Follow us Today has already donated 145.00 €

Palīdzība Mārītei Mediņai – Buknei

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Ilze Kukute

Kristīne Bukne-Sala

INĀRA CĪMURE

Orjants Kozlovskis

Ulla Milbreta

Valdis

Diāna Purmale

Inga Saulīte

Valda Aļeksējeva

Ilze Sama

Aija Sabaļauska

Airita Kārkliņa

Olga Pavlova

Vineta Mihaļčuka

Sergejs Timoņins


Elizabete Dāvidsone

Kirils

Vija Pudāne

Monika

INGRIDA TOMA

Gints Pariss

Endija Iliuca

Inese Burnicka-Muižniece

Marika Jākobsone

Jelizaveta Korotkova

Gunta Guste

Andris Ratnieks

Inta Urķe

Anita Malceniece

Inta Voronova


Ivita Markevica

Dace Zālīte

Gatis Poriņš

Māris Liepiņš

Ilmārs Kašs

Edgars Piruška

Tatjana

Elīna Vavilova

Elīna Zaļā

Kristīne Kļaviņa

Gints Pariss

Inese Burnicka-Muižniece

Raimonds Zukuls

Sandra Lakstīgala

Vitalijs Krasovskis


Sanita Vilsone

Vineta Villere

Baiba Ozola

Vija Jakubovska

Endija Iliuca

Andrejs Zathejs

Ivo Luka-Indāns

Mareks Vitins

LIGA SEGLINA

Aigars

Rudīte Kalvāne

Līva Briede

Edgars Kibilds

Vineta Mihaļčuka

Kristīne Zvilna


Ie Va

Linda M

Iveta Kārkliņa

Dace Stengrevica

LIGA SEGLINA

Liene Grantina

Irena ceplite

Gunita Zuze

Ina Vaivade

Jeļena Bračka

Mudīte dobele

Kristīne Krūze

Monta Vikštrema

Dace Krukovska Volkova

Tatjana Macuka


Jelena Popova

Velga Saukāne

Gvido Gvids

Sanita Vilsone

Līga Jansone

Gita Ābeltiņa

Laura Ūdre

Vladimirs Jadrevskis

Svetlana Lasmane

Anita Vaščenkova

Lāsma Cepurniece

Andris Kulbergs

Kristine Kukule

Edijs

Amanda Broka


Jekaterina

Mārīte Sīmane

Juris plevoks

Margarita Krivenoka

Sindija Ķikure

Aija Bajāre

Evita Lepse

Ilze Grava (Rugaja)

Agrita Kairēna

Caune-Luste Zane

Kristīne Zvilna

Mendija Nungure-Drava

Līga Zernova

Lāsma Sabaļauska

Inga Saulīte


ILZE KOSCINKEVIČA

Signe Rīna

Sanita Markeviča

Viktorija Melniece

Janīna Ādama

Guna Voitova

Linda Runce

Nadīna Gorškova

Diāna Gabranova

Veronika Gulbe

Eva Semešina

Linda Liepkaula

Marite Saulite

Agita

Sandra Skujiņa


Arnolds Lasmanis

Anita

Santa Macpane

Vika Krūze

Aivis Trumsins

Māra Klinoviča

Mārtiņš Uļģis

Lolita Silakaktiņa

Inga Ozoliņa

Mara Pucena

Kristīne Bukne-Sala

Andis Bogdānovs

Gunita Krūza

Andris Mustermanis

Sandra Lakstīgala


Aigars bukne

Līga Zemīte

Salvis Timošenko

Evita Biškina

Linda Andersone

Konopļina Irina

Rasma Maldute

Arta Matīsa

Jānis Mediņš

Marina Bagņana

Rūta Dimanta

Inese Danga


217 anonymous donations


Other donors

I FELDMANE, Imants Gulbis

Other topical projects

Savvaļas bites Ukrainas armijai!

Aquatic Therapy for Children with Mobility Impairments

Snaiperšautenes Ukrainas aizsardzībai

Labas Ziņas*

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

2 097 876.77 €