Follow us Today has already donated 15,107.58 €

Save Dogs of Latvia

Report 01.05.2017

Maijs

Latvijas Veterinārārstu biedrība maijā publiskas aktivitātes suņu ME/polineiropātijas izpētes ietvaros nav veikusi.

Ir noslēgušies laboratoriskie izmeklējumi gan Aijovas, gan Misuri Veterinārās diagnostikas laboratorijās. Turpinās konsultācijas ar ASV Aijovas Universitātes neirologiem, toksikologiem. Turpinās sadarbības aktivitātes ar Misuri Veterinārās diagnostikas laboratoriju un vēl nav saņemts rēķins par veiktajām analīzēm.

Ir pabeigta laboratoriskā izmeklēšana nosūtītajiem suņu matu paraugiem Anglijā. Ir saņemti rezultāti un notiek to apstrāde.

Turpinās hipotēžu pārbaude, izmantojot jau saņemtos izmeklējumu rezultātus. Dr. I. Matīse turpina strādāt pie zinātniskās publikācijas sagatavošanas starptautiski atzītā žurnālā.

Ir iesniegts kopsavilkums (Abstract) ESVN-ECVN simpozijam, kas notiks Helsinkos šā gada septembrī.

Notiek gatavošanās materiāla prezentācijai Eiropas veterinārārstu federācijas Ģenerālajā asamblejā (uzaicināta lekcija), kas notiks no 8.-10. jūnijam Tallinā un Ziemeļvalstu veterināro patologu konferencei, kas notiks Kopenhāgenā no 14.-16.jūnijam.

Maijā ziedotie finanšu līdzekļi nav lietoti.

Reports:

Other topical projects

For mums with special children

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Palīdzība Lienei Bandeniecei

Palīdzība Edgaram Galajevam

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

8 804 838.98 €