Follow us Today has already donated 950.00 €

Palīdzība Mārai Lapiņai

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Inese Danga

Rūta Dimanta

Anastasija

Jolanta

Agnese Lāce

Vita Medvedska

Elina Zvirgzdina

Kristīne Puķīte

Līga Beļēviča

Signe

Sandra Smirnova

Rito

Ināra Lazdiņa

Marina Ritene

Sanda Taimiņa


Arita Zvejniece

Ilgvars Briedis

Ilgvars Ribušs

Dita Jēģere-Fedjakina

Liesma Pudule

Linda Auziņa

Laine

Inese Rinka

Nataļja Bibičeva

Dace Gaile

ILZE SKAISTKALNE

Jūlija

Madara Lapacinska

Mārīte Mičule

Sanita Krūmiņa


Iveta Daukste

Sintija Rubene

Jurita Turka

Linda Ozola

Inga jogure

Agnese Bergmane

Aivita Gelbrote

Dace Šāvele

Anda Plauma

Diāna Dreimane

Žanna Fedjakina

Ineta Meiere

Sanita

Velga

Madara Lagzdina


Strauta Klaipa

Arvis Zvagulis

Iveta Zaķe

Agnese Forstere

Ieva Zavinska

Gints Stravinskis

Roberts Buks

Arita Romere

Sintija

Mārīte Priede

Dana Ceplīte

Konstantīns Gerasimovs

Ina

Natālija Nikoļenko

Anita Lipstoka


Guna Danga

Aigars Igaviņš

Dace Zvirgzda

Jānis Suipe

Elīna Zēberga

Ieva Arāja

Vija Miķelsone

Guntra

Ina Balaņuka

ilona

Anda Pundiņa

Tatjana

Svetlana Pavļukeviča

Vita Rāte

Aivars Stīpnieks


Svetlana un Viesturs Vanagi

Olīvija T.

Jeļena Širjajeva

Alvīne Lisovska

Ieva Kārkliņa

Gunta Dortane

Iveta Ozolina

Marina Petrosjana

Daiga Upmale

Inga langrate

VIZMA GRITANE

Ginta Daugule

Rolands Stavausis

Rudīte krīgere

Eva Aizupe


Vija Pudāne

Kristīne Buče

Inese Pušpure

Daiga Gulbe

Anita Kirilko

Kate Vulāne

Zane pukite

Līksma

Mihails Solovjovs

Anna

Sergej

Viktors Fedjakins

Santa Zemite

Līga Brence

Fisk


Jana Kubuliņa

Olga Orlova

Elīna Lapiņa

Flash Media Group

OĻEGS Šelgunovs

Vita Mitrofanova

Anita Romere

Donats Vasiļevskis

Egita Krile

Liene Kumska

Dagnija Namsone

Jeļena Širjajeva

Inese Burnicka-Muizniece

Marita Mūrniece

Tatjana


Jolanta Zariņa

Natalia Vorzheva

Irina Vergazova

SIA Viridi Lux

Maira

Māra

Gunta Lukašuna

Rita Caune-Būmane

Marika Rošā

Lolita

ELITA KALNINA

Māris Klīve

Elīza Gaidule

Aija Brante

Gunta Gabrāne


Māra Cielēna

Kristīne Riere

Tamara Beridze

Ivars Bunka

ILZE LEJINA

Aija

Sanita Miezīte

Inese Nigolase

Evarts Anosovs

AIJA

Judīte Saida

Sergejs Timoņins

Matīss Mālnieks

Gints Ratnieks

Gints Klāsons


Andris Logins

Svetlana Aleksejeva

Inga Žeimunde

Elīza Šenberga

Andrejs Pavlovs

Jeļena Agadžanjana

Intars Burkovskis

Kristaps Keišs

Kristaps Keišs

Karīna Narņicka-Čumakova

Nikolajs Arajevs

Vilnis Šteinbergs

Vilnis Šteinbergs

Jānis

Baiba Bleikša


Dmitrijs Rekuns

koba

Astrīda Marčenoka

Gunta Cekule

Dmitrijs Hohlovs

Inga Pole

Diana

Laura Pope

Modris

Inga Pozdejeva

Eduards Bakasejevs

Eduards Bakasejevs

Sandra Griķīte

Aigars Zaikovskis

Renāts Milašs


Ieva Lāce

Romāns Dinuls

Kristīne Akone

Linda Fedorova

Inese Aide

Rolands Počs

Monta Balode

Jānis Grundmanis

vitauts petroks

Olga Privalova

Jānis Bebrītis

Sintija Saule

Viktors Malihins

Olga Dubinina

Gunta Groša


ilze vilka

Jānis Strakša

Janis Sockis

Jana Ansule

Gunta Odriņa


432 anonymous donations


Other donors

ČAKARE ASTRĪDA, Kalnina Laura, KURTISA TEREZA, ROMANOVS PĀVELS, NĪMANE ILONA, DERBAKOVS ANDREJS, AĻONA ŠLUJEVA, INESE IRĒNE VASIĻEVSKA, ŠMITS JĀNIS,ŅESTERENKO JEKATERINA

Other topical projects

Smagi slimu cilvēku atbalstam

Support special children!

Families with children who have impairments

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

795 312.14 €