Follow us Today has already donated 7,104.00 €

Ligzdiņa

Report 06.11.2013

Oktobrī Smiltenē Bērnu centru apmeklēja un paēda launagu 18-37 audzēkņi. Pārtikas pakas saņēma ap 40 bērni nedēļā. Valmierā rotaļu istabā darbojās un apmeklēja launagu 14-25 bērni.

66,15 lati tika izmantoti pārtikas iegādei Smiltenē un Valmieras bērnu ēdināšanai.

Futbola treneris palīdzēja smilteniešiem pilnveidot spēles prasmi uz futbola laukuma.

Oktobris bija arī tīrības mēnesi: valmierieši rūpīgi tīrīja, kārtoja savu rotaļu istabu, smiltenieši kopa pagalmu un apkārtni. Vācām dabas materiālus radošiem darbiem. Smiltenē pilnā sparā gatavojam Ziemassvētku dāvanas mūsu draugiem. Floristikas materiāli, dzija izmaksāja LVL 53,17.

Valmieras audzēkņi apmeklēja nodarbības, lai mācītos sadarboties savā starpā, izvērtēt savu rīcību, labot pieļautās kļūdas.

Finanšu atskaite:

Pārtika launagam LVL 66,15
Nodarbību materiāli, aprīkojums LVL 53,17
Telpu uzturēšanas izmaksas LVL 30,14
Speciālistu atalgojums LVL 80,00
Kopā izlietots LVL 230,00

Reports:

Other topical projects

Palīdzība Marekam Stienim

Palīdzība Nataļjai Tretjakovai

Atkārtota palīdzība Jekaterinai Ļebedevai

Palīdzība Markam Bindukam

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 430 200.84 €