Follow us Today has already donated 1,057.50 €

Sociālais projekts TILTS

Latvijas Bērnu atbalsta aģentūra ir lūgusi pārtraukt projektu, jo biedrība pārcēlusies uz jaunām telpām un tajās nav nepieciešams segt projektā norādītos izdevumus. Biedrība plāno pārstrukturizēt savu darbu un kļūt par uzņēmumu. Ziedotājiem ir iespēja līdz 11.10.2019. saņemt atpakaļ ziedojumus. Atlikušie līdzekļi tiks novirzīti līdzīgu izmaksu segšanai izglītības projektiem. 

Latvijas Bērnu atbalsta aģentūra ar 2018.gada 5.septembri ir uzsākusi sociālo projektu - TILTS, kura mērķis ir palīdzēt bērniem/jauniešiem, kuri nonākuši mācību grūtībās. 

Šīs grūtības ir radušās sociālu problēmu- nelabvēlīgu ģimenes apstākļu, socializācijas grūtību vai citu emocionālu iemeslu dēļ. Reizēm tā var būt arī ilgstoša slimība. Vecāki dažādu iemeslu dēļ nespēj palīdzēt mācību vielas apguvē, trūkuma dēļ nespēj apmaksāt privātskolotājus. Mācīšanās grūtības ikvienam bērnam ir riska faktors nesekmībai, uzvedības problēmām un skolas pamešanai, kā rezultātā mazinās iespējas turpināt mācības tehnikumos, augstskolās, iegūt profesiju, labi apmaksātu darbu. Tā rezultātā bērniem/jauniešiem tiek liegta iespēju uz pilnvērtīgu un drošu nākotni. Ļoti bieži mācību viela ir tik ļoti iekavēta, ka ar papildus konsultācijām skolā nepietiek. Lai palīdzētu bērniem/jauniešiem apgūt iekavēto mācību vielu un dotu iespēju uz drošu un labāku nākotni, tapa sociālais projekts TILTS. Projekts tiek realizēts Burtnieku ielā 37, 3.st. Latvijas Bērnu atbalsta aģentūras telpās. Bērniem/jauniešiem mācību vielu palīdz apgūt līdzcilvēki dāvinot savas zināšanas un laiku.

Lai turpinātu bērni/jaunieši saņemt atbalstu un iegūtu labāku nākotni, ir nepieciešams finansiālais atbalsts, lai segtu izdevumus, kuri ir saistīti ar ikmēneša maksājumiem par telpu īri, internetu, ceļa izdevumiem brīvprātīgā darba veicējiem, par nepieciešamā aprīkojuma iegādi mācību procesa nodrošinājumam. Jūsu ziedojumi palīdzēs bērniem/jauniešiem no trūcīgām ģimenēm atvērt durvis uz labāku nākotni!

Šobrīd ar brīvprātīgo palīdzību atbalsts tiek nodrošināts 8 skolēniem, taču biedrība aktīvi meklē līdzfinansējumu skolotāju darba apmaksai, lai pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešu saņemtu atbalstu mācībās. Projektam nepieciešami: 5086.00 EUR.

The Project is placed online on: 21.02.2019

Projekts noslēgts 11.09.2019

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Support special children!

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

Atbalsts Ralfam Kalniņam

Smagi slimu cilvēku atbalstam

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

939 516.68 €