Follow us Today has already donated 135.00 €

Support for Haralds Zihmanis

Report 20.02.2014

Bērnu ārstniecību un rehabilitāciju izdevumi 2012. gadā tiek apmaksāti arī no 2011. gadā saņemtajiem, bet neizlietotajiem  ziedojumiem.

Atskaite par ziedojuma izlietojumu:
Maijs, 2012

Apmaksāti ceļa izdevumi  braucienam uz Minhenes ortopēdisko klīniku, līgums Nr. 5-7/123.
Kopā: 200 lati.

Other topical projects

Dzeramā ūdens attīrīšanas stacija Ukrainai

Palīdzība Akselam Stivriņam

Palīdzība Martai Lindei

School buses for Ukrainian children

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

3 102 082.03 €