Follow us Today has already donated 4,146.00 €

Save Dogs of Latvia

Report 01.09.2016

Septembris
Notiek sagatavošanās darbi konferences zinātniskā semināra “Outbreak of megaesophagus/polyneuropathy in Latvian dogs: report of investigators and discussion” norise. Lektoru uzaicināšana, ielūgumu izsūtīšana. Lektori sagatavo savas uzstāšanās kopsavilkumus.
2016. gada 20. septembrī BA Turība notiek konference zinātniskais seminārs “Outbreak of megaesophagus/polyneuropathy in Latvian dogs: report of investigators and discussion”. Piedalās uzaicinātie lektori Dr. Kaspars Matiaseks (Vācija), Jānis Jeservičs (Somija), Dr. Arvo Viltop (Igaunija) un darba grupas pētnieki Dr. Ilze Matīse, Ivars Lūsis, Kristīne Drevinska, Aleksands Ozols, Dace Stankēviča.
Pēc konferences notiek zinātnieku savstarpējā diskusija-panelis, kurā piedalās: Dr. I. Matīse, Dr. K. Matiasek, I. Lūsis, Dr. A. Viltrop, J. Jeserēvičs, L. Konopore, A. Ozols, K. Drevinska, I. Pigiņka, Dr. C. Rusbridge (UK).
Šobrīd Dr. I. Matīse uzsākusi zinātniskās publikācijas sagatavošanu.

Finanšu atskaite:
Laboratoriskais izmeklējums EUR 151.18
Darba alga pētījuma grupai ar nodokļiem 4 cilvēkiem EUR 1 742.63
Viesnīca vieslektoriem EUR 305,00
Ceļa izdevumi lektoriem (Somija, Igaunija un Vācija) EUR 561.26
Telpu noma EUR 118.50
Kopā izlietots EUR 2 878.57

Reports:

Other topical projects

Twitter Convoy for Ukraine

For Mothers of Seriously Ill Children

Medical Massage

Help for Elderly People

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 330 964.78 €