Follow us Today has already donated 1,492.60 €

Dod Pieci - salabo bērnību!

Report 31.03.2019

ATSKAITE PAR 2019.GADA 1.JANVĀRI- 31.MARTU

 

2019.gada 1.ceturksnī ģimenes PLECĀ saņēmušas atbalstu un palīdzību 2534 stundu apmērā: 
- Ar Pleca līdzdalību ģimenēs nonākuši 5 bērni;
- Piedāvājot uzņemt ģimenē konkrētu bērniņu, notikusi komunikācija ar 13 ģimenēm;
- Lai risinātu konkrētas ģimenes vajadzības un jautājumus, notikusi 8 individuālā konsultācija klātienē;
- Pleca draudzīgie konsultanti saņēmuši 332 zvanus par uzņemošajām ģimenēm aktuālajiem jautājumiem un paši telefoniski sazinājušies 706 reizes; sarunās kopumā pavadītas 47 stundas;
- Pastāvīgi sniegtas konsultācijas e-pastā vai sociālajos tīklos.
 
Sniegta praktiska palīdzība uzņemošajām ģimenēm:
- Apmaksātas logopēda nodarbības diviem audžuģimenē dzīvojošiem bērniem;
- Daļēji apmaksāta brekešu uzstādīšana audžuģimenē uzņemtam bērnam;
- Apmaksātas 5 individuālās deju un kustību terapijas nodarbības aizbildnes ģimenē uzņemtajam bērnam;
- Apmaksātas 10 psihoterapeita konsultācijas adoptētājai pirmsadopcijas periodā.
 
Mentoru atbalsta programma: 
Lai psiholoģiski un emocionāli atbalstītu uzņemošās ģimenes, izveidota mentoru programma. Mentori sniedz padomu gan ikdienas, gan krīzes situācijās, iesaistās problēmsituāciju risināšanā un, ja nepieciešams, rosina saņemt profesionālu atbalstu. Janvārī mentoru atbalsts kopumā nodrošināts 28 uzņemošajām ģimenēm, februārī- 25 ģimenēm, martā- 25 ģimenēm. Mentoru tiešais atbalsts kopumā nodrošināts 109 stundu un 20 minūšu apjomā. Mentori sazinājušies arī ar bāriņtiesām un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, palīdzot risināt konkrētus problēmjautājumus. Ja nepieciešams, mentori palīdz ģimenēm apzināt un piesaistīt papildus atbalstu un resursus. 

Sadarbības veicināšanā un mentorprogrammas pilnveidošanā organizētas tikšanās ar Kurzemes reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Liepāja” pārstāvjiem, informēti  Liepājas bāriņtiesas un Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Bērnunama pārstāvji. Lai sniegtu atbalstu uzņemošajām ģimenēm, mentori piedalījušies satikšanās pasākumos, kuros tiekas bērni no bērnu namiem un potenciālās audžuģimenes. 

Ievērojot mentora atbalsta pirmā perioda beigšanos (mentora atbalsts nodrošināts 6 mēnešus no vienošanās par sadarbību ar mentoru), 9.februārī organizēts "Mentorprogrammas izlaidums ģimenēm", kurās piedalījās gan paši vecāki, gan bērni. Pasākuma laikā ģimenes klausījās gan pianista Andreja Osokina priekšnesumu, gan piedalījās darbnīcā - Zili brīnumi / sociālā fizika bērniem, iesaistījās šokolādes darbnīcā un papildināja ģimenes albumu ar jautrām fotogrāfijām un sirsnīgā gaisotnē dalījās ar saviem stāstiem.

Dalība sabiedriskajās aktivitātēs un sniegtās intervijas
- Janvārī mentore Sanita Kokenberga no Vidzemes sniedza interviju žurnālā “Ieva”;
- Vadošā eksperte Līga Tetere janvārī viesojās LR1 raidījumā “Ģimenes studija”;
- 21.01. tiika paziņots par Circle K akciju: PLECA stratēģiskais vadītājs Jānis Erts LNT raidījumā 900” un Sanita Kokenberga LTV1 raidījumā “Rīta Panorāma”, notiika Circle K akcijas atklāšanas pasākums;
- Organizēts TBRI ekspertu panelis Plecā 21.01.;
- 21.02. organizēts sarunu vakars uzņemošajām ģimenēm “Adopcija. Mazo bērniņu gaidot” piedaloties ģimenes psihoterapeitei Andrijai Likovai un pediatrei Santai Ansonei;
- 16.02. un 23.02. piekto reizi notika apmācības “Praktiski soļi, audzinot emocionāli traumētu bērnu”. Apmācībās kopumā piedalījās 8 dalībnieki.
- 23.02. Liepājā “Zinoo” zinātkāres centrā norisinājās satikšanās pasākums adoptētājiem un juridiski brīvajiem bērniem. Pasākumā piedalījās 9 bērni no bērnu nama un 8 adoptētāji (4 ģimenes);
- Sākot ar martu, "Plecs" aicināja ikvienu iesaistīties sirsnīgā akcijā un iepriecināt mammas, dāvinot grāmatu - īsu atelpas brīdi tikai sev! Grāmatas ar Latvijas pasta palīdzību tiks dāvinātas tieši tām mammām, kuras audzina audžubērnus, aizbildnībā esošus vai adoptētus bērnus. Grāmatas, iepriekš sazinoties, bija iespējams nodot plecā līdz 2019.gada 1.maijam.
- 23.03. Smiltenes pagastā Z/S "Kalbakas" norisinājās satikšanās pasākums adoptētājiem un juridiski brīvajiem bērniem. Ģimenes ar bērniem iepazinās, kopīgi kuļot sviestu, cepot pankūkas, un pavadot laiku ar saimniecības mājdzīvniekiem. Pasākumā piedalījās 9 bērni un 11 adoptētāji (6 ģimenes), kā arī bērnu audžumammas, kuras tos pavadīja uz pasākumu un adoptētāju mentori, kas dalījās personīgajā pieredzē un atbildēja uz ģimeņu jautājumiem. Pasākuma organizēšanā “Pleca” darbinieki sazinājās ar 7 bāriņtiesām un 29 adoptētāju ģimenēm.
 
Finanšu atskaite:
Darba alga konsultantiem un ekspertiem: 11392.02 EUR
Mentoru programmas nodrošināšana: 3850.40 EUR
Palīdzība ģimenēm krīzes situācijās: 1150.00 EUR
Satikšanās pasākuma organizēšana: 233.52 EUR
Mārketinga materiālu izstrāde: 60.50 EUR
Pasākumu organizēšana uzņemošajām ģimenēm: 1 732.97 EUR
Telpu noma un citas administratīvās izmaksas: 6477.37 EUR
Komunikācijas izmaksas: 167.82 EUR
Izdevumi par mājas lapas uzturēšanu: 275.40 EUR
KOPĀ: 25 340.00

 

 

 

Citas atskaites:

Other topical projects

Support special children!

Palīdzība Reinim Kosītim

Palīdzība Artjomam Čubarovam

Aijā žūžū!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

959 211.94 €