Follow us Today has already donated 3,221.34 €

Let's dress Ukrainian defenders!

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Aldis Kalniņš

DUDU ligzdas, SIA

Ivo Luka-Indāns

Jēkabs Gailis

Marika Barone

Egils Pariss

Anita Bērza

Larisa Pevko

Alberts

Anita Ūdre

Anna Namsone

Raimonds Blumbergs

Arnis Jākobsons

Aigars Klūga

Aivars Junga


Valdis Hofmanis

Aija Cirpone

Lolita Avena

Solvita Alksne

Sarmīte Egliene

Gaida Pasova

Sandris

Ingus

Inga Rumpetere

Inese Liepiņa

Ilze Varakalna

Normunds Blasans

ANITA DUCENA

Normunds Nīcgalis

VLADIMIRS LINDE


Vilmārs Bogdanovs

Ainars Ezers

Igors T.

Benita Janmere

AIJA DZENE

Zane Blūma

Dace Amsila

Dzintars Amsils

zigrida

Iveta Staškēviča

ML

Liga Lapina

Ilze Gaile

Uģis Reiters

Zinaida Ekmane


Gunārs Vītols

Valentīna Razujeva

Iveta Mežajeva

Raimonds Zaikovskis

Aija

ANDREJS RUBINS

Nauris Brūniņš

Aija Supe

Edīte Elekse

Agija&Snufis

Iveta Krastiņa

Agita Baltgalve

Irīna Kulitāne

Jurģis

Kaspars Mednis


Didzis Admidins

Einārs Liepa

Iveta Pirktiņa

Ilona Goluboviča

Raimonda Veismane

Andis Stivrina

Vija Ivanenko

Matīss Priedols

Sarmīte Avotiņa

Linda

Ilze Ejava

Kira Maija Kirsanova

Kristaps Ēberliņš

Liene Petrovska

Liene


Daina Ruduša

Raimonds Zaikovskis

Terēze Pavloviča

Aija Bereza

Gunita Vasiljeva

Herberts Reke

Roberts Strods

Vitauts

Vladimirs Zvidriņš

Didzis Lapuķis

Ingrīda Buiķe

Mareks Miķelsons

Uldis Pekšs

Anita

Inga Pole


Edgars Bērziņš

Jānis Masaļskis

Dainis Putnieks

Mārtiņš Roze

Agnis Lūsis

Marita Pērkone

Aivars Reiznieks

iLGA

Arvis Švanks

Kārlis Ozoliņš

Ināra Dimpere

Guntis

KR

Anda Bērziņa 14x

Māris Lapinskis, kreisera Moskva mičmanis- "sunduk"


Juris Kreicbergs

Eduards Goluzins

VANDA

Irēne Evarte

Andrejs Bērziņš

DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

girts zemesarajs

Linda Gailīte

Jānis Šteins

Regina

Dina

Rubins Andrejs

Guntis Rubezis

Andris Māsēns

Jeļizaveta Zīlīte


Jolanta Žīgure

Dženeta Krūmiņliepa

Linda

Ivars Svanfelds

Filips Kirkorovs

Danijs Štrauss

Zigrīda Šneidere

Iveta Ķimene

ZANE ROZĪTE

Vineta Silkāne

Jānis Potašs

Ainars Akmeņkalns

Sanita Vilciņa

Juris Legzdins

Anda Flaumane-Jahensa


Jānis Buļs

Marika Šneidere.

Santa Sīka

Laura Mozga

Zanda Matisova

Gunita

Viktors Eglītis

Jānis Vimba

Helga Meierovica

Vija Liepiņa

Bitīte Kalniņa

Ruta Januze

Ainārs

Dina Šaule

Kristīne Rosicka


Anita Zēne

Skaidrīte Bērziņa

Ināra

Janis Puslaks

Oļegs

Daina Jerlovica

Kaspars Gulbis

Veneranda Bajinska

Aigars Leitis

Rasma Ņikitina

Guntars Latkovskis

Zenta Indrika

Andris Šutka

Evija Zaharova

Anna Dzalbe


Lolita Sedola

Natālija Rone

Guntis

Diana Kristapsone

Vasyl Tysyak

Uldis Krustiņš

V. Solovyov

Ilona Bodniece

Aldis Ezers

Agnese Liekne

ANDREJS MELNALKSNIS

Juris Salenieks

Sanita Dunkere

Runce Aelita

Danute Madjare


Lauma Lancmane

Elizabete Lāce

Tatjana

Juris Zeibārts

Inese Bernāne

Andris Polāns

Silvija Brice

Dzintars Vectirāns

Inga Konovalova

Vladislavs Vesperis

Ilze Šteina

Ināra sudare

Juris Kazāks

Inga Andersone-Penčuka

Jānis


SIA "Redent"

Andrejs Rubins

Andris Puriņš

Edmunds Jansons

Gija Majore

karlisves

Āris

MARTINS NEIBERGS

Andrejs Ābeltiņš

Ivars Čiblis

Ināra Skrodele

Ieva M

Maija Malnaca

Aleksandrs Fisuns

Raimonds Grinins


Alvīna Saļņikova

Inta Aroniete

Madara Grīnšteine

Armands Igoviņš

Margarita Balmane

Gunita Mežule

Jurģis

Inese Grīnberga

Viesturs Krastiņš

Norman

Ivars Dimdiņš

Renārs Nākmanis

Arturs Jefremovs

Renārs Nākmanis

Martins Krauklis


Jānis Valdmanis

Egons Galvanovskis

Bogdans

Sandra Opilla

Anda Suharevska

Erlens Strautins

Aivars Drabaks

Valts Vilnītis

Ilze

Inga Medina

Dagmāra Cīrule

Vidvuds Beldavs

Edgars Lezdiņš

Daiga Darviņa

Jānis Dzenis


DACE KRANCIŅA

Normunds Krapsis

Ivars Kalnītis

Ivars Straupenieks

Fjo

SANITA POIŠA

Ilze Puriņa

Artis Blāķis

Dagnija Daudiša

Valentīna Mocaka

Aigars Klūga

Evija Majore

Andris Klušs

Anda Bērziņa 11X

Andris Valainis


JURIJS JONICENOKS

Gunta

Jānis Liepa

Eva Einika

Zita Zariņa

Guntars Ploriņš

Vēsma Miķelsone

Armanda Lazdiņa

Zaiga Sneibe

Māris Korlašs

Guntars Grišulis

Linda Klindžāne

Sintija

Maruta Dosberga

Andris


Inese Oliņa

Kristīne Andrukele

Lilija J.

Valdis Roze

Mārtiņš

Artis Markots

Marika Šneidere.

Aigars Ceriņš

Petro Kušta

Ņina Kušta

Aina

Edgars Piļāns

Anita Beļinska

Ivars Švanfelds

Agita Mežjāne-Pelša


Kārlis Zirdziņš

Aivars Junga

Silvija Bērziņa

AIJA DG

Raivo Kanaviņš

Zane Karpenko

DIDZIS POLNA

Elīna Sedliņa

Aivars Riba

Inga Pole

Aivars Jēcis

Māris Krastiņš

Rolands Rolmanis

Sandra Dreija

Ilona Vītola


ANTRA POGULE

Daiga Vaivode

Ingrida

Arnis Smirnovs

Ardis

Egils Pariss

Edīte Stare

Dagnija Kalēja

Ingrīda Zizlāne

Oskars Brass

Kaparkalējs Artūrs

Marcis Lagzdins

Gints Vītiņš

Velta Āboliņa

Gunars Kegis


Anda Pūpola

VILIS PAULIŅŠ

Aivars Cimermanis

Ramona Zariņa

Jānis Dzērve- Tāluds

Dita Krauze

Ruta Dubinska

LELDE ERMANE

Edmunds Račinskis

Mārtiņš Lukstaraups

Dace Balode

Guna Bogdanova

Anita Krinberga

Nadežda Ivanova

Ilze arkle


Alberts

Dace Lebeda

Sigita Kalēja

Aija Cirpone

Gunda Melvere

Ilze Pabērza

Raivis Taurins

Ligita Zepa

Aivis Bērziņš

Pavels Ivanovs

Dainis Zībergs

Sniedze Laiviņa

Tatjana

Zenons Indrikovs

Kristaps Prokiraitis


Gatis Lapkasis

Ineta

Alvis Cinis

Gunta Aivare

Miķelis Žideļūns

Aldis Krasnais

Dzintars Šensters

Andis Landrāts

Andris Jegorovs

Vilma Kalniņa

Jānis Filipsons

Guntis

Madara Mičule

Mārīte

Imants Pakalnietis


Ieva M

Oskars Točs

Benita

Mārīte Dragone

Ingrīda Misūna

sigita stengele

Inga Krūzmētra

Marina Filipova

Baņuta Celmiņa

Zigrida

Irīna Šmite

Ilze Liguori

Guntars Miemis

Marija

KR


Liene Pelēce

Elīna Badune

Jānis Suipe

Agrita Meistere

Agnija Mežniece

Kristaps B

Ilze Binovska

Vivita Fibiga

Evija Ziemele

Gunta Dzintare

Emils Lebeiko

MIKA

Anita

Jana Gagaine-Kagaine

Inga Miodle


Gita Bērziņa

Andris Daudzvārds

Ingūna Camrdová

Elīza Matroze

Mārtiņš Ķipurs

Anna Strautzele

elita veidemane

Filips Bobinskis

Ieva Ozoliņa

Svetlana Sukovska

Daina Jerlovica

Māris Kinčs

Dace

Māra Ņesterenko

Magdalēna Pranaite


Neila Krave

Martins Neibergs

Ilona Katlāpe

Mārtiņš Šīmanis

Ruta Mūrniece

Gints Ločmelis

Aija Pavlova

Ārija Bordane

Alvis Laukmanis

Alda Zamurajeva

Edvarts Studens

Jānis Drava

Jānis Briedis

Līga Pandalone

Aija


Vēsma Streļča

Laura

Toms Meisītis

Roberts Leska

Oskars.A

Viesturs Jūgs

Dzintars Rusmanis

Pavels Ivanovs

Anita Umbrasko

Linda Beikerte

Jānis Mālnieks

Aiva Birbele

Sandis Štrāls

Kristīne Želve

Ingrīda Stivriņa


Oskars

vilx

Aiva Baufale

Ilona Skrinda

Ināra Poliščuka

Inga Konovalova

Maira Balode

Jekaterina Konoplicka

Rita Tokareva

Jānis Jansons

Lūcija Grudule

Āris

Jānis Jeronovičs

Guntis Bērziņš

Oleksandr Shcherbina


Petro Povhk

Ernests Rudzītis

Gunita Vasiljeva

sandis sparnins

Jeļizaveta Zīlīte

Liene Petersone

Milda

Arvīds Turks

Vineta Silkāne

vilnisb

girts zemesarajs

Antra Rozenberga

Liene Ķemzāne

Raimonds Oldbergs

Signe Viļumsone


Silvija Voitišķis

Vija Ūdrasala

Ludmila Ruļuka

Astra Mertena

Inese Lūse

Aelita Antiņa

Liene

Māra Šerifa

Jevgenijs Rudniks

Miks Jankovskis

Andris Ulmanis

Jānis Račko

Karlis Blums

Baiba Kupča

Gita Krusta


Jeuženija Adamoviča

Aija Vagare

Aivars

Guntars Plavins

Māris Aišpurs

Uldis Krustiņš

Daina Roze

Anda Bērziņa 7X

Agnese Reine

Brīvība

Jānis Šops

Inese Brūkle

Dace Everte

TĀLAVS MEGNIS

Mārtiņš Briģis


Gundega

Einars Vilcans

Samvels Dumbrovskis

GUNTA

Juris Vecozols

Ivita Peipiņa

Kondratjevu ģimene

Dainida Sarma

Arturs Jefremovs

Jana Gūta

Savējais

Dita Krauze

Valdis Roze

Ingus Augustinovičs

Ainārs Bērziņš


MARTINS NEIBERGS

Gunita Mežule

Sigita Žideļūna

Zane Abola

Margarita Grāvere

Lāsma

Kristīne Beinaroviča

Jolanta Efnere

Agita Mežjāne-Pelša

Kristīne Andrukele

Ināra Malve

Annemarija Linka

Inga Pole

Anita Brālīte

Tatjana


Gunārs Lasmanis

Jānis Holšteins

Ivars Straupenieks

Andris Krēmanis

DACE KRANCIŅA

ANITA MEĶE

Jānis Egle

Ramona Reita-Meistere

Reinis Lodziņš

Reinis Lodziņš

Daina Lūse

Danute Madjare

Jānis Buļs

Juris Gulbis

Silva


Liga Lagzdkalne

Dagnija Daudiša

Zintis Petersons

Andris Zībarts

Rita Burceva

Anda Bērziņa 3X

Inta Aroniete

Guntis

Kristine Urbane

Богдан

Jānis Vinters

Aldis Kalns

Evita Klapere

Rasma Rulle

Anitra Poplavska


Ingrīda Svoraka

Dace Dimante

Dace Obodovska

Jānis Potašs

Dace Paegle

Petro Povhk

Ivars Dimdiņš

Andris Pukitis

Elizabete Rubene

Raimonds Ošiņš

Andris Valainis

Dace Nagliņa

Maija Brikmane

Aivars Ēvalds Briuņa

Petro Kušta


Ņina Kušta

INGUS MARTINOVS

Iveta Sietiņsone

Rasma Nipere

Anita Beļinska

Dzintra Auzāne

SOLVITA STRAUSA

Sanita Kvāle

Valdis Putniņš

Mārtiņš Krūmiņš

Arīna Kudrjavceva

Edgars Žukovskis

Vita Zivtina

Alise Buligina

Dace Gulbe


Eva Salmane

Tamāra Ringa

Raivo Kanaviņš

Slava Ukraine

IVARS LUKSA

Kalniņa Antra

Mārtiņš Zābers

Zane Karpenko

Rasa

Dina Poriņa

Русский корабль ххх

Artūrs Danga

DAIGA Blaumane

Aivars Sproģis

Vidvuds Sils


Jurģis

Linda Stepaņuka

Irēna Vilka

Inta Leite

Dainis Špeļs

Andis strante

MODRIS

Anna Namsone

Gunārs Lasmanis

Ingrīda Lāce

Jevgenijs Jacenko

Liene Blumbeka

Ina Magone

AINARS MEŽIŅŠ

Ilze


Ainis Pudāns

Māra Upleja

dzintra cirule

Egils Pariss

Valters Gailis

Boriss Šestakovs

Ilze Dobele

Ināra

Inese Cīrule

Lauris Līvs

Mārtiņš Ozoliņš

Andris Ušackis

Gunita Mežule

Dita Krauze

Iveta Vecvanaga


Jānis Račko

Guntis

Sanita Avota

Valentīna Mocaka

Guntis Egliņš

Daiga

Einārs Veinbergs

Agnese Lībere

Karlis Zemitis

Aleksandrs Šileiko

Ramona Kokina

Vienkāršības

Ingūna Rišņivecka

IVARS LUKSA

Gauļaiter


Ilmārs Razguļajs

Jurģis

Ingus Rumpēters

Anita LegzdiņaAAnita Legzdiņa

Juris Samovičs

Edgars Jūrmalis

Kristīne Andrukele

Jānis Iesalnieks

Maija Mičule

Māra Mačāne

Aija

Sandis Zaķis

Tomass Pētersons

Gunta Želnina

ANITA CINE


Jolanta

Ance Saldeniece

SARM'ITE PABRIKA

Vineta Silkāne

Jānis Rozentāls

ОКСАНА ЛЫСЕНКО

Skaidrīte PUDĀNE

Vladimirs Zaguzovs

Zeltiņu ģimene

Gunta Līne

Sandija, Kleinberga

Raivis Alksnis

Gatis

Inese

Zaiga Sneibe


MARIS JANSONS

Sarmīte Jaunzeme

IVARS LUKSA

Guna Pērkone-Joča

Ingūna Lamberte

Girts Dubavs Dubavs

Andris Klauzs

Gunta Bluķe

Zinta Jansone

Madara Dambe-Krastkalne

Anita Pazuha

Ivo Sirmais

Inese Kuka

Andris Māsēns

Sergejs Poltavecs


Maris Jegeris

J. Ikauniece

Krista

Līga Pandalone

Sarmīte

Īrisa Kalniņa

Signe Ulpke

Velta Rudzite

Matīss Krūmiņš

Inese Ķikāne

Artūrs Danga

Jeļizaveta Zīlīte

Ino Liepiņš

aiga

Kristīne Liepiņa


Maija

Estere Lasmane

Larisa Mētriņa

Elīna Aščuka

Jānis Baumanis

Ilze Sprance

Lita Akmane

Māris Znotiņš

Linda Stepaņuka

IMANTS PRIEDĪTIS

Māris Spīdāns

Mētra Bedre

Dina

Valērijs

Arturs Jefremovs


Uniķis

ILGA NAMNIECE

Ieviņa Reinsone

Vilnis Danebergs

Andris Māsēns

Ivars Dimdiņš

Jānis Kazinovskis

Baiba Zarina

Jolanta Cielava

Laima Daņiļēviča

Danila Mikheev

Inta Aroniete

Inga Pole

Māra Cielēna

Raimonds Vīksniņš


RAIMONDS KAUFMANIS

Selga Beņķe

Ilona Bodniece

Inese Birzniece

Laimonis Niedre

Egita Berele

Ilze Puriņa

Helēna Jasūna

Ivars

Andrejs

Anta Ancēna

Ilze

Anna Gulbe

Anita Brauna

Inga Reinvalde


Andis Lazdiņš

anita šteinerte

Dagnija Daudiša

Antra

Raimonda Penka

Evija

Nauris Lācīnš

Lilita Ķīse

Marija Martukāne

DACE KRANCIŅA

Larisa Seredina

Diana Svika

Liene Pauga

Agita Mežjāne-Pelša

LIENE STRAUTA


Kristīne Beinaroviča

Anita Ūdre

Ramona Reita-Meistere

Kristina

Liene Znotiņa

Jānis Raciņš

Katrina Lerhe

Dita Krauze

Helga Meierovica

Aija Greidāne

Evita Platkoja

Ruta Neifelde

Ieva Vedzele

Aivars Junga

Atis Kokainis


Kaspars Mednis

Zane Kretaine

Jānis Zaltāns

Sanda Biteniece

Ruta Dambīte

Zaikovsku ģimene

Vineta Vilgute

Agnese Martinsone

Liene Denisjuka-Straupe

Anda Flaumane-Jachensa

LAURA

ILZE BERKOLDE

Vita Dālberga

IVARS LUKSA

Arnis Astičs


Juris Stašulis

Ieva Rozenberga

Eleonora

Ainārs Bērziņš

Tamara Lazarenko

Zane Karpenko

Jana Gūta

Inese

Ieva Grundsteine

Ginta Lejiņa

Baiba Drone

Inese Roze

Āris Vilšķērsts

Ilze Bētiņa

ANTRA PIĶELE


Jana Podniece-Grizāne

Aija Baumane

makans

Ilze Gaile

Gita Stepiņa

Zane Daudziņa

Aldis Āboliņš

Arturs Balodis

Lana Mieze

Jānis Upens

Tatjana

Vija Siliņa

Sarmite Rancane

Ābeltiņš Andris

Baiba Kupča


Juris Volmanis

Dzintars Vectirāns

Ieva Locmele

Evija Celma

Ģirts Gailis

Ruta Cibule

Janīna Metlāne

Arturs Obuhovskis

Andrejs Sosnovskis

Kārlis Kadeģis

Alona T

Sarmīte

Gunars Kandis

ML

Guntis


Germans Ļebezovs

Sandra Pumpure

Mārīte Samoviča

Marija Andersone

Mārcis Kristaps Libauers

Bitīte Kalniņa

Ņina Kušta

Petro Kušta

Aija

Andris Valainis

Elīna Ogsta

Dita Krauze

Aija Briede

Jānis Račko

Vēsma Streļča


vitauts petroks

Normunds Krapsis

Dana Isarova

Ilmārs Grants

Andris Krēmanis

Viktors Boks

Artūrs Ž.

Anda Bērziņa 2 X

Artis Apinis

AINA ČAKSTE

Aldis Lusis

Sandra S.

Edgars Magicevs

Andrejs Rubins

Oskars Gabrāns-Serdāns


Laila Lāce

Jansons.V.

Dzintra Petkūne

Mārtiņš Neļķe

Slava Ukrainai

Ilze R.

Andris Zībarts

karlisve

Romans Tarvids

IVETA

Vita Medvedska

Ina Puzanova

Rihards Tarvids

Sandra Dreija

GUNTARS Hofmans


Ivo Oditis

Ilze Rudzate

IVARS LUKSA

Gunars Miezis

Arturs Jefremovs

Ziedonis Lapsa

Līga Rumba

Sandra Priedīte

Sandra Vingre

Terēzija vanaga

Aleksandrs Ratseps

Janis Jurevics

Evija Kublicka

Kaspars Ikals

Patriks Vitols


Ilmārs Kluss

Mārtiņš Lukstaraups

AGATE EGLITE-DREZINA

Ainārs Feldmanis

Edvīns Draba

Muris

Mareks Krasovskis

Alise Endziņa

Anita Gailite

Inese Jokste

Daina Millere

Kaspars Kasinskis

Arta Niedra

IVARS LUKSA

Gunita


Agate

Inga Riekstiņa

Jānis Kliģis

Jānis Akermanis

Solveiga Bērziņa

Irēna Barovska

Anna Namsone

Madara Mežviete

Dace Cauce

Markuss Ginters

Linda Svilane

Aleksandrs Kovaldins

B.Braze

Agnis Vikmanis

Solvita


Raimonds Ošiņš

Ilze

Mārtiņš Gailis

Sintija

Evija Švalkovska

Diana

Uldis Gēliņš

Gita Gereisa

Uldis Mangulis

Ilgmars Purmalis

Renāte Vuškāne

Vivita Fibiga

Rudīte Brikmane

Agnese Reine

Jevgenijs Jesilevskis


Ildze Mīlgrāve

Ilze Ieviņa-Moče

Maxim Strunsky

Sandris Kūliņš

Agita Beloborodko

Armands Vilcins

Agate Ozoliņa

Anita

Uldis Auznieks

Harijs Ginters

Kārlis Rozenbergs

Liga Kuzmina

Marika Čerņavska

Signe Ķauķīte

MARTINS NEIBERGS


Linda Tomsone

Māris Šteins

Lāsma

Aivars Vjakse

Agnis Sauka

Sandra Vanadziņa

Lai Silti! :)

Vizma

Beāte

Agris Stiebriņš

Ilze Milta

Juris Mālakalns

Jānis Rakstiņš

Olita Zālīte-Vīlipa

Andris Draulis


Gunta Innuse

Dina

Marina Skorodihina

Elza Reine

Diāna Lauva-Kupče

Artūrs Pudāns

Linda Stepaņuka

Ieva Ozoliņa

Ramona Bērziņa

Raivis Beķeris

Iveta Krūmiņa

Arturs Dobrajs

Ivars Akmentiņš

Kārlis Šteinerts

Kaspars Brālis


Inga Leitāne

Reinis Kirilovs

Aldis Zauls

Rūta Rastina

Kristine Cirule

Diāna Siliņa

TV24 un Slaidins labakie!

Anda Grauduma

Madara

Toms Čeksters

KR

Gundega

Indriķis Nigulis

Ilze Freimane

Dmitrijs Bauļins


Imants Pakalnietis

Agnese Opmane

Valters Liepkalns

Jānis Ansons

Ždanokas dzeltenzilie vārtiņi

Jānis Ērglis

Oskars Alhimovičs

Linda Barkane

Ieva Lange

Gunda

Anitra Poplavska

Kristīne Bogdanova

Kaspars

Jana Gagaine-Kagaine

Lauma Sproga-Jankoviča


Viesturs Jūgs

Ieva Engel

INGUS MARTINOVS

Inga Vītola

Sintija Meijere

Jānis Filipsons

Krista Skrastiņa

Vita Vodinska

Joahims Chubriks

Nils Rostoks

Ilze Doskina

Davis Sporans

MareksR

Daiga Henkūzena

Artis Kons


Anete Stīpniece-Pundore

inga

Marina Filipova

Inta Liepa

Ints Kauss

Ineta

Elīna Aščuka

Ina Magone

Renāte Kleina

JURIJS JONICENOKS

Jānis Klīve

Beate Ozoliņa

Mārtiņš Staķis

Aldis Krauze

LIENE STRAUTA


IVARS LUKSA

Reperis

Grieta Siliņa

Alberts

Ruta Zilvere

Olga Barovska

Sintija Grava

Līva Aumeistere

Marija Arstānova

Guntis

Ārija Bērziņa

Signe Ulpke

Anita Krinberga

Gunta Liepiņa

Viktorija Eevardi


Dagmāra Cīrule

Ināra Ancikeviča

Ingūna Īstenā

Anna Inša

Dita Krauze

Andris Puriņš

Alona Tutova

Jānis Darģis

Daudz laimes vārda dienā brāli!

Dmitrijs Sidorenko

Inese Danga

Ilze Jume

Rūta Dimanta


2129 anonymous donations


Other donors

PUTRIŅA SIGNE, SKRASTIŅA DZIDRA, ZIEDIŅŠ NIKS, VEGI SIA, RAŠČEVSKA BARBARA, MĀKSLAS PIESKĀRIENS, MODRIS MIELAVS, ZIEDIŅŠ NIKS, KRONBERGA LOLITA, LOPSA VILHELMĪNA, STRAZDA MAIJA, MERCO LINKS SIA, ZORGENFREIJA MARUTA, BĒRZIŅŠ AIVARS, Ilze Mālkalniete, LODZIŅA DACE, E BOZILEVA, WRONG DIGITAL SIA, KRISTA KALEJA XAVIER, ASTRĪDA ČAKARE, SAULEVIČS-CERIKOVS ALEKSANDRS, GRIŠĀNS ĢIRTS, KALNAKRASTI SIA, IRYNA SKOROPYSTSEVA, LEONTĪNE UZULĀNE, MARIJA GRUGULE, JĀNIS BRIZGA, ZIEDIŅŠ NIKS, IRĪNA TRENCE, LEONARDS STAŠĀNS, VĪGANTS PĒTERIS, KALNAKRASTI SIA, ANDRIS LUKSTARAUPS, ANČUPĀNE VIJA, Kaspars Kalinkevics, 1 anonīms ziedotājs

Other topical projects

Palīdzība Braienam Paškevičam

Palīdzība Initai Lūkai

Palīdzība Jānim Lipinskim

For Chronically and Terminally Ill People

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

2 050 342.08 €