Подписывайся на нас Сегодня пожертвованы уже 1,099.31 €

Дай Пять – исправь детство!

Отчёт 28.02.2018

Atskaite, 2018.gada februāris

Kopš Dod Pieci 2017 labdarības maratona kustībā pieteikušies 602 cilvēki, no kuriem 390 ir gatavi vai jau uzņēmuši savā ģimenē bērniņu.

Februārī ģimenes Plecā saņēmušas atbalstu un palīdzību 640 stundu apmērā:

 • Palīdzēts 9 bērniem atrast ģimenes. Katram bērnam vajag ģimeni, jo bez ģimenes nav bērnības.
 • Telefoniskas konsultācijas par bērnu uzņemšanu ģimenēs – 206 ienākošie zvani, 545 izejošie zvani.
 • Konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos – 445 e-pasti un 13 Facebook ieraksti.
 • Notikuši 3 sarunu vakari, kuros ģimenes uzzināja par iespējām uzņemt bērnu ģimenē. Katrs sarunu vakaru ilgums 3h, kopējais dalībnieku skaits 27 cilvēki.
 • Notikušas 7 individuālās tikšanās, lai risinātu konkrēto ģimeņu vajadzības un neskaidros jautājumus.
 • Sniegta palīdzība 2 ģimenēm krīzes situācijās - rasts risinājums, lai ģimene varētu atgriezties darbā, pieņemot bērniņu ar funkcionāliem traucējumiem; otrā situācijā rasta iespēja bērniņus pārvietot citā ģimenē, jo izveidojies konflikts starp esošajiem un pieņemtajiem bērniem.
 • Līdzdalība Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā pasākumā “Atver sirdi Zemgalē”, Jelgavā.
 • Dalībnieku apzināšana un saziņa ar bāriņtiesām par 2018.gada audžuģimeņu apmācībām. Kopā līdz februāra beigām pieteikušies 77 cilvēki, kas ir jau 90% no visa pagājušā gada laikā apmācītajiem cilvēkiem!

Izlietots no ziedojumiem 6404,95 eiro:

 • EUR 5 398,84

darba algas ģimeņu konsultantiem un ekspertiem

 • EUR 252,71

Saziņa ar klientiem

 • EUR 753,40

Telpu uzturēšana (janvāris un februāris)

 

Plecs darbojies:

 • Izveidota infografika par veidiem kā palīdzēt bērnu namu bērniem, dalījušies 204 cilvēki, 28 245 skatījumi.
 • Notikušas 29 statēģiskas tikšanās par reformām ar nozares NVO, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamentu, Rīgas un Smiltenes bāriņtiesām, Jelgavas bērnu namu, Valsts Bērnu Tiesību Aizsardzības Inspekciju.
 • Pleca telpās noticis SOS bērnu ciematu organizēts apmācību pasākums.
 • Notikušas intervijas ar Pleca darbiniekiem - vadītājas Līvas Formates intervija žurnālā Patiesā Dzīve. Pleca vadošās ekspertes Līgas Teteres intervija LTV7 raidījumā Žizņ Sevodņa.
 • Būtiski paātrināts process, lai audžuģimenes varētu uzsākt mācības valsts apmaksātā apmācību programmā.
 • Pleca telpās, Senču ielā 4, notiek Rīgas audžuģimeņu apmācības. Kopā audžuģimeņu apmācībām pieteikušies 77 cilvēki.

Citas atskaites:

Другие актуальные проекты

Доктор Дельфин

Бедным семьям с детьми

Любовь к чтению

Исполни мечту ребенка!

О нас

Ziedot.lv - благотворительная организация, которая действует с 2003. года, предоставляя частным лицам и предприятиям возможность помогать людям. Ziedot.lv предлагает удобно и надежно жертвовать на тщательно отобранные и провереные благотворительные проекты, следить за ходом проекта с уверенностью, что пожертвование достигнет цели.


Статистика пожертвований

В этом году

952 240.91 €