Follow us Today has already donated 370.00 €

Palīdzība Valteram Frīdenbergam

Report 23.11.2017

Atskaite, novembris 2017

23.11.2017. saņemts rēķins par pirmo vizīti no Vācijas klīnikas un veikta tā apmaksa, nosūtīta klīnikai nepieciešamā informācija, lai viņi varētu plānot Valtera vizītes laiku. Pēc diagnostikas klīnika sastādīs turpmākas ārstniecības plānu un aprēķinās turpmākās terapijas izmaksas. 

 EUR 17580 Charite Universitatsmedizin Berlin , nr. 34779,  23.11.2017. Diagnostika un medicīniskie pakalpojumi

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! 

Citas atskaites:

Other topical projects

Let's help Arttu Mikael Airiainen

Let’s help little hearts

Palīdzība Arturam Levickim

Palīdzība Rodrigo Lormanim

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

180 866.88 €