna Zelča

WhatsApp saziņa: 28804488

Mājas lapa: sosbernuciemati.lv

 • Nodibinājums ‘’Palīdzēsim.lv’’

Projekta laikā jauniešiem tiks nodrošināti tiešās atbalsta personas, kas konsultēs jaunieti dažādos jautājumos, piesaista dažādu speciālistu atbalstu un nodrošina jaunieti ar pārtiku, apģērbu un higiēnas precēm. Izvērtējot jaunieša vajadzības, tiks nodrošināts psihoterapeits vai mākslas terapeits, lai tiktu sniegts individuāls psihoemocionāls atbalsts, kā arī grupas terapijas nodarbības. Vasarā jauniešiem būs iespēja piedalīties piecu dienu vasaras nometnē, iegūstot sociālās un komunikācijas prasmes.

Tālrunis:  29115545 (9.00-18.00)

E-pasta adrese:

Facebook: @Palidzesimlv

Instagram: @palidzesim.lv

 • Biedrība ‘’Būt Brīvai’’

Augsta riska jauniešiem no visas Latvijas tiks nodrošināts atbalstu grupas cikls, iemācoties atpazīt emocijas, kā arī spert pirmos soļos, lai izkļūtu no atkarībām. Piecu mēnešu garumā jauniešiem tiks nodrošināti individuālie mentori ar izstrādātu programmu, lai mazinātu atkarības un ēšanas traucējumus.

Tālrunis: 25982482

E- pasta adrese:

http://www.butbrivai.com

 • Biedrība "Zvannieku mājas"

Vasarā tiks organizēta astoņu dienu nometne augsta riska jauniešiem un pusaudžiem. Nometnes laikā jauniešiem būs nodrošināta guļasvietas, ēdināšana un dažādas aktivitātes - sešas fizioterapijas nodarbības, meditācijācijas nodarbības, psihoterapeita individuālie seansi, kā arī Priekuļu baseina apmeklējums un izbraucieni uz Cēsu novada dabas takām. 

Tālrunis: 26477091

E-pasta adrese:

http://www.zvannieki.lv

 • Biedrība "Mentor Latvia"

Augsta riska jauniešiem un pusaudžiem vienu gadu tiks nodrošināts mentoru atbalsts, kas uzturēs regulāru saziņu ar jaunieti, palīdzot atrisināt un nodrošināt individuālās vajadzības, kā arī atbalsta mentoru vienu reizi mēnesī sniegs iespēju jaunietim apmeklēt kultūras vai sporta pasākumu. Projekta laikā tiks īstenoti kopīgie pasākumi ar meistarklasēm un noderīgām apmācībām. 

Tālrunis:  26819993 

E-pasts adrese:

http://www.mentor.lv

 • Biedrība ‘’ESI CENTRS’’

35 apmācīti treneri jauniešiem sniegs individuālās konsultācijas, radot drošu vidi, kļūstot par uzticamības personu, kas var palīdzēt un atrisināt aktuālos jautājumus. Kopā ar apmācītajiem treneriem, jaunieši piedalīsies grupu nodarbības novadu sociālajās mājas vai jauniešu drošajās apmešanās vietās, gatavojot maltītes un sadarbojoties grupās.

Tālrunis: 25975128

E- pastsa adrese:

http://www.esicentrs.lv

 • Biedrība ‘’Adventure Therapy Latvia’’

Sadarbībā ar vairāku pašvaldību sociālajiem dienestiem, tiks identificēti augsta riska jaunieši un pusaudži, nodrošinot psihoemocionālo stāvokļa izvērtēšanu. Jaunieši un pusaudži individuāli apmeklēs mākslas terapijas nodarbības trīs mēnešu garumā, kā arī 10 jaunieši saņems individuālā mentora atbalstu sešu mēnešu garumā. Pavasara / vasaras sezonā jauniešiem būs iespēja piedalīties grupu pārgājienos un septiņu dienu brīvdabas ekspedīcija ar nodrošinātu apmešanās vietu un ēdināšanu.

Tālrunis: 29884088

E-pasta adrese:

https://adventuretherapylatvia.lv/

 • Nodibinājums “Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds”

Augsta riska jauniešiem un pusaudžiem tiks nodrošināti individuālie izvērtējumi piecās Latvijas pilsētās: Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Ventspilī. Katram projektā iesaistītajam jaunietim individuālii tiks identificētas viņu vajadzības un meklēti atbalsta risinājumi. Jaunietis saņems piesaistītus speciālistus - psihoterapeitu, klīnisko psihologu, mentoru, sociālo darbinieku, kas risinās emocionālas un uzvedības problēma.

Tālrunis: 29164747

E-pasta adrese:

https://pusaudzucentrs.lv/bprc-atbalsta-fonds

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 445 798.49 €