Follow us Today has already donated 229.00 €

Palīdzība Valdai Tračumai

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Aleksandrs Cekelis

Igo Brahmanis

Inga Pole

Edgars Janovs

Anna Treibaha-Legzdiņa

Karīna Gebauere

Edîte Kalnińa

Renārs

SIGNE CIRULE

Elīna Skačkova

Annija Hermane

Ilona

Maija Klotiņa

Iveta Vīduša

Laura Kuplā


Anda Trika

Viktorija Kikste

Dāvis Jankevics

Madara Ozola

Ineta Lazdina

Edgars Tašņickis

Marta Livmane

Elīna Sedliņa

Sanda Audere

Christine III

Ilze Riže

[email protected]

Laima Zandarta

Karīna Zandersone

Stefānija Sidorenko


Kristīne

Daina Markova

Ēriks Lēvics

Sanita Sejane

Evita Legzdiņa

Madara Ratkēviča

Baiba Rudzīte

Liene Veitnere

Krista Audere

Aija Dimza

Dace Kaļke

Ināra Vičmane

Amanda Januševiča

Aija Veismane

Ilona Poikāne


Ieva Lāce

Kārlis Ozols

Ieva Jurjāne

Veronika Rinkule

Santa Pētersone

Inga Cielava

Agnese Eglina

Ventis Zilberts

Ilze Jankevica

Kumsāre

Mara

Dāvis Šterns

Marlēna Keine

Iveta Rozenberga

Maija Lāce


Skaidrīte

Uldis

Ervīns Stūre-Stūriņš

Ilze Liepa Vitina

Natalja Cernohajeva

Iveta Sevele

Ilze Vilka

Ģirts Līcis

Anda Zahovska

Reinis Galenieks

Inga Skuja

Vita Bartuševiča

Zane Dreģe

Ieva Lasmane

Sanita


Kristīne Gailīte

Iveta Miķelsone

IEVA KOLMANE

Edvīns Latkovskis

Jēkabs Jančevskis

Zane Kļaviņa

Linda Kūla

Beate Poikāne

Zita Mikijanska

Maris Kupcs

Kaspars Liepa

Vineta 29998219

Karina Ploka

Oto Zelčs

Emīls D.


Aivars Krancmanis

Laila Dūna

Jeļena Bugajenko

Inga Branta-Čepule

Una Stade

Liene Andreta Kalnciema

GINTS VECELIS

Ilmārs Punka

Laura Leontjeva

Mārīte Junita Apsīte

Vilnis Šteinbergs

maija Svedenberga

Svetlana Kutuzova

Ineta Kundrāte

Inga Bērziņa


Stefānija Sidorenko

Sanda Audere

Anzela Tom

Vineta loziņa

Zane Stafecka

Sarma Kļava

Christine II

Harry Aizups

Karīna Pundzjus

Grieta Veinberga

Olita Bulava

GINTA PĒTERSONE

Elizabete Anna Vāciete

Matīss Tučs

Aukstumpols SIA, Edgars Kārklis


Gunta Valdmane

Ilona Bulāne

Baiba Kalnina

Marija Streļča

Česlavs

Inta Sarkane

Lilita Stūre-Stūriņa

Baiba Klepere

Linda Pētersone

Jānis Bidzāns

Otto Gudris

Inga Reimane-Bele

Jānis Strazdiņš

Antra Dreģe

Anrijs Snipke


Jurģis Cābulis

Linda Idresala

Jelena Upeniece-Uoeniete

Sarmite Zoltnere

Ilga Neija Ilga

Gints Vītols

Iveta Ramoška

Anda Gulbe

Indra Petrova

Alise Nigale

Henrieta Verhoustinska

887501

Daiga veiskopa

Vita Paulāne

Anna Brūma


Kirils

Rota Salmiņa

Maija Supe

Ginta Darzina

Baiba Šalkovska

Gints Branks

Laila Olekte

Māra Pilante

Irēna Pelnēna

Gunta Baltruka

Sandra SANDRA

Māra Upmace

Maija Ludbarza

Zinta Mennika

Evija Pamovska


Ilze Auzere

Anna Luīze Razdovska

Andra Vilkauša

Sanda Miķelsone

Arina Brūvere

SANDRA ŠMITE

Linda Ancāne

Mag. Ieva Grinberga-Zalkalna

Janis Skuja

Jolanta Lamstere

Iluta

Vineta Zemīte

Elva Baltic SIA

Diāna

Inga Perešivana


Laura Zalāna

Līga Gaiķe

Sanda Audere

Jana Tetere

Līga Steglava

Sonora Vaice

Anitra Ernstsone

Agnese

Anna Kotļara

Laila Balode

Ina Rulle

Valters Vetra

Eva Bindere

Liene Abaroniņa

Irina Balabkina


Anna Pildiņa

Daiga Kivleniece

Gunta Trasune

Žaneta Abaroviča

Sigvards Kļava

Irēna Pauliņa

Inguna

Diāna

Krišs Dzenītis

Sandra A.

Pēteris Ersts

V&M Zandbergi

Ieva Zilauce

Ilze Baumane

Rolands Remerts


Aleksandrs Adams Siliņš

Ausma Kreicberga

Linda Kalniņa

Edgars Rumbēns

Vitolds Rijnieks

Rita Platpere

Sintija Bergmane

Ieva Dzērve

Gunta Rasa

Juris Kalnciems

Anna Savčuka

ANITA Šalha

Laura Lolita Perešivana

Vita Berzina

Baiba


Vija

Mārīte Jonkus

Marta Soma

Rita Antoņevica

Guntars Prānis

Kristine Freimane

Sarmīte Andžāne

Arturs Livmanis

Leila Hairova

Paula Gorbaņova

Indra

Krists Auznieks

Helēna Enia Kalniņa

Klinta

Uldis Ķelle


Renate Priede

Edgars Lukaševičs

Tamāra Pūrīte

Elvīra Luce

Liana Spadini

Andris Gorskis

Māra Leleva

Marija Neimane

Inga Martinsone

Kārlis Bimbers

Lolita Misāne

Konstance Laicāne

Kārlis Mūrnieks

Vija Dzerkaļa

Kārlis Grants


Rudīte Zariņa

Līga Liedskalniņa

Kristīne Šmite

Lakstīgala

Peteris Krigers

Dace Kārkle

Indra

Elga Zazerska

Rūdolfs Bērtiņš

Itana Lipšāne

Ināra Bērziņa

Ieva Kolmane

Inese Kalnmale

Ivita Peipiņa

Zane Učelniece


Harijs Baranovs

Agita Latkovska

Ina Jakse

Dace Perševica

Velga Krastiņa

Jadviga Korzane

Matīss Circenis

Kristīne Cīrule

Anna Karpova

Silvija Bērziņa

Ingrīda Libere

Genovefa Vanaga

Marija Dukšta

Latkovska

Agnese Libere-Kalniņa


Gita Andersone

Ieva K

Everita

Kaspars Rumbēns

Arturs Kloppe

Uva

Vita Zakse

Ligita Pladare

Diana Valdmane

Ieva Strauta

Mikus Abaronins

Agnese

Marika Mierture

Maija Veinberga

Linda Matveja


Guna Grimsta

Elza D

Laura Ozoliņa

Nora Žeigure

Laila Lineja

Ilze Znotiņa Znotiņa

Rudīte Tālberga

Bičuka Mairita

Natalija Sergejeva

Karīna Muzikante

Māris Drozdovs

Dainis Geidmanis

Gunta Strazdiņa

Ginta Darzina

Alda Stupele


Iveta Kaktiņa

Jānis Balevičs

Dace Bite

Antra Strikaite

Ligita Sarkane

Inese Zemture

Aina beitane

Antra Siliņa

Aleksandra

Ina Liepniece

Ieva Rusule

Jānis Strapcāns

Evita Vamža

Ruta Veisberga

Vaida Vovere


Marija Renerte

Ieva Šablovska

Aiga G.M.

Baiba Kalnina

Beāte Krūmiņa

Anita Sproģe

Laura Jansone-Kalinkeviča

Irēna Kuliša

Iveta Liepa

Anna Iesalniece

Agnese Bušmane

Elita Salgrāve

Mārtiņš Garkevičs

Gita Sondare

Ilze Ozolina


Armands Zavadskis

Veronika Rinkule

Krišs

G.Mičiūnas

Egita Gielen

Lauma Meženiece

Iulita Ozola

Jelena Scerbakova

Anda Šicāne

Gundega

Roberts Ošiņš

Undīne Krievāne

Aivars Tihonovs

Vija Metra

Sandra Enģele


Ingrīda Jubalte-Bleija

Arta Jēkabsone

Olesja Vingre

SANTA EGLĪTE

Ieva Jēkabsone

Vera Borisova

Andris Solims

Ineta Birzenberga

Renārs Krīgers

Anna

Krista Ozola

Agita IR

Aija Jermoloviča

Undīne Balmane

Annija Ādamsone


Agnese Piziča

Amanda Zvirgzda

Liva Zorgenfreija

Guna Pētersone

Kristine Vindele

Dita Plepa

Solvita Vecele

Līga Mālniece

Agnese Plaude

Santa Knopena

Maija Kravale

Marita Vacvagare

Laura Štoma

Dace Baumgarte

Matīss Rihards Vilcāns


Guna Kanceviča

Dzene Ilze

Inese Leite

Signe Vilcāne

IEVA LAZDĀNE

Zane Smite

Reinis Maurītis

Guntra Kuzmina-Jukna

Kārlis Ulmanis

Linda Tukmane

Liga Biksiniece

Dace Dreimane

Sanita Šeflere

Gatis Kulbergs

Madara Arenta


Evita Arnold

Anita Meķe

Zane Baltābola

ŪNA LAUKMANE

Līga Znutiņa

Madara Vecele

Aira Ruda Semerikova

Māra Pucena

Kristīne Paula

Zita

Gunita Bičule

Ilze Atardo

Jēkabs Bernāts

Viktors Ellers

Viktorija Pakalniece


Rihards Anstrangs

Ieva Ivuškāne

Baiba Saleniece

Evita Biraua

Mārīte Junita Apsīte

Inese Pušpure

Laura Lasmane

Jolanta Salmiņa

Inese Freivalde

Laila Gabrāne

Sigita Vilkaplatere

Marta Zobena

Daiga

Anna Rancane

Signe Šteimane


Iveta Miķelsone

Dita Celitāne

Inguna Siliņa-Šīre

Solveiga Bērziņa

Asja Vanaga

Dace Dubrovska

Inese Krompāne

Dace Dambe

Silva Kampa

Guntars Vičmanis

Jānis Erenštreits

Laine Dzenite

Ineta B.

Evita Podoļeca

Laura Auniņa


Santa

Lauma Dārzniece

Vineta Vucane

Aelita Dumpe

Uldis Babris

Edgars Znutiņš

Laura Ludika

Līga Ceimere

Sanda Katkevica

MARIS BUMANIS

Agnese Megne

Lelde Kamzole-Gagaine

Zanda Skujina

Ruta Januze

Līva Blūma


Evija Belicka

Sarmīte Ančāne-Vilciņa

SANDRA ŠMITE

Inese Kudrjavska

Līga Kārkliņa

Valdis Bernhofs

Daila Romane

Ainārs Kiserovskis

Anna Plesa

Ramona Treilona

Ilze Skarbule

Sarmīte Ārenta

Dina Liepiņa

Laila Gasparoviča

Baiba Šalkovska


Jānis Ozols

Līga Vonda

Ieva Kepe

Zane Danga (Tiltiņa) un Dāvis Danga

Oskars Princis

Eva Cildermane

Sandra

Daina Paukšte

Aija Šteinberga

Ilze Pāne-Brodsgarda

Baiba Dambe

Inese Paura

Antra Duntava

Dace Strautmane

Gunta Ķilpe


Ludmila Auzina

Astrīda Klāsone

Digna

Daniels Pelnēns

Olga Ružanska

Evija Goluba

Miranda Ulberte

Marita Kudiņa

Ina Kiseļova

Guntars Kopeika

Ingrīda Lasinska

Irēna Nelsone

Viktorija Frolenkova

Ilze Tamaša

Dace Jansone


Matiss Zicans

Inta Šveicere

Sniedze Krēgere

Beāte Zviedre

Dreiblathena Agnita

Inita

Viesturs Buls

Jānis Kalniņš

Krista

Anna Matveja

Edīte Arāja

Zinaīda Klesmane

Beata Surgofte

Jana Alne

Inese


Dace Zālīte

Inese Sīle

Baiba Arājuma

Dace Bāliņa

Zane Zitmane

Kristīne Paegle

Arnis Katkevičs

Ginta Āriņa

Jolanta Rozenberga - Vintere

Edīte Damberga

Krista Audere

Hennady Bramnik

Marija Šteinberga

Ineta Balode

Gabriels Zavadskis


Skaidrīte Putna

Reinis Bērziņš

Dace Zobena

Gabriels Zavadskis

Regina Aule

Ieva Gorda

Linda Petersone

Gita Pudule

Daiga Muižniece

Sabīne VĪKSNE-KRIVENCEVA

Svens Linga

Reinis Bagāts

Vitālijs Čakšs

Edvards Pavļuts

Edite Putnina


Līga Kurevska

Jekabs Reders

Andris Hauka

Guna Lapiņa

Ieva Vaivode

Aivo Leimanis

Kalniņa Sigita

Andrejs dorošenko

Jeva

Liene Lasmane-Vītola

Laila Lakstīgala

Āboltiņu ģimene

Inga Slokenberga

Intars Sitņiks

Evelīna Dreimane


Jānis Danenbergsons

Lūcija Začesta

Rūdis Cebulis

Ināra Vāciete

Anda Kuiva

Aleksandra Āboliņa

Anna Lase

Artūrs Švarcbahs

Dace Lebeda

Dagnija Sabale

Iveta Pelše

Lāčkoku Ģimene

Ieva Krūmiņa

Ieva Sumeja

Marija Luīze Kalniņa


Ansis

Anda Vaičekone

Dace Ersta

Daniels Pavļuts

Rūta Olekša

Līga Jekševica

Ainars Rubikis

Vita Krievina

Jekabs Kalnins

Zanda Mališeva

Marta Markeviča-Blažēviča

Agnese Arāja

Vita Kalnciema

Biruta Zaķe

Evija Persidska


Ilga Neija

Sintija

Santa Treilība

Veronika Plaude

Rūta Švarcbaha

Solvita Blūmentāle

Līga Vecā

Dace Kalniņa

Agija Lapiņa

Reinis Vazdiks

Anda

Inga Siliņa

Linda Meļnika

Linda Braže

Laila Tomašicka


Iveta Lāce

Ingrīda Klepere

Lana

Paula Pērkone

Linda Burkovska

Velga Slaidiņa

Linda Kupča

Zanda Gertnere-Klicenko

Linda Kalnina

Dzene Valda

Krista Leite

Rihards Lapiņš

Liene Pļaviņa

Ingrīda vilkārse

Gatis Poriņš


Dāvis

Sindija Mihailova

Ērika Sparāne

Ance Ķirse

Aira Rūrāne

Sandra Ķirse

Julija Semjonova

Edgars Skarbulis

Eduards Vācietis

Intars Burkovskis

Elīna Krūze

Ivars Bezprozvanovs

Anta

Eriks Rudzitis

Klāvs Liepiņš


Liga Fridrihsberga

Inese Norbūte

Vilhelms Vācietis

Aija Bereza

Greisle Gunta

Andris

Ieva Leite

Liga Lebeda

Ildze Voita

Valdis Vanadziņš

Guna Gruniča

Aljeta Korošenko

Ilze Paula

Nauris Striks

Evija Vanadziņa


Diana Šalgūna

Iveta

Tadeušs

Danuta Kārkliniece

Ilze Sprance

Sanita Grundane

Kristīne Hauka

Margarita Ponomarenko

Aivita Muzikante

Ance Fokerote

Adelina Pelnika

Liene Ziediņa

Ilma Lāčgalve

Alla Račicka

Inese Liepina


Jūlija Jonāne


967 anonymous donations


Other donors

MIHAILOVA ANNA, MUSMARK SIA, IEVA VANAGA, MARITA GINZBURG UND DR. ELMAR GINZBURG, JAKOVĻEVA JŪLIJA, U CINTINA, MĀRA ŠUBA, Liga Zvirgzdina-Grebina

Other topical projects

Atbalsts latviešu brīvprātīgajiem Ukrainā

For the Hopes of Little Hearts

Emociju stāsts

Palīdzība Artūram Greinim

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 363 415.67 €