Follow us Today has already donated 4,025.00 €

Palīdzība Arsenijam Zenčenko

Arsenijs ir jaunākais bērniņš ģimenē. Puisēnam ir 6 gadi un uzstādīta diagnoze - vidēji smaga garīgā atpalicība ar būtiskām uzvedības pārmaiņām un valodas attīstības traucējumiem. Arsenijam ir diagnosticēti arī autiskā spektra traucējumi. Ar ziedotāju atbalstu Arsēnijs ir regulāri apmeklējis ABA terapijas nodarbības visu iepriekšējo gadu un ir acīmredzami rezultāti puisēna attīstībā. Arsēnijam ir uzlabojušās komunikācijas prasmes, labi veidojas sadarbība ar līdzcilvēkiem, attīstījies vārdu krājums un pašaprūpes iemaņas. Speciālisti rekomendē neapstāties pie sasniegtā un turpināt nodarbības. Arsēnijam rekomendē ABA terapijas nodarbības visu gadu 3 reizes nedēļā. Nodarbības ilgums ir 2 stundas. Ģimene dara visu, lai dēlam palīdzētu sasniegt arvien labākus rezultātus. Diemžēl valsts ABA terapijas nodarbības nefinansē un viss gulstas un pašu vecāku un ziedotāju pleciem. Arsēnijam gada terapijai nepieciešami 9360 eiro, no kuriem 5536 eiro jau ir pieejami no 2023. gada saziedotās, bet vēl neizmantotās summas. Līdz ar to 2024. gadā no ziedotājiem tiek lūgts 3824 eiro. Arsenija ģimenei šādi līdzekļi trūkst un viņi lūdz mūsu atbalstu.

Palīdzēsim Arsēnijam un viņa ģimenei šajā grūtajā brīdī. Puisēnam ļoti nepieciešami līdzekļi ABA terapijai un mums kopā jāpalīdz!

The Project is placed online on: 09.01.2024

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Glābsim Kristīnu un Serhii

Palīdzība Anitai Vallei

Stand With Ukraine

Palīdzība Sofijai Sirmei

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 793 387.30 €