Follow us Today has already donated 185.00 €

Palīdzi Dr.Klaunam būt tur, kur viņu gaida!

Bērna slimība, it īpaši, ja tā ir saistīta ar ievietošanu slimnīcā, vienmēr ir emocionāli smaga un psiholoģiski traumējoša pieredze pašam bērnam un viņa tuviniekiem. Fiziskas sāpēs, ko jūt bērns, ir pastiprinātas ar bailēm no nezināmā. Nereti blakus bērnam atrodas vecāki, kuri paši izjūt stipru stresu, kas ietekmē bērna emocionālo stāvokli. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt bērnam iedvest mieru, novērst uzmanību, mazināt bailes un stresu viņam pašam un viņa vecākiem un atvieglot procedūru veikšanas un ārstēšanas procesu medicīnas personālam.

Kamēr medicīnas personāla primārais uzdevums ir bērna fiziskās veselības aprūpe un ārstēšanas process, Dakteru Klaunu darbs ir sniegt psiholoģisko atbalstu bērnam un viņa tuviniekiem, atnesot pozitīvas emocijas un iespēju aizmirst par savu slimību, diagnozi, procedūrām un zālēm, pārvarēt gan fiziskās, gan emocionālās sāpes. Dakteris Klauns atnes uz slimnīcu īpašo cilvēcisko kontaktu, atbalstu un palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem, kas ir spējīgs kopā ar bērnu izgudrot jaunu pasauli, kur nav vietas slimībai un sāpēm. Dakteris Klauns ir saikne starp bērnu un personālu, bērnu un vecāku, un arī tilts no slimnīcas uz ārējo pasauli, kas nozīmē – no slimības uz veselību.

Dakteri Klauni ir blakus bērniem un viņu tuviniekiem, lai palīdzētu stresa pilnās un smagās situācijās – onkoloģijas un intensīvās terapijas nodaļās, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, arī visās citās nodaļās un procedūru kabinetos.

Ik mēnesi Dakteri Klauni satiek un sniedz atbalstu, siltumu un smaidus aptuveni 1500 bērniem un viņu tuviniekiem Latvijas slimnīcās.  2018. gadā Dakteri Klauni pavadīja 4 898 darba un prieka stundas kopā bērniem slimnīcās, un tā ir tikai daļa no atbalsta, kas ir nepieciešams slimiem bērniem, un Dakteri Klauni ir gatavi savu darbu turpināt. 

Dakteru Klaunu darbs ir iespējams vienīgi pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, un mēs katrs varam palīdzēt Dakteriem Klauniem atnākt pie visiem tiem bērniem un vecākiem, kuri viņus gaida!

Saziedotais finansējums tiks izmantots, lai apmaksātu Dakeru Klaunu darbu.

The Project is placed online on: 26.04.2019

Projekts noslēgts 31.12.2019

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Grāmatu starts

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Gaisma mūsu brīvībai!

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

828 831.35 €