Follow us Today has already donated 1,040.00 €

Palīdzība Valteram Frīdenbergam

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Rūta Dimanta

Agate Ozolina

MĀRIS BKALNS

Inese Danga

Ilze Ošāne

Guna Bērziņa

Agnese Strelča

Zane Stankevica

Kristine Vaksa

Inga Grencberga

Sandra

Sintija Jurgelāne

Mārtiņš Spuris

Ilze Gasiņa

Liene Tupreine


Lāsma Miezīte

Annija

Dace Kļaviņa

Toms Streilis

Līga

Dagnija Neimane

Sandra Valdmane

Agnese Jansone

Sintija

Zanda

Elīna Rode

Dāvis Engers

Sarmīte Bogomazova

Mareks Pelsis

Dace Calite


Krista Pesecka

AIJA

Uldis Tēraudkalns

Komarņicku ģimene

Kristiāna Ābola

Eva Fībiga

Maris Lacis

Inese Pošeika

Ludmila Antosz

Jānis Rubiks

Agita

Austris Krumins

Ieva Jukāma

Brigita

Ivars Helmšteins


Jolanta Liepiņa

Erika Kristjansena

Ina Paļule

Laura Mekša

Madara Smite

Līga Ābolina

Iveta Petrova

Eva

Santa

Daina Rusule

Māra Vīgerte

Sintija Korņijenko

Ginta

Evita Štāla

Dace Ragoviča


Anete Stikāne

Ginta Bogdanova

Inga Sondore

Antra Apsīte

Santa Muižniece

EDGARS VILCANS

Baiba Lapiņa

Inga Pētersone

Agita Krēsliņa

Sanita Kanneniece

Mārīte Krivena

Jānis Ješauskis

Sanita Ārgale

Līga

Zane Bormane


Evita Vasiljeva

Diāna Lauska

Ilze Cīrule-Liseka

Džeina Juška

Ilva Liepniece

Daiga

Lana Augule

Rita Briede

Agnese Šteinrēdere

Ieva Neilande

Ivo Kairis

Elīna Jurkāne

Linda Freimane

Renata Petrova

Evita Leismane


Linda Udrasa

Jolanta Miezīte

Līga Jekševica

Germans Ļebezovs

Baiba Vītiņa

Vivita

Nora

Mārīte Bērziņa-Reimane

Līga Vītola

Māris Skrivļa-Čevers

Rita

Egija Krūmiņa

Mikus Abaroniņš

Iveta Poplavska

Zanda Kajaka


Aiva Jakobsone

Sabīne Putniņa

Kristīne Beitika

Ieva Vēliņa

Gita Ikvilde

Sanita Jefimova

Armands Treilihs

Sanita Dzene

Sabīne Ūdre

Iveta

Roberts Viziņš

Anna Bogustova

Elita

Elīna Māla

Elita Korņilova


Anita rubene

Ilze Zilvere

Nauris Ogorodovs

Jasmīna Ņesonova

Ervins Grinfelds

Inga Slokenberga

Ainars Tanne

Laura un Dainis

Baib Vilsone

Liene Purviņa

Ginta Pakalne

Vivita Indulēna

Aija Bauere

Anda Dimpere

Vineta Vilkoste


Edgars Jass

Alīse Krilova

Sarmīte Bite

Valdis Metlāns

Santa Grosu

Ligita Ludzeniece

Madara Palepa

Dace

Madara

SINTIJA GRUZE

Inga Auzniece

Evita Bergmane

Anna Bāze

Juris Čagus

Evija


Jana Tetere

Simona Ūdre

Sandra

Marta Virza

Ilva

Maira Magreca

Arita Melbārde

Madara Matēviča

Aigars Zemvalds

ARNITA

Māra Leite

Marija Belaja

Oskars Kaņeps-Kalniņš

elga grota

Laura


Jolanta Tāraude

Solvita Stara

Aija Udalova

Ilze Grīsliņa

Aiga Meņģelsone

Egita Gaile

Rita Ceriņa

Dace Vintere

Skestere

Aija Ivuškāne

Vita Bērziņa

Kristine Eglite

Austra Jāvalde

Monta Petrova

Dace Klagiša


Guna Paula

Aigars Klinklāvs

Laura Alsberga

Arita M

Inita

Vineta Lamberte

Klinta Purniņa

Andis Dzeguze

Inguna.Lukaševiča

Līga

Inga Skrūzmane

Santa Volkoviča

Gerda Markus

Inga Znotina

Maija Kurloviča


Ņikita Korņevs

Lelde

Jolanta Stoģe

Ilona Briede

Armīns Andriksons ar ģimeni

Alvis Nigals

Ineta kalnina

Līga Ģīle

Velta Lāce

Edgars Baraks

Edvards

Sandra apine

ivars grinbergs

Ira Šleiere

Aina


Ieva Skabusrka

Linda Derkača

Astrīda Danga

Ilze Bandere-Ķikāne

Ketija Krišjāne

Jūlija Terjuhana

Kristīne Kupše

Aija

Kristaps Zalkalns

Dana Eglite

Marta

Ieva

Biruta Ciekurze

Solvita Bruģe

Ivo Laumanis


Aija Streiča

Vita Aišpure

Zane Jaunbelzeja

Kušnarevu ģimene

Eva Ērgle

Vita Lagzdiņa

Sarma Bērziņa

Kapsars

Kārlis Būmeisters

Dace Strazdina

Milāna Vītiņa

Anna Platpire

Karīna Loseva

Marita Lejiete

Gita Grimalovska


Anna Ennīte

Lauris Reiniks

Maija

toms arcimovics

Ruta Losinska

Dzintars Kalniņš

Daiga Grūbe

Uldis Bika

Madara Ērgle

Inga Rimšāne

Līva Andersone

Inga Veļķere

Ilze Skuja

Daiga Matisone

Gunta Lukašuna


Anita Bērza

Samanta Smoktija

Sarmīte Lit

Lelde Vīnkalna

Alvis

Līga Lamstere

Kārlis Kamradzis

Astra Šerstkina

Inese Spirka

Larisa

Daila Bērziņa

Zane Šmite

Hansa West SIA

Evita Lause- Daģe

Saandra Urtāne


MARIS JUCERS

sarmite majore

Anda Zadovska

Daina Markova

Dina Suhanova

Aleksandrs Sigajevs

Agnese Buivida

Kristīne Zālīte

Ilze Ruka

Aija Bensone

Andris Moisejevs

Laila Jurcika

Liene Freimane

Toms Poišs

Evija Sila


Laima Jurjāne

Ieva Reinholde

Ritvars Straume

Liene Lipsberga

Marija Ševčenko

Baiba

Anete Razma

Jana Rasevica

Evita

Elīza

Lita Barone

Kristīne Pobjaržina

Aiga Sakalauska

Tatjana Smirnova

Linda Vītiņa


Ritvars Ludboržs

Dina

Marta Ribele

Natālija Purniņa

Dace Kotzeva

Aina

Rolands Ivdra

Inga Gertnere

Laura Sebre

Zane Būrija

Elza Pole

Aigars Šaliņs

Aellita

Inese Ulberga

Sintija Katlapa


Sintija Pētersone

Laura Šileikiste

ZANDA RĪTIŅA

Baiba Āboltiņa

Evija Ercmane

Dženija Dzirkale-Maļavkina

Jānis Lācis

Helmuts Gusts

kristine

Alīna Katrīna Kūtre

Gunta Briede

Kristaps

Inese Burķīte

Liene Baranovska

Kristaps Žīgurs


Marita Kuzmane

Ineta Abakuka

Agnese Jēkabsone

Ieva Stolere

Liene

Renāte Poliņa

Daiga Muzikante

Jānis Jēkabsons

Solveiga

Inguna Jaunīte

Jana Āboliņa

Linda Grava

Aira Eniņa

Agnese Svilpe

Ina taskane


Sandra Zeimule

Evelīna Lietaviete-Eibele

Jānis Strazdiņš

Saiva Zunde

Maija Silova

inga Rone

Valda Birziņa

Mudite Ozollapa

ilze krieva

Aija Tāle

Kristaps Kositis

Gunda

Daina Karaseva

Ketija Boitmane

Māris Mekšs


Gvido Skrubis

Gunta Stapāne

Zanda Glušņeva

Ruta Gremze

Dagnija

Liva Svarce

Renārs Krīgers

JOLANTA RADČENKO

Zanda Bogdanova

Gustavs Indrēvics

Sandra Lapiņa

Helēna Babra

Elita Guseva

Anita Muiżniece

Dita


Alise Kārkliņa

Edgars Skarbulis

Edijs Ābele

Kristīne Straume

Inga Vitale

Inguna Lūse

Laura Ainārs Kārlis

Kaspars Lagzdiņš

Inga ridere

Elva Rūtenbrerga

Edgars Ezeriņš

Liena Britāne

Mārcis Voits

Arija Kanepe

Elīna Levica


Aiva Kalve

Valdis Bodnieks

Edīte Damberga

Oskars Ramiņš

Dita Bukovska

Vita Dekante

Izanda Guseva

Elīna Alsberga

Agrita

Solvita Āboltiņa

Elīna Valkovska

Judīte Niedra

Liene

Evija Siliņa

Gunta Kalniņa


Jevgēnija Krupenkina

Dace Penkule

Linda Vilmansone-Virbule

Agnese Salmiņa

Daina Rībena

Anda Čerņavska

Zane Šķiņķe

Zane Kviļūna

Monta P

Irita Kukoja

Antra Grūbe

Elīna

Dita Pfeifere

Liga Cudare

Irīna Lisovska


Andis

Liga Zemīte

Inese Lude

Ilze

Lauma Birzniece

Ilze Engere

Andris Rigerts

Inguna Šteinberga

Ingrīda Zazerska

Angelika Čerņevska

Niks Brensons

Sandra Simsone

Andris Veide

Aija Eva Vainovska

Ilze


Inga Gobzeme

Rudīte Poļakova

rūdolfs skutelis

Aļona Bickovska

Silva S.

Maija Ļeļa

Rihards Bambals

Ināra

Katrīne Lerhe

Dana Čekstere

Artūrs

vera kalniņa

Sigita

Andris Rupais

Ģirts Naļivaiko


Daiga Kleķere

Gunta

Marika Andžāne

Inese Lasmane

Pēteris Z.

Elina Raga

Linda Redāla

Santa

Zaikovsku ģimene

Arvis Desmitnieks

Indulis Jansons

Renārs

Inta Tūmane

Rita Metene

Ilona Bičevska


Spodra Purviņa

Ilva

Aija Sirsniņa

Kristaps Jurēvičs

Elita Zascerinska

Edgars

Ilze Reinholce

Astrīda Zariņa

Santa Brisone

Līga Brūvere

Agnese Strazda

Linda Jaunzare

sandra paegle

Madara Zvejniece

Inta Ozola


Edvīns Gelbergs

Gita Vēvere

Elga Liepiņa

Ieva Daugule

Inese Vidžupa

Megija Zakalovska

Gita Daubare

Dana Zālīte

Evija Tukiša

Baiba Saleniece

Rihards Smelters

aina Kuzmane

Karīna Andreika

Zane Grigale

I.Brenča


Jana Vihlo

Maija Sērdiene

Ginta Eisaka

Ingrida Pitranga

Māris Dārziņš

Gita Petruševica

Laura Kuzmina

Dainis Dundurs

Dzintra Sietniece

Silvija

Zelma Aizpuriete

Ivonna Dūce

Helēna Jasūna

marika zabite

Līga Baranovska


Gunta Januma

Anda Zahovska

Baiba Karklina

Eleonora

Edīte Peisahovska

Kristīne Umbraško

Lolita Vitmane

Juris. G

Rihards

Evita Ozola

Dace Fomina

Marika Vecbērza

Linards Tiļugs

Liene Kazocina

Edgars


Sondra Sproģe

Evita Rozentale

sandrakronentale@inbox.lv

Sarma Ulbina

Ingus

Inta Pakalne

Kristaps Eglītis

Melita Logina

inese kukore

Gunta Okuņeva

Sigita Krasta

Signe Mergina

Kārlis Strazdiņš

Vija Gailīte

Baiba Krusiete


Baiba Ozoliņa

Jānis Verze

Daiga Helde

Gita Baranova

Kristīne Lejiņa

OLITA ANDERSONE

Zane Vainiusa

Māris Andiņš

Zaiga Šulte

Laura

Kristīne

Elita Saveiko

Alise

Anita Plēsuma

ILONA MEDNE


Andris Štāls

Daina Vasile

Elīna Spolīte

Renāte Saleniece

Sanda Celiņa

albīna livmane

Inga Vespere

SIGNE KUKURĀNE

Gunita Vītola

Ineta Kluša-Orlovska

Linda Uzule

Dina Tempelmane

Māris Bilaks

Taiga Treimane

Sigita Vitrupa


Vilnis Ābele

Iveta Betlere

Einārs

Zane Kilēvica

Ronalds garkajs

AndaBērziņa

Jolantan Eversone

Rita Sirmoviča

Iveta Lepeško

Sanita Skudra

Andis Ruciņš

Evita

Kristine Bergmane

Agnese Paulauska

Alise Anitena


Agnese

Egons Miemis

LĪGA VAIŠĻA

Sintija Jankauska

Zanda Zomerfelde

Ilze Raģe

Luīze Lepiksone

Ilze

Ilze Čiruhina

Dace Šneidere

Aija

Sergejs

Natālija Kreicberga

Jolanta Grosa-Eglite

Ilze Poprocka


Iveta Rungevica

Agate Ozolińa

Mārcis Galejs

Līga Bernāne

Toms Bēmis

Māra Štāla

Vaira Ķiploka

Ginta Osvalde

Ilze Kuprēviča

Diāna Kalviša

Sabīne Upīte

Ieva

Anita Balode

Sarmīte Dauģe

Laura Kiseļova


Liene

Velta Čivkule

Kristaps Zukulis

Laura Rastina

Evelīna Valtere

Ivars Riherts

Zane Enina

Renārs Astra

Ingus Diķis

Santa

Solvita Jazbute

Igeta Briede

Jānis Geste

Džīna Baltiņa

Beate Circene


Jānis Komarovskis

Māris Rodins

Inga Millere

Vineta Zuimača

Līva

Kristīne Pontāga

Ilze Leite

Evija Pētersone

Ieva

Dace Štamgūte

ElīnaVaivode

Ilze Ķuzule

Gunta Priževaite

Valts Rauhvargers

Lelde Valdena


Valija Einberga

Uldis Rozentāls

Intars Priede

SIGNE

Arta Niedra

Elina Locmele

Gunita Aistere

Augusts Zilberts

Irēna Katane

Laura Elizabete Vanaga

Ieva

Kristīne Ozoliņa

Zigmars Valaks

Inese Bandere

Renārs Muskars


Daina cerina

Ginta Cīrule

Gunārs Smuģis

Ilze

Līvija Ģine

Intars Priede

Liene Kinca

Lauris Zarāns

Linda Prado

Kaspars Vaskāns

Lāsma Millere

Lāsma Miezīte

Ieva Einause

Baiba Celmalniece

Kristīne


Inga Zauska

Līga Zvejsalniece

Ilga Zinere

Madara Ceimere

Inga Sergejenko

Inese Varekoja

Ineta Vašuka

Egils Zvejnieks

Nauris Kuprišs

Lāsma Didrihsone

Sindija

Dace Jenava

Liga

Ingrida Toma

Elina Beitika


Laura Kļaviņa

Anda Leikuma

Armands

Rūta Reinika

Agnese Bula

Jeuženija Adamoviča

Gints Grube

Helma Šukuleja

Mārtiņš Poļakovskis

Oskars Dambergs

Lolita pilka

Kristine Zvejniece

Madara Strazdiņa

Betija Turlaja

Ilze Višņevska


līga rieba

Herta Ceriņa

Ēvalds Dukuls

Ieva Griķe

Liva

Elīna

Edgars Bergholcs

Ieva

Līga

Viesturs K

Liene Rieksta

Anda Būdniece

Laura Kuprasova

Monta Beate

Dace


Rita Laika

Signija Eglīte

Jana Salmiņa

Dārta

Līga Mengelsone

Ieva Zariņa

Sandra Andrejeva

Ksenija Vēze-Veise

Ingrīda

Mārtins Namsons

Elīna Ģeida

Lāsma Serdāne

Sandra Zviedre

Elena Gadišauskaitė

Agate


Silva Pīpkalēja

Harijs Ozols

Sandra Andrejeva

Normunds Kārkliņš

Elita Rolle

Elīna Lauska

Gints Sprēdis

Līga Ērgle

Inga Medvedjeva

Didzis bambāns

Rita Sondore

Baiba Runce

Gints Pabērzs

Baiba Rapa

Vivita Morusa


Aiga Stāka

Vēsma Asja Kurzemniece

Nadežda

Tomass Tankelsons

Brigita Mežniece

Jānis Kļaviņš

Inga

Evija Kropa

Inta Dūce

Ivars Lukašunas

Sabīne Unda Zeidenberga

Līga Ločmele

jolanta pugača

Irena Simsone

Vilija Jegorova


Ilona Balode

Mareks Toms

Jolanta Goncare

Līga Semjonova

Maija Jansone

Rima Kalnevica

Aivars Osītis

Signe Krampuza

Iluta

Elīna Medene

Inatra Škapare

Ginta Auzniece-Jaunzeme

Aiva Juhnevica

Ainars Roze

Līga Tauriņa


Vita Zvirgzda

Karīna Ķemere

Sandra Lielmeža

Gundars Vēzis

Daina Zavadska

Mārtiņš Lūsis

Vija Pušķe

Kristīna Valtasa

Edīte Gīme

Sintija Dreijere

Elīna Bārdiņa

Edgars Bušs

Madara Orola

Sanita

Sniedze Upīte


Santa Kola

Santa Kizika

Zita Zarina

Andra Balamovska

Agnese Š.

Liene Zamure

Vitālija

Anete Branka

Elīna Ungailo

Indra Latviete

Iveta

Diāna Truhmanova

Lāsma

Jorens Jaunzems

Marika


Ieva Čandra

Daina Ignaša

Edgars Kvitka

Daira

Inga

Maruta Orbidāne

Megija Petinena

Viktorija Burve

Biruta Burkevica

Karīna Iļjina

Dženeta Buka-Vaivade

Nora Roziņa

Liene Laurinoviča

Zane Kalnina

Brigita Viziņa


Inga Gailuma

Sigita Mūrniece

Anete Lūse

Raimonds Macats

Sintija Maksimova

Linda Vīnkalna

Laura

Ida K

Ilva Nakurte

Vineta

Diāna

Ieva Zilberte

Anita Līce

Anna Imbrate-Siliņa

Antra Krievņa


Dace Rozenfelde

Dita Daukste

Andra Laiviņa

Anda

Sanda Vitmane

Anna Jeste

Elīna

Dzintra Brīvība

Megija Bērziņa

Jānis Siliņš

Evija

Kristine

Aija Andžāne

Evita

Ginta Berzaja


Gundega Juraševska

Lolita

Sanita Mitenberga

Ingrita

Līga Leiduma

Zane Pūpola

Dace Vite

Dace Zaharevska

Benita Lukstiņa

Aija Purviņa

Veneranda Seņka

Ineta Krasovska

Monta Tupcijenko

Inga Buholca

Emils sliksj


Linda Tukiša

Agita Ekmane

Ruta Vaiskovica

Baiba

Ligita

Laura Lazda

Ivita Leja

Vija Villeruša

Linda Mūrniece

Mārtiņš

Viktorija Grumolde

Gunta Priedcēlāja

Zane

Zane Nāgele

Vita Graudiņa


Ludmila Bembere

Dainis Kliemanis

Kristīne

Raimonds Ingulevics

Aiga Veilande

Egija Keiša

kristine smite

Ausma Eglīte

IVETA KRASTIŅA

inga jurevica

Maris Greberis

Līga Janīte

Pēteris

Viesturs

Karina Stahanova


Diāna Urbāne

Līva Smiltniece

Sarmīte Strazdiņa

Dace Everte

Anna Bùre

Laura Paskalova

Evita Ārente

Agita Morkāne

Aija Veisa

Ingrīda Brēmere

Zane Bukša

Ina Šulce

Mārtiņš Opmanis

Irina Vītola

Rita Čemme


Andris Freimanis

Kristaps Kārkliņš

Inta Salmiņa

Jānis Circens

Evija Rudzīte

evita

Samanta Nikolajeva

Juta Grava

Valdis Kleinšmits

Iveta Vilcāne

Laura

Sintija Žuka

Gunārs Bāgants

Vaira

Marika Līdumniece


Ilze Reinholde

Iveta Š.

Tatjana

Sandra Šteinberga

Sintija Siliņa

Ingūna Avota

Daniela Baumane

Vilija Radava

Luīze Kurme

Dina Adiņa

Edgars Nedzveckis

Madara Liepiņa

Inese Zakrevska-Ņikandrova

Austra Kurkinaite

Linda margeviča


Ārija Cigelniece

Aivars Zunde

Gunta Innuse

Māra Peilāne

Rita Paula

Edgars Mamis

Elīna Pēda

Biruta Ziemele

Daunis Auers

Vija Čepuka

Lelde Štemmere

SKAIDRĪTE BĒRZIŅA

Baiba Neimane

Karīna Džeriņa

Māra Pudāne


Sondra Ņikiforova

Dace Mozerte

Toms Grēviņš

Agneta Silta

Ingurts Buks

Kristine Beinare

Evija Jurkevica

Laima Linka

Aleksejs Kononovs

Daira Eglîte

Maira Lepe

Gita Pētersone

Vita Krūmiņa

Renāte Lopesa

Agita


Ieva Zilgme

ALPEX, SIA

Tadeušs Surgofts

Jana Tinkuse

Liesma Nadzina

Māris Roze

Māris Romanovs

Alīna U.

Kristine Veinberga

Vikija

Sarmīte Jurdža

Anda Blaua

Ieva Šeremeta

Sarmite Daukšte

Mārtiņš Opmanis


zane zīverte

Zane Sietniece

Santa Tupleja

Pauls Timrots

Zintis Rove

Biruta Hmeļņika

Baiba Jansone

Ilona ziedone

guna kirse

Santa Petrova

Dace Ezeriete

Jolanta Bardovska

Vita Ofkante

Elīna Medne

Vaira A


Rets Renemanis

Arnita Keiša

Diana Neimane

Evita Vītola

Valteram no Valtera

Ieva

Ingrida Burgmeistare

Juris Riekstins

Elīna

Agrita Šaicāne

Vika lamberta

Mārtiņš

Andris Ābelītis

Inese Švekle

Renāte


Liene C

Aiva Rēdere

DACE R.

Ineta Roziņa

IVETA UPĪTE

Inta Lapiņa

Daina Kalniņa

Vilmārs Miglavs

Anita Bērziņa

Elīna Stīpniece

Raivis Kalniņš

Ivita Burmistre

Aiga Francmane

LAINE VUGULE

Ilze Dzene


Ineta Stankeviča

Artis Kalniņš

AIJA

Elina Gutmane

Mārīte Kļaviņa

Evija Dekante

Arita T

Inese Blumfelde-Balode

Aivars Vaicikauskis

Baiba Tallkviste

Harijs Daina Liepiņš

Antra Filipova

Dārta Stašāne

Rolands Galuza

Liga Millere


Vita Eglīte

Arta Siksne

Dace Cisa

Velga Latkovska

Velga Sudraba

Līksma

Uldis Burtnieks

Inta Zaļuma

Juliāna

Ligita Sprudzāne

Ģirts Ozoliņš

Diāna

Liene Strazdiņa

Olga Gusenkova

Ainis Cerbikovs


Ilze Dalina

Rūta

NORMUNDS INDĀNS

Santa

Dana Pilāne

Andis Āboliņš-Ābols

Lelde Buka

Biruta Boze

Dace Matrevica

Līga Medne

Anita Šmite

INGUNA SPROĢE

Kristīne Atslēga

Līga Kāršeniece

Zaiga Sīle


Biruta Vaivode

Agnese Leiduma

Ilgvars Lecis

Ainārs Balceris

Andris Golde

Dace Hodgina

Anija Kupše

Linda Rātfeldere

Daina Gavare

Inita un Jānis Brenguļi

Alban Shtylla

Ilze Patmalniece

Signe Muceniece

inga gerdena

Dzintra ar ģimeni


Inese un Marta Bozes

LIGA SMILGA

Zane Laiviņa

Inese Kublicka

Sandra Bušmane

Vēsma Abatniece

Ārija

Ingmārs Kļava

Mārtiņš Strazds

Elga Apsite

Ina Eiduka

Laura

VitaKrūmiņa

Egita, Kārlis, Krišjānis Galiņi

Erika


Liene Orole

Kristine Krišjane

Dace legzda

Natālija Doļņikova

Imants

Raimonds Lukašenoks

Krista Sprice

Ināra

Dārta Svētiņa

Vija Volfa

astrīda upīte

Vilnis Tomsons

Inna Turoka

Austris Intenbergs

Daiga Kļavinska


Aivars Katkovskis

Indra Rubene Vilipsone

Ruta Barlo

Anita Komas

Zanda Puriņa

Jānis Augstkalniņš

Paula Bukeiko

Diāna Krogzeme

Inese

Santa Veide

Elīna Pūrviete

Linda Immure

Dace Keisa

Inga Mamona

Agnese


Sanita

Rūdolfs Zemītis

Inese Muraškina

Kristaps Krauklis

Gunārs Caune

Ligita Kalsere

Pārsla Birzniece

Edgars Radziņš

Aina Daukste

Marita Kuzmina

Anita Heiberga

Normunds Vītols

Mārīte Sirmele

Karlis Karklins

Velta Maija Ofkante


Rūta Zemture

Sandra Indriksone

Ināra Bērziņa

Līga Bajāre

Vineta Ginote

Andrejs Roginskis

Dace Rosicka

Aiguna

Raitis Lukaševics

Dzintars Rudzītis

Valentīna Kļava

Kaspars Markuss

Liene Konrāde Bērtule

Ilze Mērpole

Ingus Ozols


Iveta Bormane

Inta Bēke

Zaigonis Kūmiņš

Gunta Dravniece

Santa Melgaile

Iveta Rēdliha

Arnis

Santa Žube

Dace Cepurīte

Dace Bērziņa

Rihards Mailītis

Gints Cimers

Ieva Kondrate

Astrīda, Dainis Spilvenieki

Marta Talle


Baiba Suseja

Edgars Ognevs

Zane Stūre

Ingrīda Gofmane

Zanda Krutāne

Vaira Butāne

Ilze Ābelīte

Raitis Balodis

Ņina Rungevica

Agris Marks

Ritma RS

Paul Ward

Madara Sakoviča

Santa

Voldemārs Muižnieks


Ieva Strupule

Agnese Artemjeva

Solvita Graudiņa

Gita Berzina

Elvijs

Marika Andreika

Jānis Dimants

Janis Rozenbergs

Lelde

Ilze Haka

Žanna

Ilona Caune

Sarma

Aija Grinfogele

Laura Abolina


Ieva Dzērve

Agrita Klavina

LIGA LOGINA

Agra

Linda Elekse

Alens

Marika Miliuse

Alda freimane

Svetlana Konuhova

Ilga Šķestere

Ilze Mezaka

Laura Mihailova

Raimonds

Ieva Šimane

Indra Kalnina


Inguna Ķiece

Vanesa Veide

Simona Birkenberga

Lolita Šmukste

Atis Auzāns

Jānis Mellenbergs

Kārlis Zālītis

Ērika Kirsone-Kriviņa

VELG ĶULLE-KALNINA

Linda Lilje-Jurķe

Ieva Pudāne

Sanita Šeflere

Valda Silicka

Nauris Ločmelis

Aija Klavina


Lāsma Uzrauga

Elza Mierina

Renars

Sarmīte Grauziņa

Reinis

Andra

Laura Zavacka

Jurijs Daukšts

Inga

Sonora Megne

DAINA Rozenberga

Elīna Nagle

Edgars Tomiņš

Maira Vīksna

Mācis


Daina Sondore

Lija

Kristīne Markus

Vivita Setkovska

Zinta Skangalr

Māra Zeltiņa

Lauma Laurinoviča

Silvija Krasovska

Mārtiņš

Monta Grudcina

Liga Kreslina

Inese

Una Gulbe

Inguna Andze

Raivo Ozols


Monta

Aivars Bardovskis

Jolanta Jaunozola

Līga Stašāne

Ligita Daņilova

VIKTORIJA AĻEIŅIKOVA

Agita Šteina

Evita Vidmane

Simona Sniķe

Anita Broka

Krišs Kalpiņš

Jānis Bitītis

Zanda Pipare

Māra Buče

Arturs


Vineta Tumane

Kristīne Jepere

Veseļojies

Zaiga Tarasa

Zeltiņi

Gundars Maurs

Aija Ozola

Skaidrite Dimante

Baiba

Dace Vizbule

Liene Zaļuma

Agnese Ločmele

Baiba Amoliņa - Treija

Rita Balcere

Janīna Grīnvalde


Olita Grabovska

Intars Saušs

Kate

Zane Krasovska

Iluta Saveļjeva

Ginta Geida

Inàra Bedànova

Vēsma Bruņeniece

Kristīne Vilne

Renāte Malnace

Vija Logina

Artūrs Lūsis

RŪTA BĒRZIŅA

Katrina Spruča

Vija Riekstiņa


Ilze Sulce

Sarmīte Dreijalte

Pēteris Studers

guna grabe

Oksana

Kristīne Gaile

Evita

Jurijs Nikonovs

Jānis Vovers

Iveta Lismane

Edmunds Barkus

Inese Joze

Marīte Barakauskaite

Gita Zalviņa

Iveta Melehova


Andris Pencis

Ksenija sidorova-arizaga

Edgars

Dace Matisone

Jūlija Andruškeviča

Sintija

Ilze Sarkane

Vita

Jana Bože

ILGVARS HEISELIS

Egils Skride

Līva Kleinberga

Kristīne Putniņa

Lelde Ģiga

Ilze Beierbaha


Sanita Bērende

Sintija Cāle

Inese Reksne

Kristīne

Kristine Korna

Kristīne Aumale

Oskars Rubenis

Elīna Paulina

Elza

Irina Budiča

Sandra Daukste

Ēriks Strēlis

Artūrs Kalve

Iveta Vārna

Līga Birkenberga


Aiga Šalma

Aija Grabe

Annija Lubāne

Sanita Pētersone

Evija Miloseviča

Dace Artemjevs

Līga

Oksana Spirka

Agnese Ruğele

Inese Mihalonoka

Gints

Svetlana Larionova

Artūrs Stāmurs

Ligita Leitlande

Sandis Ozoliņš


Emīls un Marta

Andris Vladjuščenkovs

Guntars

Anda Egle

Andis Miķelsons

Inese Veckagane

Agnese Vītola

Antra Indriksone

Solvita Brička

Sanita

Monta

Anita Rone

Baiba

Ligita

Renate Mikucevska


Raimonds Auseklis

santa rīdere

Gunta Griezīte

Gints Dzelzkalējs

Māris un Marika

Dana Kohanovica

DZINTRA PETKŪNE

Ilga Šķendere

Ilze Jakovļeva

Marta Šmite

Linda Ķemnica

Līga Rokpelne

Elīza Kalniņa

Ilva Štāla

Marita Larsena


Velga Graumane

Diāna

Inguna Masaļska

Ieva

Artis Igaunis

Raivo Pēlmanis

Ritvars Staņa

Ieva Balode

Ilze France

Rita Viļuma

Ruta Neimande

Aivars Bērzkalns

ilze Žīle

Dagnija Sveķe

Salvis Dumbrovskis


Aigars Jankovskis

Vita Vasiljeva

Iveta Damberga

Elina Jansone

Mārcis Zandmanis

Ieva V

Dace gulbe

Ilze Meijere

Irita Cimdare

Kristīne Turka

Zane Daugule

AIRA ROZĪTE

Sintija

Gunārs Avotiņš

Valters Frīdenbergs


Dzintra V.

Gunārs Freidenfelds

Elīna

Gints Krastins

Santa Princova

Irita,Marita

Aldona Cālīte

Kristīne Jēkabsone

Sendija Caune

Laimdota Lauriņa

Maiga Vilka

Hetija Biseniece

Anna umbrovska

Velga Gaisiņa

SIA''ShimBer''


Ieva Mieze

Anete

Arita Krumina

Aivita Kūtre

Kārlis Auziņš

Andris Strušus

Silvija Zaķe

Dace Krike

Aiva Felkere

Dace Folkmane

Kaija Silarāja

Māra Andersone

Imants Auziņš

V

Jānis Bučis


Vilnis Kepe

Agita Grizāne

Aija Kallinga

Daiga Jirgena

Ilze Maksima

Santa Daģe

Dina Ozola

Liga Bisniece

Aina Viliņa

Ivita Šņepste

Baiba Lembere

Aivars Gagainis

Gunārs Kūtris

Kristīne Bērze

Gita Dambrova


Linda Suharevska

Gints Šķenders

Vineta Podniece

Iveta Erdmane

Rita Ozoliņa

Aelita

Egīls Nerets

Aivars Birzmalis

Inese Salme

Aigars Grundulis

Vineta Garoza

Ilva Romančuka

Jānis Ančs

Iveta Balcere

Antra Vetra


Ilze Marinska

Lauris Spūlis

Renāte Cāne

Liene

Ketija

Andra Sparāne

Agnese Erdmane

Alise Žindiga

Inga Zomerfelde

Aija Krūmiņa

gunārs

Laima Zagorska

Mārcis Ošiņš

Inese Bernāne

Liene Jakubovska


egils gravitis

Vita Miķelsone

biruta Trimalniece

Dārta

Iveta Skrastiņa

Elīna Seidare

Ludmila Holodnaja

Dace Kukaine

Maija Ancveriņa

Elmars Salmis

Miks Ratnieks

Daina Kopilova

Agris Koknēvičs

Inese

Inga


Kukuļu ģimene

Zane

LĪGA ROZIŅA

Mārtiņš Sasonkins

Ruslana

Annija Grava

Marija Kupruka

Mareks Kalendra

TAMĀRA BAMBĀNE

Anita Zandovska

Ilva Vectēva- Liepniece

Dace Freiberga

Jānis

Māris Dumbris

Anita Junkure


Sarmīte Svilāne

Ieva Vasiļjeva

linda Kivilande

Ilze Doskina

Ginta Revizore

Inta Rinmane

Iveta Rudzāja

Elīna Čampere

Marija Valtere

Strupji Rinalds, Modrīte

Aldis Sirmacs

Raitis Damlicis

Adrija Cērpiņa

Ilze Kalniņa

Māris Šinka


Arnis Noveičuks

aiga rudovska

Ina Freimane

Andrejs Dmitrijevs

Anita

Linda Lapsa

Daina Smilgaine

Rudolfs Bundulis

Aivita Gelbrote

Vita Medvedska

Inga Miezere

Kārlis Lauders

Evija Toča

Jūlija Baumane

Inga Vītoliņa


Linda Roga

Agita Benefelde

Gita Krieviņa

Vivita Balgalve

Lāsma Pilipaviča

Laila

Iveta Eglīte

Raitis Buks

Ieva Gūtmane

Māra

Andris Urtāns

Lolita

Melita Galiņa

Jānis Zarāns

Laura Taučkele


Annija Rupeneite

Astrīda Zeile

Dina Jansone

Dzintra Bajāre

Ligita nukševica

ilze ozolina

Guntis Ķeķis

Maija Riekstina

Agrita Mežaka

Uldis Zunda

Evija Birzniece

Anete Kalniņa

Sandra Junkere

Matīss Ziemelis

Aija Smilskalne


Evita Lauva

Sanita Strazdina

SIA VK Birojs

Agita Zirdzina

Ineta Kovaļevska

Iveta Petrovica

Diāna Strauberga

Aiga Brauere

Edīte Feifere

Anita Meķe

Anete Štrausa

Normunds Petrovs

Līga Kārklina

Daila Zebauere

Irēna


Astrīda Šmagre

Māra

Aiga Alenčika

Laura

Sigita Džigune

Ilona Stramkale

Māra Kamara

Marina Petrosjana

Harijs Gūtmanis

Muzikantu ģimene

Aļona Žabare

Ilze Sola

Dace Kirsteine

Aija Apsīte

Valerija Lukina


Kristīne Vainovska

Velta Luce

Gunta Dukure

Dace Zvidra

Ieva Priediņa

Ričards Grosbergs

Ingrīda Liepiņa

Maruta Šepovalova

Ilze Zaviša

Karmena Jakovela

Ilva

Iveta Rone

Jana Kalniņa

Anita Indāre

Baiba Sermuliņa


Māris Pūpols

Vitālijs Piskunovs

Genovefa Arena

Sintija Piskunova

Egils Priednieks

Dace Berga

Inga Rone

Gints Vihmanis

Katrina Dzalbe

Jānis Perekrests

Aija Berzina

Evija Šopa

Regīna Šīmane

Aira Jaunzeme

Eva Krasuļenko


Nicholas Light

Marta, Troksa

Daina Ozoliņa

Marks Hofmans

Zane

Līga Zelča

Alise Pūce-Tomsone

Mārīte Uzulāne

Iveta Čigāne

Sandra Vitkovska

Evija Moora-Sīpola

Artis Āboliņš

Ingūna Beķere

Arita Kārkliņa

Jekaterina Reinholde


Ina Behmane

Pērs Bogomazovs

Dace Zavadska

Monta

Solvita Alksne

Antra Valaine

Jana Lužaite

Sergejs

santa knostenberga

Katrīna Upīte

Gunita

Kristīne

Arnita Slobodska

Valdis Verners

Artūrs Žigulins


Ina Bērziņa

Ieva Zariņa

Laura Rimšāne

Marīte Zapacka

Aldis Vārna

Liene

Sintija Sprindzuka

Jānis Nulle

Agate Korta

Kārlis Patmalnieks

Ilze Ruka

Ilze Novikova

Ingrīda Sējāne

Zaiga un Georgs Ekarti

Aigars Bergs


ĒRIKA VESERE

Māra Dombrovska

Līga Livmane

Eduards Veldums

Aija Blūma

Ginta Tora

Anda Kaimiņa

laima Usele

Agnese un Miķelis Studeri

Ilze Kalsere

Linda Daukste

Elīna Pēdāja

Baiba Veselovska

Ilze Jagmane

Ilze Ieviņa-Moče


Egija Smaļķe

Liene Marculāne

Trapp

Laura Hirša

Ināra Lēvarde

Genovefa Āmare

INGARS RUMKOVSKIS

Ruta Bērziņa

Solvita Grudule

Oskars Kapteinis

Sigita Kubaka

Sanita

Glorija Zaļaiskalna

Dana Korņejeva

NANDO


Ilona Rozīte

Ieva Stalidzane

Katrīna Puriņa Liberte

Dina Baltaiskalna

Inga Skudriņa

Aiva Lielbārde

Irīda Mizuka

Līga Keiša

Kārlis Zariņš

Vairis Kikusts

Anda Baltiņa

gatis repe

Aina Saliņa

Gundars Lintiņš

Inese Cirse


Kaspars Bergmanis

Aina Maskalāne

Toms Blumbergs

Sandra Dišlere

Ingrida Pumpure

Anda Brinkmane

Dace Seržante

Natālija Kaņepe

Lolita

Agnese Zilberte

Evita Straumite

Zane Āboltiņa

Zane Roga

Dzintra Veldre

ieva gila


Guna Švika

Signe Dreijere

Lāsma Krastiņa

Anda Jubase

Solveiga Smiltene

Dina Jakimcova

Iveta Lazdiņa

Elīna Usāre

Juris Izotovs

Andris

Aļona Ņikaņina

Lote Rieksta

Sintija Kalniņa

Lidija

Aija Zitāne


Linda

Sandra Burnevica

Baiba Kļaviņa

Vivita Grundšteine

Zinaīda

Sigita

Juris Rutkovskis

Anita Toma

Dzintra Ābola

Agnese Straupe

Anita Lieldiena

Diāna Žunda

Andis Ozoliņš

Anita Skrupska

Vineta Vaičuka


Viola Rusele

Inga Rezgale

Rimants Šveicars

Uldis Štokmanis

Gundars Rozentāls

RUta Austrina

Evija Kļave

Ludmila Rozentāle

Jelena Logina

Dmitrijs Sokolovs

Zane Nagle

Madara

Rūta Vecuma

Renāte Lakse

Sabīne Loseva


Uldis Upners

Kraa

Inga Ušpele

Sanita Reinika

Atis Holms

Laila

Andra Bandeniece

Pauls Romans

Miks Goba

Laura Klincīte

Lolita Dāboliņa

Dārta

Viesturs Lokmanis

Ruta Rutkovska

Kaira Egle


Anita

Elfrīda Krastiņa

ILONA NAGLIŅA

Una Gaile

Olga Odiņa

Elīna Balgalve

Aivars

Alda Puce

Antra Pauka

Dainis Silājs

Karīna

Mārtiņš Dreimanis

Daina

Līvija,Andris Trauliņi.

Monta Saksone


maija zvejniece

iveta krigena

Ieva Pikele

Sandra Lapiņa

Zeltite Lāce

Jolanta B

Sandra Radčenko

Uģis Tenis

ĒRIKS ŠIMANSKIS

Ruta Bankovska

Dace Lediņa

Edīte Kaufmane

Agita Brauere

Guntars Gritans

Māra Goba


Marta Šavalka

Iluta praskevic

simona ramola

Aiga Valiule

ILZE GRAVITE

Pēteris Gailītis

Tatjana Ņikitova

Natālija

SAIVA KOMISARE

Inese Slavinska

Agnese Šterna

Arta Anete Tomiņa

Kate Runča

Uldis Krūmiņš

Linda Jansone


Dagnija Feldhūne

Egija Gauja

Daiga Kaže

Inga Leimane

Dženifera Ruisa

Ginta Bērziņa

Daira Grasberga

Ivo Solomahins

Inga Tauriņa

Mārtiņš Dumpis

Līga Bērziņa

Kristīne Lazdiņa

Ilze Kūka

Inga Zālīte

NORA VILDBERGA


Gints,Egija Valkovski

Dāvis Nadiradze

Renāte Belkovska

Aivars Janeks

Līga Tarbuna

Daiga

Irina Jakobovica

Malvīne ANSONE

Dārta Gobiņa

Dace

Liene Vanaga

Elina Pulke

Dzidra Zvaigznekalna

Dace Krumina

Kristiāna Bārdiņa


Meldra Pudāne

Māra P

Ilga Reizniece

Edžus Prokofjes

Jolanta Lukaševiča

Dina Migaļuka

Anita un Modris Zolmaņi

Aiga Dane

Dārta

Ilze Plūme

Līga Bunclere

Vizma Freimane

Marika Kalniņa

Ints Trifanovs

Ilze Krūzberga


Ilze

Nora Spitane

Aija Ozoliņa

Santa S

Laima Hofmane

Kristiāna Babre

Iveta Dūče

Gunta Mangale

Eva Andersone

Oskars Brizga

Džina Briška

Ainis Lukasevics

Aija

Ieva Veide

Dace Smildziņa


Ieva Baumane

Linda Cēsniece

Līga Ceble

Baiba

guntis

Elizabete Pavlovska

Eduards Ozerinskis

Māris

Elita Ādama

Tamāra Kalvāne

Ojārs Sidorins

Ramona Riska

Samanta Sulce

Rita Ribena

Andris


Gundars Apinis

Mudīte Muceniece

Ingvilda Grosberga

Liāna Ģēģere

Česnausku ģimene

Daniela,Inta,Armands

Sandra Ķirse

Līva Cīrule

Vēsma Bērtule

Līga Šteinberga

Ilze Gabrusenoka

Jolanta Teplakova

Ingrīda Gādmane

Sniedze Remese

Diāna Pētersone


Jānis Krastiņš

Guna Trukšāne

Marco Colombo

Antra Sparāne

Ginta Jaunzeme

Zane Klišņikova

Sarmīte Zinčenko

Zane Krūmiņa

Liene Pušpura

Jānis Rūte

AIJA KRUMINA

Līga Bērziņa

Karīna Kiršteine

Kaspars Sparans

Aiga Lasmane-Erdema


Līga Grietēna

Zane Sildnika

Līva Graudumniece

Inita

Sarmīte Balode

Gunita Mizēna

Austra Guseva

Danute Berga

Rasma Dumpe

Iveta Prisjagina

Liva Lazdupa

Guntis Dzenovskis

Àrija Baltmane

Anete Smirnova

Iveta Prisjagina


Agnese Jurkevica

Mārtiņš Brants

Alise Bētiņa

VALDA MEIKE

Zane Tillere

Silvija Brakovska

Zanda Auce

Inguna Ganusa

Līga Markeviča

Dace un Ivars

Lidija Legzdiņa

Inese

Ruta Murniece

Inta Bērziņa

Baiba Reinvalde


Maija Bogdanova

Mikus Tillers

beāte

Lilita Liepiņa

Lelde Ābele

Iveta Skābarde

Linards Rāvičs

Peteris Bierands

Ieva Svarāne

gundega

Mārīte Groza

Signe Zvirbule

Ieva Salceviča

Ženija Daudziete

Vivita Miķelsone


Iveta aleksejeva

Juris Erts

Iluta Štrāla

Emīra Rāviča

Amanda Paegle

Irīna Pīgozne

Amanda Celma

Samanta Turka

Linda Skotele-Vilka

Inta Puriņa

Imants Grinfelds

Anita Malniece

Aivars Meinards

Salvis Freibergs

Daiga Saule


Elina Krūziņa

Inese Dolgais

Laima Birziņa

Sandra un Madara

Ilona

Ilze Tamaša

RAITIS VECVAGARS

Evija Brante

Māra Meinarda

Andra Girne

Baiba Brice

Elza Pūce

Vija Arāja

Pēteris Simsons

Edite Putnina


Inga

Ieva Konute

Ričards Sakovičs

Dace Kalēja

Silvija Ellere

Kristaps Kauliņš

Inguna

Sintija Embutniece

Kristiina Veerde

Liga Minzare

Eva Emīlija Česle

Valērijs

Linda Kovaca

Vineta Grundule

Iveta


Ance Lepse

Agnese Ducena -Saidāne

Spulga Stikute

Līva Silionova

Jānis Lācis

Līga Riemere

Vita

Aiga Šarkūne

Elīna Bačuka

Laura Krogzeme

Iveta Silina

Beāte Strauta

Dainis Nažinskis

Vēsma Urbanoviča

Deniss Trihonovs


Līga Simute

Laura Zeiļaka

Liene Zvaigzne

Gunta Pudnika

Kristiana Sirova

dace balasova

Ina Zaļá

Ieva Krēķe

Jana Samuconoka

Iveta Berga

Ieva Jēkabsone

Baiba Zvirbule

Santa Priede

Daina Siliņa

Liga


Lāsma Badamšina

Baiba Vītola

Karīna Melniece

Samanta Kalēja

Antra Ate

Alise

Līva

Vizbulīte Straume

Zane Radzina

Anna

Ilze Rasuma

Elīna Āboltiņa

Renāte Gremze

Maija Kalniņa

Monta Eisaka


Aigars Krūmiņš

Velta Lazda

Marija Bernāne

Ilze Garanča

Kitija Kleimane

Ieva Graudiņa

DAINIS DUĻBINSKIS

Valentīna Želve

Sintija Pāvuliņa

Ramona Kārkliņa

Laura Mozga

Arita Silinga

Uģis Āboloņš

Renāte Vītola

Reinis Ludiņš


Aigars

Inga Eglīte

Maija Odziņa

Kristīne Zūpa-Rasimāviča

Sanita Nikolajeva

Daina Ļūļaka

Ģirts Jansons

Māris Cirša

Jānis Millers

Jana Konopecka

Jānis Kalniņš

Inese Slava

Alise

Ilze Sīviņa

Ilze Tīdemane


Kristīne Zariņa

Gundega Skujiņa

Sergejs Jefimovs

Anda Niedra

Anna

Kaspars Špūle

Kristīne Kamergrauze

Kristaps Freibergs

Elita Geca

Sanita Bāliņa

sanda berziņa

Līga Plakane

Anda

Rolands Rendenieks

Zane Vainovska


Reinis Paze

Liene Drule

Jurijs Suhovejevs

Lidija Peisenioece

Edīte Zaķe

Daina Federe

guntars morozs

Gunta Pukite Sarakova

Sanda Švarca

Simonu gimene

Santa Čilipāne

Liga

Jānis Statkus

Kristīne, Baldiņa

Laila Dūna


Maiga

Vineta Skrastiņa

Ināra Linde

Dace Briede

Kristīne Timrota

Vija

Gundega Auzina

Elva Strautiņa

Kaspars Ozols

Ineta Blūma

Ilze Žvarte

Laura Galdina lpp

Jolanta Avotiņa

Iveta Bumbiere

Alvis Pūce


Sandra

Andis

Rolands Naglis

Agnese Voite

Juris Žīgurs

Egita

Santa Rosne

Irina Anškina

Inguna Garanča

Agate Anusāne

Ieva Treija

Aiga Velde

Arta Ģiga

Anna Rudzīte

Gunta Rāviņa


Anete Medne

Jana Bērtule-Geržova

Andis Laveikis

Aija Lipsberga

Inese

Alise Pundure

Anrijs

Ričards Ābele

Рома Мыцыков

Ilze Liepa-Pipara

Rita Kuzma

Liene Tamane- Zaharāne

Laima Tarasova

Oskars Sizass

Linda Ūdre


Oskars Gailišs( Latijas Para-riteņbraucējs )

Linda Grecka

Jānis Holšteins - Upmanis

Jānis

Andris Ginters

Inita Dzene

Una Eglīte

Rūta Kalniņa

vita zemture

Līva

Māra

Olga Damane

Sandris Strods

liva mestere

Mārīte Apenīte


Aija Zaiceva

Viesturs Zauls

Sabīne Bite

Arta Hudoleja

Anna Enina

Jānis Bajaruns

Dāvis Oņiskivs

Māra Marnauza

Imants Ārgalis

Guntars Aizupietis

Irita Grigaļūna

Reinholds Bērziņš

Jānis Ozolzile

Agate

Laila Caunīte


Vita Makruzova

Inga Oksaniča

Dagnija Griezne

Ieva Cīrule

Linda Ēdelmane

Simona

Miķelis Vīte

Inga Tarvida

Aivars Fleišmanis

Rolands Eņģelis

Rolands un Līva Ozoli

Loreta Rogule

Zanna Erdeli

K Blaumane

Ina Freimane


Signe Jusupova

Mārtiņš Šneiders

Marika Rebinova

Santa Sergejeva

Santa Berzina

Ieva Bērende

Sigita Kalniņa

Zane Zālīte

Elina

Tālis ķelle

Jolanta Jērāne

Tatjana Lazdiņa

Mara Janjece

Gunārs Kvedorovičs

Ivars Verze


Karīna Rubene

Iveta Kazāka

Solvita belinska

Sandra Z

Maija Skuja

Agnese Vantere

Daina Stunža

Māris Palma

Jurijs Sergejevičs

Agnese Korma

Ģirts Ozoliņš

Reinis Ošenieks

Ieva Lāce

ivars vucans

Dana Pauliņa


Līga Bērziņa

Gunta Lubiane

jolanta rainska

Sanda Švetere

Silva Novicāne

Silvija Smeltere

Arnis Lisovskis

Aiga Kube

Inese

Deniss Mironovs

Elīna Bulīga

Kristīne Sīle

Vaira Rakecka

Rihards Bērziņš

Ilze Grabe-Sauta


Kristīne Slaidiņa

Dace Āboliņa

Guntars

Ināra Avotiņa

Ingrīda Mārtiņa

Ilze Pukīte

Liene Kraukle

Ruta Vēvere

Aija Vintere

Elīna Avota

Maija Celmiņa

Ilze

Astrīda Stirna

Baiba Palkavniece

Laura Minde


Guntis Dziedātājs

Marija Ločmele

Daiga Joma

Zane Plone

Skaidrīte Luce

Daina Auziņa

Biruta Kalniņa

Iveta

Miralda Korberga Riekstiņa

Kaspars Rumpe

Māra Bergšpica

Sintija Jākobsone

Agris Dembovskis

Mārīte Muceneka

Lauma D


Agnese Voitāne

Dace

Mārtiņš

Diāna Lujāna

Silvija Igaune

Sanita Volšteine

Juris Gulbis

iveta berķe

Gita Eiduka

Inguna Šumska-Krūmiņa

Līga Freiberga

Sanita Lapiņa

DACE LĪDMANE

Inese Grīvīte

Līva Aumeistere


Ivita

Matīss Henke

Janis Teteris

Inese Morīte

Rasa Atauga

Sanita Glužina

Dace

Iveta Zosāre

Mārtiņš Drusts

Dace Milberga

Hilda Jēgermane

Aivars

Anvita Biezā

Aleksandra

Dagnija


Anete Tašmane

Jānis Ģirnis

Mārīte Gulbe

Sabīne Jankava

Laima Muhametova

Prixis

Andra Jase

Inga Zēģelniece

Sarmīte Brūvele

IEVA

Ieva Riekstiņa

INESE IVANOVA

sarmīte martišune

Vita Diķe

Asnāte Prokiraite


Inga Cera

Baiba Rošāne

Baiba Fišere

Arta Rozena

Jevgenija

Zane Ellere-Puzikova

Linda

Agnete

Vaira Irisa

Kristīne, Nikola

Ingrīda Millere

Solvita Dīķe

Arvids Krivens

Liene Podkalne

Aleksandrs Voroņins


Inga Kalvāne

Vineta Svikša

Ildze Millere

Ruta Reimane

Evita Dadzite

Liene

Anda

Iveta Šķēle

Aiga Auzāne

IGORS SKOKS

Kaspars Kumpiņš

Līga Grāvelsiņa

Santa Sīpola

Mārtiņš Grīnbergs

Baiba Eglīte


Māra

anita tarvida

ruta kampe

Aiga Ksilandere

Kirstīne Šmite

Daina Bernere

Ritma

Mārtiņš Lagzdons

Inita Čerbikova

Aiga Mangale

Elīna Martuzāne

Ineta Laus

Sarmīte

Matīss Kreklis

Juris Vaidakovs


Arnis Laus

Lauma Lazdane

Solvita Jaunušāne

Līga Ozoliņa

Agita Poga

Juris Anģēns

Ieva Broka

Annija Kārkliņa

Ieva Liepa

Maris Keiriss

Baiba Balode-Alhimoviča

Irēna Cīrule

Ilvija Rimša

Una Mangule

Aldis Dejus


Karmena Kreicberga

Aigars Krastiņš

Dagmāra Cīrule

Klinta Žerba

Matīss Grietēns

Arta un Andris

Edgars Brivulis

Anda Larmane

AgnijaV

Santa Šeninga

Laimonis Šteinbergs

Inese Krūza

Inguna Giptere

Saulcerīte Stinkeviča

Intars Andževs


Egils Buss

Oskars Rudovskis

Edīte K

Maiga Avotina

Dace Kalniņa

inese olina

Anita Otzule

Sandra Rozentāle

Natalija Miezite

Liene Lagzdiņa

Sandra Veide

Verners Martinovs

Mārtiņš Misāns

Ilona Tramdaka

Laima


Guntis Zoldners

Līga Stabulniece

Māris Martinsons

Zane Skadiña

Inga Grundmane

Ieva Grunska

Dainis

ALEKSEJS BLUMS

Olafs Kiršteins

Ina Kronberga

Sarmite Klava

Ģirts Luste

Evija Sloka

Jānis Zaharans

Mārtiņš Ziediņš


Daina Rusule

Astrīda Svilāne

Anta Bergmane

Armands Mūrnieks

Zane Bērziņa

Santa Gūtmane

Agra Bērziņa

Evita Tuča

Inese Darbiniece

Inese Logina

Mikus Lacbergs

Marita Krūze

Ilga Sprūde

AijanStabulniece

Liene Vilnite


Mairis Švīgers

Inga Redliha-Dobele

ALDIS KRAUZE

Ruta Ģeņģergaile

Arnis Ķipsts

Zanda Ābele

Inga Abu-Dema

Elita

Velta Kažociņa

Ina Lavrinoviča

Norīna Gansone

Arnis Šults

Uģis Lācis

Dace Bleidere

LAINE BELOUSA


Gints Andžāns

Dmitrijs

Adrija Serģe

Mats

Juta Freimane

Linda Murāne

Lāsma Āboliņa

Sandra Astahova

Inga Jurjāne

Anda Lesiņa

Dace

Larisa Zeltina

Aiga Stromčinska

Sandris Rakauskis

Ieva Berga


Rasma Zariņa

Baiba Bardovska

Inese Maļinovska

Ilona Zariņa

Zigmara Viola Varapoga

Astrīda Čivle

Zita Saleniece

Vita Dambeniece

Baiba Matisone

Olga Pole

EVERITA ELIZABETE MIETULE

Valērja Baltā

Jana Priedniece

Lana Kazlauskiene

Katrīna Marta Tolpežņikova


Ausma Priedīte

Mareks Vecgailis

Aiga Mancinska

Monta Serdāne

Jeļizaveta Lieldidža-Kolbina

Raimonds Grants

Kristīne

Ruta Klibiķe

Inga S.

Agnija Bebre

Irēna Strelča

Kalvis Ķiesneris

Jolanta Rocēna

Sigita Sedola

Ojars Skudra


Līga Rasnača

Elita Sondore

Baiba.brigmane

Agris un Gunta

Rudīte Muižniece

Gundra Kriķe

Baiba Legzdiņa

Laura Birstiņa

Ieva

Inese

Laura

Andrejs Volkovs

Agnese Osmane

Ivita Puriña

Elīna Magonīte


Dzintra Skrūzmane

Linda Mēnese

Edijs Vaisnaraitis

Guntars Mihailovs

Dzintra Orba

Dace

Māra Leitāne

Daiva Reimartuse

Ināra Cakule

Liene Berzina

Anna Neilande

Inga Kronberga

Līga Lauva

Vita Mikāne

Evija


Inese Rombaha

Brigita Ozola

Eva

Ilze Timermane

Jolanta

Sabīne

Romualds Ivanovs

Sandra Š.

Gunta Smiltene

Evelīna Valeiņa

Rolands Bāliņš

Aija Vensberga-Zaļkalne

Edīte Balode

INGA

Signe Dēķene


GINTA PANDALONE

Alisa B

Ieva Strika

Katrīna Strode

Baiba Šmite

Edijs un Simona Pogas

Dace Krastiņa

Liveta Sprūde

Dāvis Bērziņš

Inara Zuka

Lāsma

Jekateina Ivanova

Rihards Leja

Marta Dīzenbaha

Laura


Inga

Lāsma

Kristaps Krakope

Dana Jarullina

Daiga

Marija Heringa

Ģirts Priedols

Elīna Bite

Ilona

Guna Zake Balta

Ieva Grēvele

Jānis Znotiņš

Diāna

Sintija Ostrovska

Brigita Vilciņa


Lelde Melka

Ruslans Žabinskis

Līvija Bērziņa

Ivanda Laizāne

Madara Siliņa

Ligita Baikova

Marta Rudnikova

Dace Zeltiņa

Zaiga Blaua

Anete Fridberga

Sanita Bataite

Inta Tetere

Rita Timofejeva

Zane Upīte

Svetlana Dzene


Elfa Lutuma

Dana

Kalvis Margevičs

Astrida Tomane

Laine Ezeriete

Ineta Plikša

Inga Slāviete

Gatis Gailums

Edgars Bondars

Dace C.

Sandra Miglāne

Skaidrīte Mikosa

Solvita Sējāne

Mareks Ozoliņš

Marika Mackēviča


Agnese Naudiša

Inga Abakoka

Dace Bolšteina

Baiba un Dimitrijs Bites

Santa Zīle

Monta Sekava

igors usakovs

Ivars Lauders

Inta Čamane

Arnita Jermacāne

Sarmīte Dinsberga

Renāte Akermane

Ilze Šļakota

z/s Kalveres

LILITA GRIETĒNA


Sarmīte Adomaite

Evita Strazdiņa

Vita Zariņa

Edgars Lībeks

Aneta Gūtmane

vineta stabulniece

Roberts Polis-Politis

Ilze Krasta

Linda Vančenko

Evita Rozīte- Bikše

Tatjana Kukule

Ilze Birzleja

Sandra Pētersone

ROLANDS KRASTIŅŠ

Aelita Bērziņa


Kristiāna Vijupe

Marta Millere

Uldis Krauze

Ilga Neilande

Romāra Valdmane

Veseļojies

Janis Misins

Sarmīte Auzāne

Inga Akmentiņa

Inga Krūtaine

Sanita Ulmane

Sanita Ābula

Maira Kauce

Edmunds Lieknins

BAIBA FRELIHA


Sarmīte Mežule

Agnese Rudzīte

Rinalda Kalniņa

LIGITA BUŅĶE

Liena un Matīs Braži

Olga Gekiša

Laila Bremša

Zane

Maira Petere

Simone Mik

Anita Anna Bartuša

Ināra Krauja

Silvija Aperāne

Rūta Rutka

Anete Cīrule


Kristine

Arita Šreibere

Sukuru ģimene

Andris Cīrulis

Inese Cālīte-Ušacka

Sindija

Jevgenijs Panaščiks

Ieva

Linda Jasinska

Marija Treimane

Aina Nemiro

Vija Puzule

Inese Enikova

Doloresa Grigorjeva

Samanta Tiliba


Normunds Leimanis

Laura Kindzule

Dace Garance

Inga Šteinberga

Baiba Pope-Veisa

Ingrīda Leontjeva

Anita Šķēpa

Erika Desengo 280142-12659

Ieva Babrova

Rinalds Tihonovics

Natālija Jankovska

aija kulberga

Vita Trijēce

Dainis Locs

Inese Draveniece


Uldis Trokšs

Silga Svike

Zane Grigale-Soročina

Sintija Birkentāle

Raimonds Logins

Diona Liepiņa

Skaidrīte Mālakalne

Rita D

Mārtiņš Barkāns

Ingrida Medne

Kristaps Raipalis

Linda

Baiba Bambe

Liene Kalniņa

Jānis Grigalis


Kristine Ivanova

Vita Sjomkane

Kaspars

Astra

Dzintars Jankovskis

Maruta Medne

Agita Nagle

Andis Jēkabsons

Ņina

Alex

Gunta

Sanita Kokarevica

Rudīte Petrova

Mikus Freimanis

Dace Teterovska


kristine sube

Anna Strēlniece

Ināra Skrodele

Kristine Zuka

Andis Ozoliņš

Anna Birze

Rita Vižla

Kristīne Freimane Semjonova

Ināra Janvāre

Ada Grišina

Ance Ozoliņa - Diļeva

Ingrīda

Velga Andžāne

ELĪNA BRIEDE

Ligita Pudža


Signe Cepite

Andra Vanaga

Liene Spuge

Mārīte Turse

Arnis Zelčs

Iluta Gaile

Atvars Blindreihs

Elizabete Lāce

Lauris Bušs

Liva Tabaka

Inese Siksna

Eva Miķelsone

Māra Lukaševiča

Ina Fridenberga

Anita Rurane


Kristiāna Grosfogele

Gunārs

Andris

Gunta Eglīte

Inese Auziņa

Astrīda Ribinicka

edvins strods

Alise Bērziņa

Artis

Lelde Veipāne

Rūta Brūvere

Raimonds Ukavics

Līga Kreicuma

Marita Mūrniece

Inese Bērziņa


Līga Krastiņa

Vairis Krišjānis

Zane Būmeistere

Liena Ziemele

Linda Kreicberga

Māra Šerifa

Ervīns Patmalnieks

Nauris Ivanovs

Viktorija Čepule

jānis dreiblats

Zane

Ieva Embrika

Velga Hozjainova

Juris Zvidra

Staņislava Pommere


Edīte Freimane

Andris Roziņš

Zanda Peneze

pelude andrejs

Baiba Vitina

Krista Krūmiņa

Mundris Irbe

Aldis Zubovs

BRIGITA KASPAROVIČA

Madara Dokāne

Sarmīte Skaba

Smaida Vērza

Natālija Purmale

Rudīte

Gunta Roģe


Vineta Šminiņa

Kristīne Spirge

Raimonds Vilcāns

Zita Vintiša

Līga Elerte

Zenta Krastiņa

Valda Priekule

Iveta Balode

Airita

Raivis

Iveta Pēkmane

Ilona Kučerenko

Austra Asitoka

Luīze Zepa

Kaspars Boķis


Rita Maske

Ilze Rūsa

Ilvars Pinzulis

Maruta Ozoliņa

kristīne kļava

Iveta

Zane Daneberga

Arta Rudzroga

Agejs

AIGA

Guna Draveniece

Dzintra Lunde

Aija

Gita Rožkalne

Dace Ziemele


Zanda Reinfelde

Agrita Šmite

Ramona Lagzdiņa

Līga Brice

Evita Libeka

Kārlis Belinskis

Laura

Vita Ratniece

agnese.kiegele@va.lvAgnese Podniece

Vineta

Marina Stikute

Astrīda 'Tomonoviča

Líga Kaparšmite

Ivonna Lovniece

Pēteris Melbārdis


Ineta Dumbre

Astrida Klasone

Pēteris Bethers

Santa Purviņa

Elvis Skačkauskis

Biruta Karlovska

Anna Vītola-Helviga

Anda Buile

Gundega Ābelīte

Ingus Mauls

Igors Kuzņecovs

Ginta Teivāne

Anda Berke

Anita

Sandra Siliņa


Raimonds Veinbergs

Jānis

rodrigo sparāns

Līga

Anita Suraka

Egita Šimkus

Didzis Jursevics

Normunds Šūpulnieks

Jānis Japiņš

vitauts

Elīna Bumbure

Iveta Cimermane

Vita

Līga Tomsone

Dite Grugule


Juris

Vītiņi

Rihards un Arnella Jeršovi

Guntis Lokmanis

Ilze Sila

Jevgenija Junkere

Ilva Eglīte

Inta Urķe

Anna Junkarēna

Dolmaņu ģimene

Zinta Arahovska

Ināra Brence

Elīna Smilškalne

Inga Baha

Edmunds Rudzītis


Sarmīte Kvēpa

Mairita

Dāvis Siksnāns

Vineta Sh

Miks Baltmanis

Juris Tamulis

Linards Šveklis

Krista Stiķe

Inese Otto

Edgars Lācis

Jānis Roze al Rozītis

Valda

Valda Seglina

Dzintra Žukovska

Alvis Šmits


Matīss Kaža

Andris Paurnietis

Sandra Ģēģere

Kintija

Ludmila Vlasova

Kaspars Kalejs

Raivis Štromanis

Arturs Kronbergs

Laura Plase

Inese Miķelsone

Roberts Rode

dinars klucis

Normunds Graudiņš

Ilze Auzāne

Sandra Kukure


Jeļena Brila

Elita Turka

Indulis Rūsis

Līga Vilkauša

Baiba Šneidere

Asnāte

Marika Raga

Ilze Māsēna

Dace Jaunkalne-Kapustāne

Baiba Bērziņa

Jānis Ekmanis

Anita

Gvido Grietēns

Gunta Valdmane

Krišjānis Jurģelis


MAIRA DONE

Aija meikšāne

Ņina Stepiņa

Kristine

Agnese Rudzīte

Sonora Dimina

Renāte Kēlere

Dainis Egliņš

Lauma Ziediņa

Ņina Gadzāne

Dace Dubra

Aija Kauliņa

masļenčenko ieva

Aivita Bogute

Juta


Inese Pudule

Dace Luce

Inta Dimanta

Violeta Karla

māra zaimiņa

Iveta Reinfelde

Viktors Jakimovs

Kaspars Liepiņš

Ieva Kaupēna

kristine neiceniece

Iveta Bogdanova

Maris Sukteris

Jānis Drozdeckis

Eduards

Evita Zoltnere


Viviana Polīte

Jolanta Vilcāne

Iveta Ranka

Zane Apsīte

Inga Liepiņa

VANDA SAULĪTE

Dace Bruģe

Angelika Kaže

Līga Dejus

Inga Arnava

Ināra Tuherma

Aigars Tuherms

Brigita Šiliņa

Vaiva Laimīte

Indulis Pētersons


z/s UZKALNIŅI

Juris Ģērmanis

BIRUTA SOROKINA

Iveta Rozenberga

Aira Klampe

Līga Jelevica

Daiga Sūniņa

Janis Kokins

Agija Ūbele

Kristine Sobolevska

Edgars

Vineta Saulīte

Agrita Brāle

Edīte Birģele

Dārta un Eduards


Agnese Osīte

Sandra Leite

Jāna Aivare

Svetlana Kļaviņa

Andris Lazdiņš

Kristīne Trūpa

Elīna Rožkalne Misiķe

Zane Poga

GUNA LAURSONE

Sarmīte Freiberga

Gunta Erdmane

MĀRĪTE KRASTIŅA

Maija Aukšmuksta

Inese Bumbiere-Kaže

Olga Piraga


GITA CIPENA

Madara

Iveta Teivāne

Kaspars Kurdeko

Inguna Ķiece

Ilze Zviedre

Ilze Miglava

Gundars Ašaks

Līga Gudkova

Inta Apene

Natālija Želve

arnita

Sanda Miķelsone

Linards Zandovskis

Laira Lavrenova


Liene Žurevska

Kima Baldere-Sildedze

indra keiša

Jānis Pastars

Renāts Daniličs

kristine letina

Ieva Garanča

Evija Andersone

Evita Vìtoliņa

Angelika Gabale

Annija Malāhova

Sandris Strazdins

Ināra Zutere

Vilnis Griguts

Valda Rudovica


Normunds Holms

Biruta Ilzēna

zemnieku saimniecība

Edgars Rezebergs

Iain Cameron

Ligita Alksne

Iveta Cinīte

Valts Fricsons

Dace Strīgele

Eduards

Jūlija

Ance

Aija Šnipke

Rasma Stara

Ieva kirilova


Brigita Borsuka

Elīna Gulbe

Marina Kokovihina

Oleg Gumenyuk

Ināra Apele

Anete Volnobajeva

Rudīte Pavlovska

Juris Jēkabsons

Liāna Vikmane

Anita

Baiba Pudāne

Sandra Sproģe

Rasa Samanta Harjo

Edijs helmanis

Aisma Ivanova


Astrīda Rubežniece

Sigita Ahilova

Vineta Blake

Inese Pumpure

Vita Ozola

Elina Zile

Danute Podvinska

Sandis

Agne Kalendaite

Māris Korņējevs

Anita Lavrentjeva

Vēsma Abizāre - Vagre

Iveta

Ģirts

Aleksandrs Ogorodovs


Laura Vanaga

Zane Rozenberga

Zane Vitenberga

ANNA BIKAVINA

Sintija Skalberga-Jeske

Māra Skride

Lauma Jekabsone

Vēsma ČUGUNOVA

Inete Megne

Karīna Viktorova

Agnė Piliponė

Reinis Lukstaraups

Anita

Ronalds Liepins

Julija Ritčik


Madara Galviņa

Paula Kļaviņa

Jānis Bērziņš

Ūna Laukmane

Sanita Solomeca

Sintija Pastare

Dita starta

Zane Linina

Jurģis

Jānis Roga

Nellija Kleinberga

Kristīne Nagle

Imants Govčis

Santa Hibšmane

Edijs Daiga


DACE PAEGLE

Dace Lazdiņa

Anita Ķelpe

Eila

Anna Hmeļinska

Dmitrijs Abejevs

Līga Jemeļjanova

Elīza Oša-Večena

Skaidrīte Pakule

Iveta Ubaviča

Dagnija Zīle

Mārtiņš Zīle

Ineta Martuzāne

Sintija Ozoliņa

Artis Kabucis


Egle

Agnese

Linda

Inga

Žanete Aščuka

Sanda

Artūrs Gauris

Linda Zeidaka

Arturs kaulins

Kristaps Stepanovs

Armands Reķis

Anita Znutiņa-Šēve

Lidija Luneva

Māris Strazdiņs

Inese Krùmiņa


Marija Aizkārkle

Inese Tauvena

Inta Bērziņa

agrita hanzovska

Valda Gercāne

Olita Mauerzaka

Kristīne Ševčenko

Laila Dronka

LASMA CAUNE

Uģis Cinglers

Lidija Kleščevska

Iveta Tetina

Indra Ūdra

Zanda Zadina

Annija Grenciņa-Grencione


Karīna Dubrovsks

Sandijs Nolmanis

Jānis Mežmalis

Sindija Aleksandroviča

Liene Adlere

Austra Andersone

Diāna Sproģe

Sandra Lavrinoviča

Maruta Plivda

Ineta Tamane

Vadims Peļņa

Renāte Skrastiņa

INDRA BRIKMANE

Anita Kālberga

Ligita Abramsone


Inta Stikute

Maija Vilkauša

Renāte

Inga Ozola

Sarmīte Toma

Lelde Čakste

Agnė Piliponė

Zane lupkina

Evija Reinika

Anna Jakovele

Anita Lebedeva

Elīza Deģe-Groskopa

Sarmīte Kalniņa

Santa Sala

Diana Baltrusaityte


Anna Roščenko

Anda Bergmane

Lolita Kindzule

Atis

ALDIS LIGUTS

Zanda

Daina Krauksta

Sabīna Lorenca

Sandra Intenberga un Drabešu Jaunās pamatskolas 3. klase

Inese Ratniece

Vineta Vāvere

Agnese Ose

Bruno Vāvers

Edgars Zvirgzdiņš

Ilze Kļaviņa


Dagnija Baltalksne

Andris

Svetlana Rudzīte

Stanway

V. Bulyginaitė

Baiba Dance

Armīns Blūms

IVETA BAUZE

Margarita Asriance

Velga Breice

Ligita Vrubļevska

Eduards

Laura Ieva Kalēja

Ulrika

Ričards Katkovskis


Līga Ivanova

Andrejs Zathejs

ANITA ŠENBERGA

Imants Bitmets

Anita Kivleniece

Reinis Ludiņš

Aija Janke

Andis Ciparsons

Santa Treilība

Daiga

Sandra Vitone

Rea Vovere

Signe Laimiņa

Māra Švāna

Santa


Sarma

Sandra Vidiņa

Aija Nesaule

Anda Kleinovska

Ilze Krauze

Rasa Pakalniņa

Lelde Ermane

Aija Baumane

Edīte Beliha

Monta Pusgalve

Toms Auškāps

Vaira Gutāne

Darute Bernotaite

Agita Kraukle

ivita peipiņa


Inta Paeglīte

Aija Endžele

Aivis Romančuks

Marta Kukarane

Egita Sāre

Aira Rūrāne

Astrīda Vintere

Lita Zauriņa

Katrīna Saulīte

Raimonds Strunksteins

Ilze Zariņa

Guntis Kārkliņš

Iveta

Janis Selga

Armīns Gailums


Laura Reimane

ARKĀDIJA PEKULESA

Līga Pipira

zita paškauska

Sarmīte Ponomarjova

Ainars Lacis

Māris Bērziņš

Silvija Lipsberga

Pāvels Zvidriņš

Agnese Lase

Līva Pētersone

Ieva Zirne

Viktorija Jegorova

Rūdolfs Liepnieks

Liene Balode


Matīss Timofejevs

Sabīne Grāvere

Lāsma Ivanova

Sanita Endzele

Maira Lazdiņa

Inese Brence

Kaspars Dimants

Anita Kerane

Kristine Dreiblate

Ruta Dziļuma

Sigita Keiša

Inta Pētersone

Dita Muravjova

Sandra Ostrovska

Daiga Čuibe


Svetlana Libarte

Rūdolfs Budze

Zane Ozoliņa

Ilze Jansone

Laima Šķetre

Dace Līdaka

Inga Žeimunde

Saiva Berke

Imants Dainis

Sarmīte Plūme

Ervīns Boikovs

Andrejs Eglis

Ilona Brīdaka

Kitija Birze

Maija Dambrova


Toms Burkovskis

Marika Saulīte

Elīna Korule

Olegs Bobrovs

Gita Vimba

janis lokmanis

Mārtiņš Olte

gunita kučika

Laimonis Niedre

Evija ziemele

Gunta Sakaviča

Helmuts Razdovskis

Ivo Sviķis

Evita Kārkliņa

Kašu ģimene


Ieva Sedlins

Dace Rušiņa

Samanta Kolāte

Ints

INESE VĪKSNIŅA

Jānis Čevers

Agris Ameriks

Roberts Rasa

Gatis Kalniņš

Lienīte Odiņa

Aija Šteinberga

Agita

AIJA KRASTIŅA

Inese Civkaša

Diāna Kārkliņa


Sinilga Ozoliņa

Inga Metasa

Reinis Vazdiks

Anete Bruževica

Jānis Plikšs

Ludmila Kanaviņa

Askolds Škenders

Jānis V

Irma Grīnberga

Jānis Bergs

Dace Baumane

Edgars Raila

Ingrida Bite

Turaids

Edite Spozuma


Sanita Saksone

Raivis Ozols

Evita

Liene Minalto

Juris Rats

Andris Sarnovičs

Jeļena Laudama

Nelli Bubujanca

koba

Madara Znotiņa

Anita Zakatistova

Zane O

Jeļena Lataka

Anna Tutina

Dzintra Liepina


Agnete Plume

Miervaldis Akmens

Zane Daudziņa

Zane Birka

Arturs Tanas

Anita Pilsētniece

Ilze Millere

Ruta Jumtina

Renāte Čeirāne

Kristaps Alks

Edgars un Solvita Koroņevski

Lilita Dzilna

Dace Kerna

Baiba Ielite

Ingars Škapars


Egils Jefremovs

Santa Birkenfelde

Mārcis Pauls

Aldis Tihovskis

Aivars

Daina Akote

Aigars Gurtlavs

Raimonds Ķeris

Inguna Valtere

Dace Petrovica

Linda Reinsone

Lelde Bērziņa

Dzintis Aļeksejevs

Zanda Zalbaha

Kate Pundore


Liena Stepanova

Karīna Biksāne

Arita Ozola-Liekakna

Ieva Beitika

Sanita Čerņavska

vitasol

Inese Tanne

Inita Everse

Renāte Briška

Kristine Ozoliņa

Marita Riba

Maija Migliniece

Signe Kalniņa

Kristīne Vagule

Jana Kehre


Regins Aule

Liene Kupena

Zigmārs Vītols

Zita Nartiša

Simona Dacijeva

Eduards Eduards

Ieva Lāce

Liepu Sandra

Inga Straume

Elēna Bērziņa

Madara Zvaigznite

Ronalds Balodis

Liga Krigere

Kristīne Ulme

Sabīne Ozoliņa


Ināra Pāvila (ex Jenčus)

Ināra-Marmaly Trēziņa

Beatrise Garjāne

Andris Dzenis

Daina Erdmane

Uldis Linkovskis

Jānis Žīle

Ieva Migleniece

MARTA Palkina - Baļķīte

Aigita Plīta

Raimonds Snepsts

Ieva G Gulbiņa

Marina Freija

Mārtiņš Mūrnieks

Aiva Skvarika


Elīna Cine-Reimane

Linda Kukare- Aldersone

Sanita Baklāne

Bajāre Justīne Laura

Vita Tropa

Elīza Juste

Kristīne Peilāne

Liene Apine

Santa Sproģe

Maksis

Maija un Elvijs

Aija Žogla

Lelde Valeine

Sanita Grigorjeva

Viesturs Kurmis


Evita Čudare

ANITA UMALAS(Eglīte)

Diāna Ondža

Dace Nīce

Ieva Štrāle

Olga Royenko

Monta Miglava

Madara Mazkalne

Kate Grigale

Kaspars Berzins

Ivars Ieviņš

Arta Blumberga

Elīna Kajaka

Raitis Osis

Sabīne Matulēviča


Sandra Freiberga

Agnese Uzrauga

Ingūna Girbe

Ineta Vilciņa

Vineta Kutkeviča

Aivars Milancejs

Zane Ķirsone

Jolanta Kramerovska

Ģirts Lielmežs

Aija Lūse[ex.Meija]

Agnese Dreimane

Gunta Skalberga

Natālija Bērziņa

Antoņina Gailuma

Anda Kristjansena


Liva Gailite

Sindija Cīrule

Lita Spulle

Elīna Klimoviča

Linda Rabe

Daina Zonne

Rudīte Drengere((agrāk Tāse))

Rita Miķelsone

Agita Malnača

Elina Feldmane

Guntis Balgalvis

Agrita Saulgrieze

Lauma Vecvagare

Karlina Vorda

Anita Vītola


Gundega Reinšmite

Maruta Krišjansone-Kārkliņa

Austris Klupša

Jana Lakstiņa

Kristīne Ertmane (Vilciņa)

Ramona Gudrīte

Eva Pastore

Uldis Immertreijs

Sintija Pāsa

Ansis Brūvers

Ingrīda

Zane Kalsere

Ieva Zālīte

Elita Kraule

Inese Tolkačeva


Inga Klusa

Aija Bušveite

Ieva Brice

Kaija Strode

Dzintra Šterna

Sanita Bankova

Dzintars Jaunzems

Imants Zakitis

Karlīna Kamerade

Marta Kleinberga

Alise Krukovska

Vineta Sliede

Dace Apšvalka

Egija Sipane

Inguna Veidemane


Saiva

Māra Druvnese

Monta Vecozola

Ilze Grosa

Aiga Lejiete

Baiba Stepa

Alvis Briņecs

Oskars Bērziņš

Jurģis Plankājs

Niklāvs Neimanis

Iveta Sietinsone

Kate Līce

Inga Mazkalniņa

Andris Brants

Baiba Petrova


Alda Bērziņa dz. Vēvere

Agate Uhnala

Pēteris Cābulis

Ilze Čeže

Ginta Apsāne

Agris Zanders

Liene Bezdelīga Ērgle

Irvins Gustsons

Marcis Vasilevskis

Vizma Ģērmane

Lienite Rudzite

Maija Kristiņa

Kristiāna Lapsiņa

Anete Valaine-Elsone

Sabīne Sviķe-Svitiņa


Agate Raginska

Kristaps Krievkalns

Kristīne Lūse

Daiga Kondrate

Žanetta Zane

Janis Kalme

Kristine Jarmakovica

Normunds Veļķeris

Agrita Ūdre

Elīna Mengote Bloma

Ieva Vilcāne

Anna Krūmiņa

Agita Ļeļeva

Elita Pētersone

Sabīne Krastiņa


Monta Pole

Kristine Enina

Marite Freimane

Arta Boltre

Ilze Grundmane

Krišs Kukurāns

Maris Lazdans

Atis Bute

Uģis Bērziņš

Janis Stukuls

baiba.vutnane

Juris Salmanis

Valda Knoka

Valda Dzene

Linardo Shaulis


Mairis Sormulis

Raivis Vērdiņš

Anete Ozolina

Normunds Čižiks

Laimdota Saliete

Ronalds Abrickis

Ilze Decker

Anita Zālīte

Iveta Krilova

Alise Vērse

Santa Vārsberga

Diana Kraine

Valda Krūmiņa

Mārtiņš Spriņģis

Galina Suhova


Lāsma Astiča

Mārīte Vaitkus (Eglīte)

Inga Rudzite

Maija Grīsle

Velta Grumolde

Lilita Razminovica

Oskars Bērziņš

Kaspars Bezbailis

Ludmila Belogrudova

Evija Tautere

Laimdota Daniela

Karina Mocernaka Ozola

Ingūna Dombrovska

Daina Martinsone

Juris Kupčs


Agnese Inne-Blumberga

Inga Gasparoviča

Maija Alksne

Andris Sējāns

Ieva Oša-Večena

Juliāna Koroļķeviča

Kitija Milta

Liene Pusvaciete

Madars Razma

Jolanta

Edīte Kaimiņa

Ieva Nāgele

Peteris Svare

Ingrīda Levica

Gunta Krumina


ILZE VILKA

Inta Jansone

Artis Rozentāls

Mārtiņš Linde

Sanita

Līga Laursone


4526 anonymous donations


Other donors

11 M, SIA, ATIS BORMANIS, DIGNA JUKMANE, ŠMITA IRITA, SANDRA BEMBERE, VALDA ZAĻAISKALNA, JURIS DZEGUZE, MAIJA DUKURE, BELOVA DAGNIJA, KUĻIŠEVSKA LAURA, REINIS BĒRZIŅŠ, MEŅĶIS JĀNIS, IEVA BRANTE, IRĒNA UPENIECE, ĶIETE ILONA, DZEGUZĪTE, Fonds, KOLOCANOVA SANDRA, SPRUNTULE LIENE, PEIZE AIJA, MITENIECE GUNTA, RŪTA NUĶE, IRĪNA TRENCE, NATĀLIJA DARDETE, GERASIMINS IGORS, LUDRIĶE LIENĪTE, SMELTERE BIRUTA, Debets.lv, SIA, DAIGA KAZĀKA, IEVA BRAĶE, JĀNIS SALMANS, MAIJA BRAĶE, MEDIŅA JOLANTA, KŪLA IVETA, APERĀNE ILZE, PURIŅŠ OSKARS, LIETAVIETE JOLANTA, MĀLIŅA SOLVITA, JAUNZEMIS MĀRCIS, RAKOVSKIS EDGARS, DIDRIHSONE INTA, ROBA ROVENA, JASENOVIČS EDŽUS, RITA ĶIRĶE, SANITA ŽOGLA, VALDA KĻAVIŅA, BRĒMANE IVETA, VAĻĢE JANETA, EIDUKA DZIDRA, KALNIETE EVA, KUZMINA ANASTASIJA, STRAUME IVONNA, BEBRIŠS EDGARS, ON AIR, SIA, DINSBERGS AIGARS, UPINIECE ANITA, MĀLIŅA IVETA, JĀTNIECE JOLANTA, ZEMĪTE KINTIJA, PRIKULE LAURA, SAULGRIEZE ANCE, bijušie Sabiles vidusskolas skolotāji Maija un Gunārs Ziedkalni, FREIMUTS KRISTAPS, UMBRAŠKO SILVIJA, JURGENSONS OĻĢERTS, Maija Rukliša, SALEJEVS SERGEJS, REINHOLDS HERMANIS, VĒJONIS RAIMONDS, SKUTELE INTA, TRUPOVNIECE GUNTA, LEITIS DĀVIS, MARKOVA ANITA, GOLDE ELĪNA, BUŠMANIS DAINIS, TRIFĀNOVA TAIRA, BLEIERE DIĀNA, ZEMĪTE BIRUTE, VEIGULE LINDA, LEIŠAVNIEKS VALDIS, GRIĢE DINA, VANAGA SANDRA, SPULLE SANDRA, SKABURSKIS HARALDS, MATĪSA OLGA, ZĀLĪTE DAINA, BURKOVSKIS GUNTIS, ČERŅONOKA VIJA, KAIRE SANDRA, MEIJA JĀNIS ALEKSANDRS, TITOVS JURIS, UPMALE AIGA, REPŠA INGŪNA, PETREVICA GUNA, STRAZDINA IVETA, JOLANTA VANAGA, ZUKURE AGRITA, Cena Anna, Imanta Kestere, Rocans Juris, GRANDANE-WALDE GUNDEGA, LAUMA OZOLIŅA, LIDIJA VĒVERE, MAIJA KLIMAŠEVSKA, MARGARITA MIEZE, RIMA GUSEVA, TOKAHO ERIKA, KATKEVIČA RUDĪTE, ASTAŠOVS MAREKS, VĪTIŅA ILZE, VELTA REINBAHA, KRESSE VALDIS, MIRONOVS DMITRIJS, JĒGERE BAIBA, Meldere Inga, Reine Agnese, PAKALNA INĀRA, KORPA DANA, RUDZĪTE-LEITE LŪCIJA, KLOVĀNE AIJA, Alberta-Prauliņa Benita, Iekļava Zane, KUDRJAVCEVA NATA, Titova Mw K, Milbreta N, APSITE AGITA, ULEVICIUTE VAIVA, LAĶIS KRISTOFERS, TRAUBERGA LIANA, MIĶELSONE LĪGA, MĀRTIŅŠ JURŠEVSKIS, VĀRNA VITA, OFKANTE LĪGA, Latvijas Banka, SUBE JEVGENIJA, Burka-Šaicanova Sendija, KĀRKLIŅA KRISTĪNE, JONOVS GENĀDIJS, KOLIŅA ALDA, VĀVERE OSKARS, CIPRUSS GUNDARS, RUDEVSKA BAIBA, MELECE AGNESE, LAGZDIŅA INGUNA, MEKŠA DAIGA, ŪDRE UNA, KURTISA TEREZA, SKLARA IRENA, EFG Latvia, SIA, REINHOLDE LIGITA, AVOTA ĀRIJA, LĀCE ĀRIJA, VĒJIŅA SILVIJA, LIPSKA ARNITA, ERLECKA-CUCURE IEVA, ONKELE ANITA, VERBICKA INGUNA, SALIETE SIGNE, KRŪKLIŅŠ VIKTORS, RŪSA ZELTĪTE, BAROVSKIS VILNIS, PHOTORED, SIA, LAZDĀNE LAUMA, ROMANOVA M, LEGZDINA AGATE, FREIVALDE ANTRA, GRUZDE SKAIDRĪTE, SEGLIŅA INGRĪDA, ZUBOVS RAITIS, REINE LARISA, JAKUBOVSKA VIJA, LAZOVSKA ANITA, RUTA VIZĀNE, KIRHA DACE, ON AIR SIA , Ilze Ūdre

Other topical projects

Doctor POGA

Palīdzība Germanam Toropovs

Palīdzam brīnumiem notikt

Piepildi bērniņa sapni ar City Bee

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 851 078.64 €