Seko mums Šodien saziedoti jau 11,297.85 €

41 NVO īstenos sociāli svarīgas iniciatīvas Latvijā

01.03.2022

Noslēdzoties AS “Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu konkursam, 2022.gada ziedojums 311 613,07 EUR apmērā sadalīts 41 NVO iniciatīvai Latvijā:

  • Kurzemē 7 iniciatīvas;
  • Zemgalē 6 iniciatīvas;
  • Latgalē 2 iniciatīvas;
  • Vidzemē 17 iniciatīvas;
  • Latvijā 9 iniciatīvas.
Organizācijas nosaukums Piešķirtais finansējums, EUR Īstenotā projekta apraksts Pilsēta, kur sniegs atbalstu
Kurzeme
Ģimeņu un bērnu attīstības centrs Brīnumiņš 11 370.30 Izveidot jaunu, interaktīvu fizioterapijas kabinetu bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, kas nodrošinās intensīvu un efektīvu terapiju. Vingrošanas sistēma DOLOMITE, Thera Suit kostīms, Zviedru siena, Lifespan TR8000i Tredmill skrejceļš un vingrošanas kāpnes. Fizioterapiju reizi nedēļā finansē Talsu pašvaldība. Talsi
Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs 1249.00 Veļas mašīnas iegāde sociālā atbalsta punktā. Palīdzība tiks sniegta personām ar zemiem ienākumiem un cilvēkiem ar invaliditāti Mērsrags, Talsi
Nodibinājums ''Zantes ģimenes atbalsta centrs'' 9687.60 Fizioterapijas nodarbības un piedzīvojuma izbraukumi bērniem, kuri cietuši no vardarbības un saņem sociālo rehabilitāciju Tukums
Latvijas Audžuģimeņu biedrība 2586.70 Sporta inventāra iegāde sportisko aktivitāšu nodrošināšanai Latvijas Audžuģimeņu biedrības ikgadēji rīkotajiem pārgājieniem, ekskursijām un ģimeņu saliedēšanas saietiem 186 aizbildņu un audžuģimenēm. Cēsis, Madona, Rīga, Sigulda, Tukums, Ventspils
Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs" 8582.00 Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sociālo rehabilitāciju 62 vardarbībā cietušām personām, tiks nodrošinātas  Zumba, mūzikas terapijas, terapeitiskās izjādes ar zirgiem, ekskursijas uz apkārtnes dabas takām un vēstures objektiem. Organizācija iegādāsies velosipēdus un nūjošanas komplektus, lai nodrošinātu sportiskās aktivitātes personām, kuras uzturās centrā.  Dundaga, Talsi
Pensionāru Biedrība "Jaunpils" 1438.25 Senioriem ar zemiem ienākumiem, būs iespēja piedalīties bezmaksas fizioterapeita konsultācijās, piedalīties nūjošanas aktivitātēs. Tiks iegādātas nūjošanas nūjas un aktīvajiem senioriem organizēts nūjošanas izbrauciens uz dabas takām.  Tukums
Biedrība "Mūsu ligzda" 4000.00 Nodrošinātas kokamatniecības nodarbības bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.  Saldus
Zemgale
Biedrība Oranžais Stars 9000.00 Tiks iegādāts inventārs mācību darba klases izveidošanai un attīstīšanai. Atbilstoši spējām un funkcionālo traucējumu pakāpei bērni un pieaugušie ar asistentu palīdzību apgūs zīmogošanas, līmēšanas, pakošanas, papīra smalcināšanas darbu, ziepju un sveču gatavošanu, māla izstrādājumu gatavošanu, bērni mācību virtuvē apgūs ēst gatavošanas prasmes, piedalīsies sveču, māla, ziepju produktu pagatavošanā un tirdzniecībā. Jelgava
Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem" 7000.00 Sociālā rehabilitācija bērniem un janiešiem ar kustību traucējumiem. Projektā tiks nodrošinātas izglītojošās lekcijas Medijpratībā un mobilo lietotņu lietošanas apmācība. Notiks radošās nodarbības, ārsnieciskās vingrošanas un psihologa lekcijas. Dobele, Mārupe, Ogre, Rīga, Sigulda
Olaines novada senioru biedrība "Liepas" 860.00 Senioriem būs iespēja apmeklēt izglītojošas dārzkopības lekcijas. Tiks iegādātas sēklas un seniori, kuriem dārzs, tās varēs izaudzēt savos mazdārziņos. Iegūtā raža tiks piedāvāta tiem senioriem, kuriem nav iespēja rūpēties par dārzu. Olaine
Biedrība "Jelgavas novada seniori" 2460.00 Aktīvākie Jelgasvas seniori tiks aicināti piedalīties izglītojošās lekcijās, nūjošanaas pārgājienā. Projekta laikā tiks iegādātas nūjošānas nūjas un apmaksātas nūjošanas instruktors. Jelgava, Ozolnieki
Biedrība 'AGIHAS' 4800.00 Izglītojoši semināri par HIV un STS infekciju slimībām un citi jautājumi, kas ir sasitīti ar atkarīgo veselības problēmām Olaines cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Cēsis, Olaine
Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS 3761.08 Tiks rīkots seminārs/nometne cilvēkiem, kuriem ģimenē ir kāda HIV inficēta persona. Seminārā/nometnē cilvēki dalīsies peredzē, iegūs aktualitātes par HIV, piedalīsies radošās nodarbībās un sportiskās aktivitātēs u.t.t. Ķekava, Olaine, Rīga, Salaspils
Vidzeme
Nodibinājums Fonds Nāc līdzās! 3029.55 Izveidot perkusiju klasi jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ādaži, Babīte, Jūrmala, Mārupe, Rīga, Salaspils
Biedrība Nepaliec Viens 10 145.27 Tiks organizētas Robotikas nodarbības, kuras apvienos konstruēšanu un programmēšanu un sniegs daudzpusīgu attīstību arī bērniem ar invaliditāti Pierīgas novadi
Biedrība "Cerību spārni" 10 000.00 Tiks nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas iever mūzikas terapiju, montesori nodarbības, smilšu terapiju un kanisterapiju. Sigulda
Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" 8340.00 16 cilvēkiem ar ļoti smagiem un kompleksiem traucējumiem notiks sensorās integrācijas treniņi un radošās mākslas nodarbības. Rīga
CAMPHILL NODIBINĀJUMS "Rožkalni" 5230.00 Organizācijas klientiem tiks nodrošinātas mūzikas nodarbības, kino vakari, deju terapija, aktīvie izbraucieni, nodarbības ar zirgiem, izbrauciens ar laivām, botāniskais dārzs, brauciens uz jūru, Līgatnes dabas takām. Burtnieki
Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem „Mēs saviem bērniem” 7000.00 Tiks sniegts sociālais atbalsts 12 bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, palīdzot integrēties mūsdienu sabiedrībā, sniegt emocionālo un morālo atbalstu, kā arī nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: fizioterapijas un logopēda konsultācijas. Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, Rēzekne, Varakļāni
Socintegra 7639.57 Tiks organizētas nodarbības cilvēkiem ar redzes invaliditāti, lai attīstītu iemaņas orientēties apkārtējā vidē izmantojot taktilas kartes, tiks iegādāts speciāls aprīkojums, lai izgatavotu taktilas kartes. Rīga
Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" 11 610.00 Projekta ietvaros paredzētas divas trīs dienu uzņemošo ģimeņu nometnes sadarbībā ar TheraPlay speciālistu apvienību un konsultāciju mēnesi pēc nometnes pie TherPlay speciālista Ādaži
Nodibinājums "Hospiss LV" 10 742.5 Medicīnas palīglīdzekļu iegāde 50 cilvēku aprūpei Rīgā, nodrošinot cilvēka dzīves beigu posmā cienīgus apstākļus, mazinot to ciešanas, uzlabojot fizisko un psihoemocionālo komfortu Rīga
Nodibinājums "Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs" 35 552.00  Tiks ieviesta starptautiskajā praksē atzīta, bet Latvijā inovatīva pieeja, kas paredz rehabilitācijas procesa klīniskās prakses modernizēšanu, personāla sagatavošanu sastapties ar klientu izaicinošu uzvedību un nodrošināt traumu izprotošu un atveseļošanos atbalstošu vidi Sigulda
biedrība "Zelta Priedes" 12 590.00 Bērna emocionālā audzināšana sociāli mazaizsargātu grupu vecākiem Alūksne
Biedrība "Brīnummāja" 7000.00 17 ģimenes saņems sociālo regabilitāciju atbilstoši ģimeņu vajadzībām. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumā tiks ietverta smilšu terapija, fizioterapija, masāžas kurss un mūzikas terapija. Alūksne, Amata, Ape,Cēsis, Limbaži, Līgatne, Pārgauja, Ruana, Smiltene, Valmiera, Vecpiebalga
Lielvārdes pensionāru biedrība 3162.00 Lielvārdes amatierteātra viesizrāžu nodrošināšana Latvijā un amatierteātra dalībnieku ekskursijas pa kultūrvēsturiskiem objektiem Amata, Gulbene, Ogre, Sala
Nītaures senioru biedrība "Labākie gadi" 610.90 Senioru pārgājiens ar nūjām pa Līgatnes dabas takām gida pavadībā un vienas dienas pieredzes apmaiņas brauciens Cēsis, Salaspils
Nodibinājums Limbažu fonds 3000.00 Projektā tiks īstenotas dažādas aktivitātes: izglītojošās lekcija - Kā tikt galā ar gudro viedierīci; radošā darbnīca -Veidosim pasauli labāku (27 balkona vai āra puķu kastu un 3 soliņu izgatavošana un uzstādīšana. Tiks iegādātas puķu sēklas; noslēguma pasākuma koncertprogrammas sagatavošana un noslēguma pasākums. Limbaži
Nodibinājums "Centrs Valdardze" 7047.20 Sociālās rehabilitācijas sniegšana personām, kuras cietušas no vardarbības. Tiks piedāvāta dzīvnieku terapija un smilšu terapija.  Valmiera
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" 5000.00 Projekta ietvaros tiks organizētas četras tiešsaistes apmācības, kurās kopā ar profesionālu pavāru darbotos cilvēks ar invaliditāti, lai atklātu cilvēku ar invaliditāti spējas un iespējas un vienlaicīgi norādītu uz nepieciešamo atbalstu, lai varētu iekļauties nodarbinātībā.  Rīga
Latgale
Invalīdu un viņu draugu apvienība "IMPULSS" 8388.30 Projekta ietvaros paredzēts iegādāties speciālu trenažieri rokām un kājām, speciālu kušeti un organizēt fizioterapijas nodarbības cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Balvi, Jēkabpils, Krāslava, Ludza, Rēzekne
Biedrība "Mūsmājas" 1757.00 Projekta laikā seniori piedalīsies radošajās nodarbībās, izglītojošajās lekcijās, vingrošanas nodarbībās, psiholoģiskajās nodarbībās, lai mazinātu emocionālo spriedzi Covid 19 laikā. Senioriem tiks dalītas puķu, garšaugu, dārzeņu sēklas, tiks organizēta izaudzēto stādu maiņa Preiļi
Latvijā
Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds" 9150.00 Tiks izveidots interaktīvais ceļvedis www.atbalstacelvedis.lv tiks pielāgots vecākiem, kuri audzina bērnus ar AST Latvija
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO 4480.00 Tiks ierakstīti podkāsti par cilvēkiem ar invaliditāti svarīgām tēmām. Tiks ierakstīti 10 podkāsti. Latvija
Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" 12 200.00 Tiks veidoti 7 video stāsti, kā cilvēkam ar invaliditāti uzlabot savu dzīves telpu. Video stāsti būs domāti dažāda veida cilvēkiem ar invaliditāti, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Latvija
Biedrība "Vieglās Valodas aģentūra" 8213.50 Tiks izdota ilustrēta pavargrāmata vieglajā valodā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Grāmatu izdos 500 eksemplāru lielā tirāža Latvija
Latgales Reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles" 15 459.91 Atbalsts ar 30 dienu izmitināšanu personām ar bērnu līdz 3,5 gadu vecumam vai grūtniecēm pēdējā grūtniecības mēnesī; WSB un DVE konsultācijas bez izmitināšanas bērniem ar problēmuzvedību; DVE grupu konsultācijas centrā esošajiem bērniem 4 reizes mēnesī; grupu kanisterapija bērniem Latvija
Nodibinājums "Centrs Dardedze" 4150.00 Tiks izstrādāta un koriģēta KSU rokasgrāmata Latvija
Nodibinājums Fonds PLECS 17 760.00 Tiks nodrošināts mentora atbalsts 4 audžuģimenēm, 9 aizbildņiem un 9 adoptētājiem  Latvija
Biedrība Latvijas Ordeņu brālība 2857.00 Latvijas Valsts augstāko apbalvojumu saņēmēji, kas ir organizācijas biedri un pensijas vecuma cilvēki, saņems apsveikuma kartiņas valsts un sev nozīmīgos svētkos. Tiks organizēts pasākums, lai mazinātu mērķgrupas sociālo atstumtību. Latvija
Latvijas Neredzīgo biedrība 12 703.44 Cilvēkiem ar redzes invaliditāti tiks rīkoti 11 galda spēļu turnīri un tiks iepirkatas galda spēles, ko izmanto cilvēki ar redzes invaliditāti. Latvia

Par mums

Ziedot.lv ir labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2003.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. Ziedot.lv piedāvā ērti un droši ziedot rūpīgi izraudzītiem un pārbaudītiem labdarības projektiem, sekot līdzi projektu virzībai un būt pārliecinātiem, ka ziedojums sasniegs mērķi.


Ziedojumu statistika

Šogad

7 123 632.90 €