Follow us Today has already donated 1,119.46 €

Angels over Latvia 2009

Report 01.06.2012

Lai uzzinātu vairāk par bērnu  veselības stāvokli pēc ārstniecību un rehabilitāciju kursu veikšanas, Jums personīgi ir iespēja sazināties ar Ziedot.lv biroju un to noskaidrot.  

Saziedotie līdzekļi projektā  "Eņģeļi pār Latviju 2009" - 03.2012. netika lietoti.

 Laika posmā 04.2012.- 06.2012. par projektā  " Eņģeļi pār Latviju 2009" ziedojumiem sniegta šāda palīdzība:

Kristers Eduards Rosnis
, 12 gadi. Diagnoze – Childhood disintegrative disorder. Zēns saņem ārstniecību The Institutes for the Achievement of Human Potential, Amerikā un tiek segti rehabilitācijas izdevumi Latvijā. Aprīlī tika apmaksātas:
- Neiropsiholoģiskās sensomotorās korekcijas nodarbības. Rēķins Nr. 4.1/12KrER un 5/12KrER - 170,16 Ls;
- Fizioterapijas nodarbības. Rēķins Nr. 7 - 80,16 Ls.
Kopējās izmaksas aprīlī 250,32 lati. 
Artūrs Stelbovičs, 17 gadi. Bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze, ventrikuloperitoneāls šunts smadzeņu kreisajā vēderiņā. Zēnam tika veikta rokas, abu kāju muskuļu pagarināšanas un pēdu nostiprināšanas operācija. Jūnijā tika apmaksāta ārstnieciskā vingrošana ar fizioterapeitu. Rēķins Nr. 06/01.12.
 Kopā: 675,16 lati.


Citas atskaites:

Other topical projects

Let’s help little hearts

Doctor POGA

Palīdzība Annai Dumai

Ergoterapija bērniem ar kustību traucējumiem

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

933 142.32 €