Follow us Today has already donated 15,708.50 €

Palīdzība Intaram Začestem

Contributors, who have made Ziedot.lv donations on-line

Dmitrijs Sidorenko

Signe Koritko

Kaspars

Laura Gutāne

EGILS PARISS

Konstantins Gerasimovs

Anastasija Bukovska

Kitija Šēniņa

J

Olga Labendika

Ieva Vitola

Iļja Surikovs

Ivars

Tatjana Pundani

Agris


Sergei Kiriasov

Lasma Kirjasova

Olegs Volkovs

Kristaps Keišs

Kirils Stepanovs

Vadims Čudars

Edgars Rožāns

Ilona Pastare

Ilja F

Iveta Kacēna

Ņina Kajāne

Ina Baltaviča

Inese Burnicka-Muižniece

Sergejs Timoņins

vitauts petroks


Irina Barsukova

Anžela Gromova

Bize Vaļā

Ilga Ivanova

Valērijs Logins

Antra Kalniņa

Inguna Lauska

Lolita Kokoreviča

Staņislavs Backāns

Klinta Keiša

Sanda Asare

Jāzeps Joņins

Edgars Logins

Jolanta

Marina


Monika Hermane

INTARS KEISS

Georgijs Krats

Elīza Šenberga

Intars Burkovskis

Marija Plešakova

Jūlija Doroškevica

Artis

Diāna Grakoviča

Margareta Brice

Antra Keisele

Inga Saveļjeva

Igors Bogušs

Dace Bekere

Vera Žukova


Vitālijs Bolgarovs

Edgars Piruška

Ilona Zoļina

Jorens Jaunozols

Ināra Treikale

Lāču ģimene

Zane Tabore

Lidija Bubnova

Alda un Artūrs

Rita Holšteina

Dita Krauze

Evija Vizule

Linda Buzijana

Redzinalds Mileiko

Karīna Narņicka-Čumakova


Janis Lama

Romualds Bolgarovs

Arnis Višnekovs

INGA

Aija Nagle

Vija Trokša

Tante Annele

2020.gada absolventi

Gita

Ināra Bubnova

Ginta Segliņa

Reinis Rudzats

Konstantins Gerasimovs

Skaidriite

Anita Oļipova


Sintija Alpe-Upeniece

Santa Aļekseičika

Valērijs Kušnirs

Indra Spravņikova

Ingrida Briede

Baltinavas vidusskola

Valentīna Kaša

Janīna Pavlova

Ieva Vasiļevska

Janis L, Kaspars R

Mārtiņš Dārznieks

Viktorija Kušnire

Ināra Tabore

Karīne Laganovska

Uldis Pundurs


Ilze Dane

Armands Ruskulis

Olga Pohila

Ilze Ābeltiņa

Iluta Tučāne

Skaidrīte Bērziņa

Inese Siliņa

Kresova Maija

Hermīne Leišav iece

Einārs

Veneranda Groza

Sandra Strēle

Mārtiņš Ločmelis

Anastasija Ločmele

Diāna


Valentina Vilkaste

Laine Dzene

Jānis Komarovskis

SIA Dekogrīdas

Pēteris Robu

Gints Pariss

Solveta Logina

Anita Logina

Ināra Mežale

Slavinska Dace

Antoņina Krakope

Velta, egija,Egīls

girts kaulins

Solveiga Kotāne-Daukste

Vladimirs Bubnovs


Skaidrite, Valentīns Supes

Aina Keiša

Edgars Lipskis

Skaidrīte Hudjakova

Anita Keiša

Inese Bileja

Rozes Bode

Madara Macāne

Indra Pakalnīte

INA MAKSIMOVA-AGAFONOVA

Kristine

Valentīns Keišs

Zintis

Gita Pētersone - Rudzīte

Sandra Circene


Airita Slišāne

Jolanta Pormale

Anda Kaša

Salvis Daukšte

Ilona Olina

Olja

Zane Loča

Jānis Kušnirs

Toņa, Evija

Linda Gavrilova

Lauma Pundure

Tatjana Bolgarova

Elīna un Aldis

Veneranda Kaša

Laila Nagle


Edgars

Kristīne Ločmele

Andris Ivanovs

Una Priedule

Valdis Kamzols

Anita Ločmele

Irēna Kaša

Ramona Jermacane

Iveta Putniņa

Imants Slišāns

Kaiva Locmele

Dace Boldāne-Gabrāne

Vita Madelane

Edgars

Didzis Locmelis


Ieva Vidiņa

Rudīte Kaša

Martins Paeglis

Kristine Pokratniece

Ginta Salmane

Gunita Maksimova

Ina Gavrilova

Sanita Kudrjavceva

Intars Latkovskis

Ilze Pastare

Līga Šapale

Irēna Lakše

Ugis skutelis

Ināra Jegorova

Dace


Rita Burceva

Maruta C.

Linda Lezdiņa

Inga Daukste

Kristīne Paršenkova

Evita Teleže

Līga Lupkina

Jānis Pleps

Aldis Bukšs

Māris Zelčs

Alīna Fiļipenko

Dace Zagorska

Anna Koniševa

Sarmīte Tabore

Elīna Zelča


Kristīne Kokoreviča

Logina Iveta

Līna Pundure

Dainis Lubāns

Ilga Malina

Roberts Zalcmanis

Igors Titovs

Vaira Zaķe

Gavrilova Viktorija

Daina Kaļķe

Līga Siliņa

Resne Diāna

Līga Šakina

Gunta Skuke

Kaspars Keišs


Sarmīte Leišavniece

Valērijs Logins

Ilze Holomkova

Māris Keišs

Kristīne Mezīte

Dace Zelča

Nadežda keiša

Linda Daukste

Gunta Āboliņa

Rita Smuška

Maruta Namsone

Jevgenijs Zelčs

Aivars Vilkaste

Agnese Kalēja-Pēča

Silvija Zelča


Regīna Livke

Silvija Apare

Klinta Ločmele

Gunita Kaša

Lauris Baranovskis

Natalia Polytsya

Zanda Keiša

Liene Orole

DIANA LAUSKA

Treņkina Olga

Dinija Zelča

Valdis Koritko

Ingrīda Oļipova

Rudīte Laganovska

Jānis Zelčs


Ginta Keiša

Laura Gutāne

Inga Bukša- Cirša

Diāna Kubuliņa

Laura Žogota

Daiga Keiša

Valters

Santa Pakalnīte

Ilze Supe

Sandra Circene

Ina Baltaviča

Zane Bukša

Antra Keiša

Vineta Komeļeva

Solvita Logina


Helēna Liliana Vucina

Inese Danga


338 anonymous donations


Other donors

STRAZDA MAIJA, LOČMELE INESE, PINKA DACE, LOČMELE ELMA, ROMANCEVIČS VALĒRIJS, Kalns Toms, ŠMITS JĀNIS

Other topical projects

Smagi slimu cilvēku atbalstam

Skolas autobusi Ukrainas bērniem

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

Palīdzība dzīvniekiem

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

9 748 332.20 €