Seko mums Šodien saziedoti jau 117.00 €

AS "Latvenergo" sociālās jomas projekta konkursā tiks atbalstītas 10 biedrības un nodibinājumi

17.01.2020

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv  trešo gadu izsludināja """projektu konkursu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem sociālās jomas projektu īstenošanai "AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanai". Šogad pieejamais finansējums bija 75 000 eiro.

Lai AS "Latvenergo" ziedojumu sadale būtu pilnībā godīga un caurskatāma, par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un Ziedot.lv. Mērķziedojumu padomes pārstāvji koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanai 10 biedrībām un nodibinājumiem:

  • Nodibinājums "Centrs Dardedze", 9 044 EUR

Centrs "Dardedze" 19 gadu darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā ar mērķi, lai vardarbība nenotiktu, un, ja tā tomēr notikusi, lai cietušie saņemtu nepieciešamo palīdzību. 2019. gadā centra redzeslokā nonāca vairāki bērni ar kaitējošu seksuālu uzvedību (KSU). Latvijā nav izstrādāta atbilstoša programma bērniem ar KSU, un rehabilitācijas vietā tiem tiek veikts kaitējums. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu programmu, kurā tiks iekļautas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās darba metodes, kā strādāt ar bērnu un viņa ģimeni. Tiks sniegtas konsultācijas bērniem un to vecākiem/aizbildņiem, izmantojot izstrādāto programmu. Pilotprojekta laikā plānots konsultēt 20 gadījumus. Programmu pēc pilotprojekta beigām būs iespējams izplatīt visā Latvijā.

  • Nodibinājums Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš", 4 059,95 EUR

Projekta ietvaros tiks paaugstināta dzīves kvalitāte un mazināti funkcionālie traucējumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tiks iegādāts jauns attīstošais inventārs un palīglīdzeklis, kas būtiski dažādos un uzlabos Centra sociālo rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, turklāt sekmēs konkrētās mērķgrupas dzīves kvalitāti. Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes sociālos rehabilitācijas pakalpojumus 70 bērniem no Talsu novada.

  • Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" , 9 860 EUR

Latvijas Neredzīgo biedrība plāno pielāgotas ierakstu studijas izveidi. Projekta ietvaros tiks izveidota vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem pielāgota skaņu studijas telpa un nokļūšana līdz tai, iegādāts un uzstādīts skaņas ierakstu aprīkojums. Ja redze ir zaudēta pilnībā, tad audioformāts ir vienīgais veids,  kā cilvēks var saņemt informāciju. Projekta rezultātā tiks uzlabota esošā audiožurnāla "Rosme" audiofailu kvalitāte, gan radīta iespēja ātri nosūtīt ziņas un informāciju uz specializētiem tehniskajiem palīglīdzekļiem visā Latvijā.

  • Biedrība "Brīnummāja", 8 746,86 EUR

Vidēji 3-4 vecāki mēnesī vēršas ar lūgumu novērtēt bērna attīstību un ieteikt tālākos atbalsta pasākumus. Lai palīdzētu ģimenei, nepieciešams ieviest jaunu pakalpojumu - Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, kas ir vienīgā agrīnās diagnostikas metode Latvijā. Šī projekta mērķis ir nodrošināt 24 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām no Vidzemes reģiona sociālās rehabilitācijas programmu. Programma palīdzēs uzlabot psihoemocionālo stāvokli  un sajusties līdzvērtīgiem sabiedrībā.

  • Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!", 10 000 EUR

Latvijā cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām ir viena no sabiedrības izstumtajām grupām, kas pakļauta ne tikai nabadzības, bet arī antisocializācijas riskam. Projekts dos iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām apliecināt savas spējas, parādīt, ka viņi ir tikpat talantīgi kā veselie bērni un spēj arī uzstāties uz "lielās" skatuves. Šī aktivitāte uzlabos mērķgrupas psihoemocionālo stāvokli, palīdzēs viņiem sajusties līdzvērtīgiem sabiedrībā. Projekts noslēgsies 2020. gada 11. decembrī Ventspils koncertzālē "Latvija", kur notiks "Nāc līdzās Ziemassvētkos!" lielkoncerts un ģenerālmēģinājums.

  • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS", 9 732 EUR

2008. gadā tika izveidots speciāli apmācītu auklīšu dienests smagi slimu bērnu ģimeņu atbalstam. Diemžēl ģimenēs, kurās ir smagi slimi un nedziedināmi slimi bērniņi, lielākoties ir tikai viens no vecākiem, kam turklāt par bērnu jārūpējas ik stundu, vienmēr jābūt līdzās un jāveic aprūpe. Speciāli apmācīta auklīte varēs pieskatīt bērnu, lai vecāks var paspēt veikt savus ikdienas darbus. Kopš 2008. gada vidēji 50 ģimenēm vienu reizi nedēļā tiek nodrošināta speciāli apmācīta auklīte.

Ik dienu auklītes saskaras ar ģimeņu problēmām un smagajām bērnu diagnozēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas apmācības un supervīzijas, lai auklīšu dienestā piesaistītu jaunas auklītes un rūpētos arī par jau apmācītajām.

  • Biedrība "Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija", 9 591,60 EUR

Sociālajā darbā ar riska ģimenēm, kurās aug bērni, tiks ieviesta jauna, starptautiski atzīta metode - "Ģimenes konferences metode". Projekta ietvaros tiks apmācīti 20 brīvprātīgie metodes speciālisti, kuri sniegs tiešu atbalstu vismaz 60 ģimenēm ar bērniem (180 cilvēkiem). Bērnu situācijas uzlabošanai mērķtiecīgi tiks piesaistīti papildu cilvēciskie resursi – tuvinieki, draugi un citas potenciālās atbalsta personas, motivējot ģimenēm pašām kļūt atbildīgām par savu nākotni. Metodi varēs sekmīgi ieviest visā Latvijā.

  • Biedrība "Nepaliec Viens"", 7 116 EUR

Projekta ietvaros tiks nodrošinātas brīvā laika grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem. Mērķis – veicināt sadarbības prasmju uzlabošanu, stereotipiskas uzvedības mazināšanu, interešu paplašināšanu un jaunu iemaņu apgūšanu bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem, tādā veidā veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Projekts ietver sevī nodarbību kopumu – komunikācijas prasmju uzlabošanas uzdevumus, radošās un kulinārijas nodarbības, spēles un ekskursijas. Reizi nedēļā tiks organizētas nodarbības divām grupām.

  • Biedrība "Iespēja visiem", 3 286,24 EUR

Projekta mērķis ir nodrošināt sociāli atstumtām sabiedrības grupām atgūt pašapziņu. Projekta laikā tiks veikti pasākumi, lai paaugstinātu sociāli atstumto ģimeņu bērnu dzīvesprieku un līdzvērtības sajūtu ar saviem vienaudžiem, piemēram, lai arī viņi bērnudārzā vai skolā varētu teikt, ka ir spēlējušies ar LEGO un ar pulti vadāmām mašīnām. Ziedojumu centrā Limbažos tiks izveidots rotaļu stūrītis, ko aprīkos ar galdiem, krēsliem, LEGO, spēlēm, kur bērni saturīgi pavadīs laiku.

  • Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"", 3 563,35 EUR

Projekta mērķis ir iemācīt pašaprūpes prasmes bērniem un jauniešiem ar dziļu garīgo atpalicību, pagatavojot sev pusdienas, apmeklējot un iepērkoties veikalā, rīkojoties droši ar virtuves inventāru, lai atslogotu ģimenei ikdienas rūpes. Vienlaikus, apmeklējot ceptuvi RAMALA, tiks mācīts bērniem klāt galdu, pieklājīgi uzvesties, netraucējot kafejnīcās citus apmeklētājus un sagatavoties viesu uzņemšanai, lai pacienātu tos ar gardumiem.

Sadalītais ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, projekti tiks īstenoti Rīgā, Talsos, Limbažos, Cēsīs, Ventspilī.

Piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem, kuri īstenos projektus, būs pieejams no 2020.gada 1. februāra.

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

162 302.92 €