Follow us Today has already donated 4,307.60 €

Ligzdiņa

Report 15.08.2014

Jūlijā bērnu centra audzēkņiem bija vasaras nometņu laiks. 14 bērni sešas dienas pavadīja radošajā nometnē Secē, Aizkraukles pusē. Svaigā gaisā, tālu no pilsētas kņadas, daudzveidīgajās darbnīcās veidojot vēja zvanus, lielus floristikas objektus, kompozīcijas no dabas materiāliem, vācot ārstniecības tējas, mācoties pazīt kokus un augus, meža iemītnieku pēdas un ierašas, peldoties, izzinot, kā jāuzvedas brīvā dabā un jāsaudzē tā.

Daļa vecāko bērnu vasarā strādāja, bet 10 paši aktīvākie devās uz sporta nometni Tūjā, lai trenera Kaspara Meļņikova un viņa palīgu vadībā mācītos komandas darbu un sadarbību, pārvarēt grūtības sporta nodarbībās un sadzīvē. Strādājot ar riska ģimenēm, bieži saskaramies ar šo audzēkņu uzvedības problēmām, kas sakņojas viņu ģimeņu problēmās. Lai palīdzētu mīkstināt to izpausmes, palīdzot pašiem bērniem risināt viņu iekšējos konfliktus, kas traucē veidot uzticības pilnas attiecības ar līdzbiedriem, lūdzām Kasparam pastrādāt vasaras nometnē ar mūsu riska bērniem un pusaudžiem.

Sporta trenerim Kasparam ir liela pieredze darbā ar riska bērniem, kas dod labus rezultātus, viņš ir strādājis arī ar bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības. Pozitīvu iespaidu uz bērniem atstāj arī iespēja atrasties 10 dienas ārpus ierastās vides, saņemot atbalstu no nometnes vadītājiem. Vēlamies turpināt mūsu sadarbību arī turpmāk, lai panāktu noturīgāku rezultātu audzēkņu pašsajūtā.

Sporta nometne turpināsies arī augustā.

Finanšu atskaite:

Materiāli darbnīcām EUR 45,00
Speciālistu atalgojums EUR 187,00
Bērnu ēdināšana EUR 203,57

Kopā izlietots EUR 435,47

Reports:

Other topical projects

Palīdzība Melānijai Mia Samuilovai

UAVs for Ukrainian Armed Forces

For Families in Poverty

For the victory of Ukraine!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 755 810.74 €