Seko mums Šodien saziedoti jau 6,955.00 €

Gaisma mūsu brīvībai!

Atskaite 31.12.2019

2019.GADS:

Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda uzdevumā arhitektu birojs ir izstrādājis koncepciju par Brīvības pieminekļa un tā apkārtējās vides cieņpilnu izgaismošanu, paredzot, ka būtu iespējami trīs apgaismojuma veidi:

  • ikdienas apgaismojums, kas iedegas līdz ar tumšā laika iestāšanos;
  • svētku izgaismojums, ko izmantotu valsts svētkos vai citos svinīgos, tajā skaitā ar valsts protokolu saistītos sarīkojumos;
  • īpašais izgaismojums, ko izmantotu māksliniecisko nolūkos.

2019.gadā, pateicoties Swedbank AS ziedojumam, tika veikta Brīvības pieminekļa fotometriskā uzmērīšana un pieminekļa 3D modeļa izveide. Šī modeļa izveide ne tikai ir pamats turpmākajam darbam pie izgaismojuma ieceres izstrādes, bet arī nodrošina augstas precizitātes pieminekļa modeļa atveidi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas interesēs.

Sabiedrības informēšanas nolūkos 2019. gadā fondam tika sagatavota mājaslapa www.brivibaspiemineklis.lv, sagatavota vizuālā identitāte, kā arī sagatavots informatīvs reklāmas klips, kas tika publicēts Latvijas Televīzijā un dažādos sociālajos tīklos.

Tāpat pārskata gadā tika izraudzīts arhitektu birojs SIA “Mailītis A.I.I.M.” (atbildīgais arhitekts – starptautisku atzinību ieguvušais latviešu arhitekts Austris Mailītis), kuram ir uzticēts veikt Brīvības pieminekļa izgaismošanas projektēšanas darbus. Vienlaikus 2019. gadā tika arī noslēgts brīvprātīgā darba līgums ar gaismu mākslinieku un gaismu iekārtu inženieri Normundu Bļasānu, kurš brīvprātīgi uz labas gribas pamata sabiedrības labā apņēmās izstrādāt Brīvības pieminekļa mākslinieciskā izgaismojuma skici un sniegt fondam ar to saistītās konsultācijas.

Projekta realizēšanas nolūkos fonds 2019. gadā noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu ar pieminekļa juridisko valdītāju – Rīgas pieminekļu aģentūru un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. Rīgas pieminekļu aģentūrai ir uzticēts veikt būvdarbu realizāciju, bet Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei – vispārējo projekta uzraudzību kultūras pieminekļu aizsardzības jomā. 

Finanšu atskaite:
Fonda interneta vietnes izveide: 1500.00 EUR
Plakātu un goda rakstu sagatavošana: 459.80 EUR
Fonda vizuālās identitātes izstrāde, interneta vietnes tehnisko un dizaina vadlīniju izstrāde un kvalitātes kontrole: 1240.00 EUR
Avansa maksājums par pieminekļa mākslinieciskā izgasmojuma koncepcijas izstrādi: 2000.00 EUR
KOPĀ: 5199.80 EUR
 

Citas atskaites:

Citi aktuāli projekti

Palīdzēsim izglābt dzīvības!

Palīdzība ārkārtas situācijās

Palīdzība Sabīnei Saveļjevai

Aijā žūžū!

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

896 567.99 €