Follow us Today has already donated 1,229.46 €

Angels over Latvia 2009

Report 26.07.2010

Atskaite par sniegto palīdzību bērniem 2010.gada maijā  un jūnijā

projektā  " Eņģeļi pār Latviju 2009"


Lai uzzinātu vairāk par bērnu  veselības stāvokli pēc ārstniecību un rehabilitāciju kursu veikšanas Jums personīgi ir iespēja sazināties ar Ziedot.lv biroju un to noskaidrot.  

  • Nikola Komisarova, 2 gadi un 6 mēneši. Apmaksāts rehabilitācijas kurss Starptautiskajā rehabilitācijas klīnikā Truskavecā – 2163,50 Ls. Diagnoze – abpusēja lūpu cieto un mīksto aukslēju šķeltne,  epilepsija – West sindroms, bērnu cerebrālā trieka, psihomotorās attīstības aizture.
  • Adrians Oto Sokolovskis, 9 gadi. Apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar  ārstniecības kursa veikšanu Novosibirskā – 1855,43 Ls. Adrianam ir bērnu cerebrālā trieka, epilepsija, alālija, labās puses hemiparēze, vājredzība. Adrians ir kopjams bērniņš, pārvietojās celīšos.
  • Sanija Savokina, 7 gadi. Apmaksāts ārstniecības kurss cilmes šūnu transplantācijai Zinātniski pētnieciskās klīniskās imunoloģijas institūtā Novosibirskā, Krievijā – 6052,11 Ls. Diagnoze – mikrocefālija, galvas smadzeņu atrofija, CNS bojājumi. Meitenīte neveļās, nefiksē skatienu, nestaigā, sēž ar grūtībām, nerunā.
  • Māra Cāzere, 12 gadi. Apmaksāts rehabilitācijas kurss SANARE – KRC Jaunķemeri - 628 Ls. Mārai ir multiplus galvaskausa lūzumi. Meitene praktiski ir guloša, tetraparēze, vājredzīga.Mārai palīdzība tika sniegta arī 01.2010., 04.2010(skat. atskaiti). 2010. gada janvārī  Mārai tika iegādāts terapeitiskais trenažieris. Regulāri darbojoties ar to, meitenei ir uzlabojušās kustības rokās un kājās, sāk veidoties muskuļi plaukstās. Mazinājusies spastika kakla zonā, palielinās interese par apkārt  notiekošo. Māra retāk slim oar ARS, uzlabojas vispārīgais veselības stāvoklis. Māras mamma saka lielu paldies ziedotājiem un Ziedot.lv komandai! Lai Dievs Jūs visus svētī!
  • Maksims Jefremovs, 1 gads  10 mēneši.  Tika apmaksāts ārstniecības kurss  un ar to saistītie izdevumi Medicīnisko tehnoloģiju institūtā, Maskavā. Summa: 1236,34 ls. Maksimam ir bērnu cerebrālā trieka. Nespēj noturēt galviņu, nevar pagriezties uz sāniem, nesēž. Maksimam palīdzība tika sniegta arī 03.2010., skat. atskaiti.
  •  Evelīna Gilīte, 8 gadi. Apmaksāts reitterapijas kurss  un ar to saistītie izdevumi NRC "Vaivari" - 190 Ls. Diagnoze - bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze. Meitenei nepieciešama īpaša aprūpe. Ir nopietni līdzsvara un koordinācijas traucējumi. Evelīnai palīdzība tika sniegta arī 02.2010., skat. atskaiti.
  •  Valērija Jakimova, 8 gadi.  Apmaksātas uzturēšanās izmaksas, saņemot ārstniecības kursu Budapeštas klīnikā „Szent Laszlo” – 947,22 Ls. Meitenīte slimo ar akūtu limfoblastu leikēmiju kopš 2004. gada.  Palīdzība tika sniegta arī 02.2010., 03.2010., skat. atskaiti.
  •  Marija Žarkeviča, 4 gadi. Apmaksāts ārstniecības kurss Minhenes ortopēdiskajā klīnikā – 250,99 Ls.   Meitenītei ir BCT spastiska diplēģija, lielas problēmas ar kājām. Marija pati nespēj paiet bez vecāku palīdzības. (Tika sniegta palīdzība arī 01.2010.,02.2010.)
  •  Sintija Usāne, 16 gadi. Apmaksāta acu operācija – 1507,12 Ls.  Diagnoze – Od – retinopātija 5. Pakāpe, katarakta, OS- retinopātija 2. Pakāpe, miopija, asitgmātisms.Sintija jau gadiem veiksmīgi ārstējas Viskrievijas acs un plastiskās ķirurģijas centrā pie profesora E. Muldaševa Ufā.
  •  Džūlija Nikitina, 18 gadi. Apmaksāta konsultācija Sanktpēterburgas oftalmoloģijas centrā – 180 Ls. Diagnoze – vājredzība  4. pakāpe.

 Kopā izlietotā summa: 15010,71 Ls.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas atskaites:

Other topical projects

Stiprini Stipros!

M3SA - palīdzi bērniem veseļoties

Uzzināt vairāk

Families with children who have impairments

Mūsu smaids ir mūsu spēks

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

933 252.32 €