Follow us Today has already donated 230.00 €

Ligzdiņa

Bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm reizēm ir liegtas iespējas attīstīt savus talantus un darboties interešu izglītības nodarbībās. Bērnu brīvā laika centrs Ligzdiņa ir vieta, kur bērniem apmeklēt dažādas radošās nodarbības un kopīgi lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iemācoties jaunas iemaņas un ceļot savu pašapziņu.

Bērnu brīvā laika centrs „Ligzdiņa” ir kā otrās mājas Smiltenes un Valmieras bērniem, kurus dzīve nav lutinājusi. „Ligzdiņā” katru nedēļu bērni no 5 līdz 15 gadiem pavada laiku dažādās bezmaksas nodarbībās un pēc nodarbībām paēd garšīgu launagu. Bērniem tiek sniegta palīdzība ar pārtikas pakām, skolas piederumiem, higiēnas precēm un vitamīniem. Iesaistām bērnus kultūras pasākumos un vasaras nometnēs.

Bērni, kuri apmeklē brīvā laika centru Ligzdiņa, ir no dažādām ģimenēm - galvenokārt no daudzbērnu ģimenēm, nepilnām ģimenēm, ģimenēm, kur viens vai abi vecāki ir ar invaliditāti, vai kur vecāki strādā par valsts noteikto minimālo algu un nevar atļauties bērnam apmaksāt nodarbības, lai viņš attīstītu savus talantus.

Organizācijai ir divas filiāles, viena – Smiltenē, kur 50 – 60 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pēc sociālā dienesta ieteikuma, divas reizes nedēļā apmeklē Smiltenes dienas centru. Centrā tiek organizētas dažādas radošās nodarbības, kur bērni var attīstīt un izkopt savus talantus. Pēc nodarbībām bērni paēd uz vietas sagatavoto launagu. Otra filiāle ir Valmierā - Valmieras rotaļu istaba, kur ap 30 sociālās mājas ģimeņu bērni spēlē dažādas spēles, apmeklē sporta nodarbības, piedalās radošās darbnīcās, organizē pasākumus saviem vecākiem un skolotājiem, kā arī pēc nodarbībām nobauda garšīgi sagatavoto launagu.

Pēdējo gadu laikā, bērnu centra audzēkņu skaits, kuriem nepieciešams atbalsts, ir divkāršojies. Lai nodrošinātu kvalitatīvas nodarbības un ēdināšanu, organizācijai pietrūkst līdzekļi. Tāpēc bērnu brīvā laika centrs Ligzdiņa lūdz ziedotāju palīdzību.

Lai abi centri darbotos veiksmīgi, ir nepieciešami 398 lati mēnesī. Ziedojot 3,98 latus, Jūs atbalstīsiet viena bērna uzturēšanos centrā mēneša garumā.

Projekta realizētais nodibinājums Bērnu brīvā laika centrs „Ligzdiņa”
Projekts portālā ievietos 11.09.2013., pēdējās izmaiņas 01.01.2014.

The Project is placed online on: 19.11.2014

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

For the Hopes of Little Hearts

Help for Elderly People

Palīdzība Danielam Kuņejevam

For Oncology Patients

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

2 571 438.98 €