Seko mums Šodien saziedoti jau 121.00 €

Uzsākti būvdarbi Brīvības pieminekļa izgaismošanai

24.09.2021

Lāpas iedegšana kā simbols izgaismošanas būvdarbu uzsākšanai izvēlēts par godu tēlnieka Kārļa Zāles projektam “Mirdzi kā zvaigzne”, kurš arī kļuva par uzvarētāju 1930. gada decembrī, kad konkurss pieminekļa metiem noslēdzās.

Valdis Zatlers, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda izveides iniciators:

“Vislielākā pateicība katram, kurš devis savu ieguldījumu. Ziedojumi apliecina, cik sirdīs un prātos dārgs ir Brīvības piemineklis arī mūsdienās, kad pārdzīvojam pandēmijas laiku.  Katrs no mums vairāk uztraucas par savu veselību, izvērtē savus izdevumus un tomēr atsaucas un ziedo pieminekļa izgaismošanai. Ir gandarījums arī par rasto izpratni, ka nozīmīgais un vērienīgais projekts realizējams sadarbojoties valstij un pašvaldībai ar sabiedrību. Fonds apzinās, ka tā uzdevums ir pilnībā saglabāt pieminekļa esošo vērtību un papildināt to ar mūsdienu iespējām, lai piemineklis arī nākamajām paaudzēm simbolizētu to spēku, kas ir mūsu tautā, kā arī būtu vieta, kur visiem kopā tikties valstij nozīmīgos brīžos. Gaisma atklās visas vērtības, ko varam saskatīt Kārļa Zāles radītajā piemineklī diennakts tumšajā laikā.”

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis:

“Apziņa, ka esam brīvi cilvēki brīvā valstī sniedz patiesu viegluma un gandarījuma izjūtu! Tā ir lielākā vērtība, kas mums ir, un Brīvības piemineklis ir galvenais šīs vērtības apliecinājums un simbols. Tas ir arī Rīgas kā brīvas Latvijas galvaspilsētas lepnums un vizītkarte. Šo monumentu ar saviem ziedojumiem izlolojusi visa Latvijas tauta, un arī tagad pieminekļa izgaismošanas projekts ir atbalstīts ar tautas ziedojumiem. Par to īpašs paldies Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondam un prezidentam Valdim Zatleram. Esmu gandarīts, ka galvaspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” nodrošinās šī projekta īstenošanu, un Rīgas dome piedalās ar 120 tūkstošu eiro finansējumu. Novēlu, lai pieminekļa jaunais mirdzums būtu košs apliecinājums mūsu valsts un mūsu katra personīgās brīvības mūžībai!”

Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda valdes loceklis Sandis Bērtaitis:

“Šobrīd projekta pabeigšanai iztrūkst 25 000 eiro. Projekta sākotnējā izmaksu tāme, izstrādājot projektu ar māksliniecisku izgaismojumu un tā tehnoloģiskā realizācija ir aptuveni 350 000 eiro bez PVN, no kuriem privātos ziedojumos savākti 70 943 eiro. Daļu nepieciešamo līdzekļu nodrošina Latvijas valsts un Rīgas domes līdzfinansējums. No diviem Latvijas uzņēmumiem Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds ziedojuma veidā saņems speciāli Latvijā izgatavotus apgaismojuma balstus un LED tipa izgaismojuma prožektorus. Ceram, ka būvdarbu gaitā nebūs būtiskas aizķeršanās un šī gada nogalē varēsim redzēt Brīvības pieminekli uzmirdzam jaunā izgaismojumā.”

Zīmīgi, ka šī nav pirmā reize, kad monumenta pastāvēšanas vēsturē AS “Būvuzņēmums Restaurators” meistari pieliks savu roku un prasmes ar Brīvības pieminekli saistītiem darbiem.

1979. gadā Rīgas pilsētas izpildkomiteja uzdod Kultūras ministrijas Restaurācijas institūtam izstrādāt Brīvības pieminekļa restaurācijas projektu. Projektu izstrādāja un darbus uzraudzīja arhitekti Raimonds Aide un Juris Gusevs. Savukārt darbus veica tolaik Kultūras ministrijas pakļautībā esošā „Zinātniskās restaurēšanas pārvalde“ (ZRP), ko šodien pazīstam ar nosaukumu AS “Būvuzņēmums Restaurators”. Īsts varoņdarbs padomju varas laikā bijis pieminekļa statujas trīs zvaigžņu un jostiņas zeltījuma atjaunošana, neraugoties un stingru aizliegumu to darīt. Šo darbu paveica uzņēmuma zeltītāji – tēvs Arvīds un dēls Juris Vecvagari.

“Otrā reize, kad strādājām pie Brīvības pieminekļa atjaunošanas, bija 1998. gads. Tolaik arhitekta Raimonda Aides vadībā veicām pieminekļa apakšējās granīta plātņu pamatnes daļēju restaurāciju un slīpuma izveidošanu nokrišņu novadīšanai,” atminas AS “Būvuzņēmums Restaurators” valdes loceklis Valdis Uzariņš, kurš tolaik bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Savukārt būvdarbi tika veikti dabu vadītāja Alberta Jukoņa vadībā. Šodien Valdis Uzariņš ir atgriezies jau kā Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta būvdarbu vadītājs, ko pats uzskata par uzņēmuma ievērojamās pieredzes un veikto darbu kvalitātes apliecinājumu.

Brīvības pieminekļa izgaismošanas un tā apkārtnes labiekārtošanas projekta realizēšanas nolūkos Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” nodrošinās esošo apgaismes balstu un gaismekļu demontāžu, esošo koku aizsardzību būvdarbu laikā, pamatu izbūvi jaunajiem apgaismes balstiem atbilstoši būvprojekta risinājumiem. Tāpat tiks veikta tehnoloģijai atbilstošu jaunu apgaismes balstu un gaismekļu montāža, kā arī pazemes infrastruktūras izbūve – bruģa demontāža, tranšejas izbūve, kabeļu iegāde un montāža, informācijas sinhronizācijas un optiskā kabeļa izveide.

Fona informācija:

  • 2020. gada decembrī Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju Brīvības pieminekļa izgaismošanai.
  • 2020. gada oktobrī fonds sagatavoja būvprojektu minimālā sastāvā, vadoties pēc Latvijas arhitekta Austra Mailīša sagatavotās Brīvības alejas izgaismošanas koncepcijas. 
  • 2020. gada novembrī, sagaidot Lāčplēša dienu, tika veikts izgaismojuma mēģinājums dabā gaismu inženiera Normunda Bļasāna vadībā, lai pārliecinātos, vai izgaismojuma aprēķini ir atbilstoši vajadzībām. Fonds atbildīgi izturas arī pret apkārtējo vidi. Lai saudzētu apkārtnē esošos apstādījumus un kokus, uzņēmums “Labie koki” veica koku sakņu izpēti.

Brīvības piemineklis ir tautas brīvības simbols, kam arī diennakts tumšajā laikā jātop gaišam. Tieši tādēļ 2018. gada nogalē domubiedru grupa pēc bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas nodibināja Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu. Brīvības pieminekļa izgaismošanā aicināts piedalīties ikviens iedzīvotājs, ziedojot portālā Ziedot.lv https://www.ziedot.lv/gaisma-musu-brivibai-3362, Mobilly aplikācijā vai fonda mājaslapā www.brivibaspiemineklis.lv

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

1 634 503.66 €