Follow us Today has already donated 121.00 €

Palīdzība Timofejam Okuļevičam

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! Timofejam nepieciešamā summa saziedota.

Timofejam ir 13 gadi. Zēnam ir Viljamsa sindroms, kas izpaužas kā lēna fiziskā un garīgā attīstība, stabilitātes trūkums un aizkavēta valodas attīstība. Timofejam ir bijušas divas sarežģītas sirds operācijas.

Zēns regulāri apmeklē fizioterapeitu, logopēdu, ergoterapeitu, reitterapiju, delfīnterapiju un nodarbības pie speciālā pedagoga– tā ir viņa ikdiena. Ar ziedotāju atbalstu Timofejs ir apmeklējis vairākus delfīnterapijas kursus delfinārijā „Nemo” Minskā un Odesā. Rezultāti ir acīmredzami - ir būtiski attīstījusies zēna valoda un runas attīstība, uzlabojusies koordinācija un uzmanības noturība. Emocionālā līdzsvara stabilizēšanai nozīmīga ir bijusi reitterapija. Kopā ar citām rehabilitācijām šī terapija deva labus rezultātus zēna attīstībā. Timofejs jau lasa, raksta, attīstījusies matemātisko priekšstatu uztvere.  Tomēr šobrīd sasniegtais ir apdraudēts, jo paralēli diagnozei raksturīgajiem traucējumiem klāt nākušas pusaudžu vecuma emocionālās krīzes un pat neliels regress attīstībā. Tādēļ, lai nostiprinātu iepriekš sasniegto un turpinātu stimulēt attīstības procesu, speciālisti iesaka aktīvi turpināt regulāros rehabilitācijas pasākumus un, īpaši delfīnterapiju un reitterapiju. Darāmā joprojām ļoti daudz –sīkās un lielās motorikas attīstīšana, runas uzlabošanu, uzmanības noturības un koncentrēšanās spēju veicināšana, gaitas stabilizēšana.

Jau 12 gadus ģimene visas savas gaitas un ikdienu pakārto Timofeja rehabilitācijas procesu nodrošināšanai. Lai turpinātu iesāktos rehabilitācijas pasākumus un Timofejs gūtu arvien lielākus rezultātus savā fiziskajā un garīgajā attīstībā, ģimenei nepieciešams līdzcilvēku atbalstu. Ģimene lūdz palīdzēt, lai Timofejs varētu saņemt:

  • Reitterapiju (96 x15 eiro) – 1440 eiro;
  • Nodarbības bērnu intelektuālajā un attīstības studijā (100 x 10 eiro) – 1000 eiro;
  • Delfīnterapiju Minskas delfinārijā – 1630 eiro;
  • Ortopēdiskās sensomotorās zolītes, ārsta konsultācija – 560 eiro;
  • ABA terapija (80 x 25 eiro) – 2000 eiro.

Lai nodrošinātu Timofejam rehabilitācijas pakalpojumus gadā, kopā nepieciešami 6626 eiro, no kuriem 3194 eiro jau ir pieejami no 2020. gada saziedotās, bet vēl neizmantotās summas. Līdz ar to no ziedotājiem tiek lūgts 3436 eiro.

Palīdzēsim Timofejam!

The Project is placed online on: 15.02.2021

Projekts noslēgts 07.04.2021

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Support special children!

Atkārtota palīdzība Jānim Trūpam

Palīdzība ārkārtas situācijās

Nabadzīgām ģimenēm ar bērniem

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

1 634 503.66 €