Follow us Today has already donated 15,879.58 €

Palīdzība Emīlam Azandam

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem, nepieciešamā summa ir saziedota!

Emīlam no Rīgas ir 22 gadi. Pirms 3 gadiem, būdams 12. klases skolnieks ģimnāzijā, viņš smagi cieta negadījumā, kas izraisīja smadzeņu bojājumus. Pusgadu Emīls bija piesaistīts gultai, nespējot pats ne elpot, ne ēst, ne kustēties.  Tomēr ar mediķu un ģimenes atbalstu un, pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, Emīla stāvokli ir izdevies būtiski uzlabot. Ziedot.lv no Emīlam iepriekš saziedotajiem līdzekļiem ir apmaksājis enterālo pārtiku, mājokļa pielāgošanu, aprūpes preces un medikamentus.

Nu jau lielāko dienas daļu Emīl var pavadīt ratiņkrēslā, viņam ir arī vertikalizācijas krēsls, kurā trenēt ķermeni stāvus pozai. Ir uzlabojusies redze un Emīls var lasīt e-grāmatas, tas viņam pašam ir milzīgs gandarījums. Viņš pats var ēst, darboties ar planšeti, gultas un televizora pulti. Divas veiksmīgas operācijas ir atjaunojušas kustību spējas abos elkoņos, kuri iepriekš bija saauguši. Emīls šobrīd gaida apstiprinājumu no skolas par grupas nokomplektēšanu un iespēju uzsākt grāmatvedības apmācību. Paralēli Emīls ir gatavs strādāt attālināti par tulku, jo brīvi pārvalda gan vācu, gan angļu valodas, viņam ir labas datorprasmes un analītiskas spējas. Viņš skolas laikā ir bijis Latvijas un starptautisko ķīmijas un fizikas olimpiāžu laureāts.

Tomēr ikdienas vajadzības ir nemainīgas – tā ir regulāra rehabilitācija. Emīls katru gadu izmanto valsts apmaksātās rehabilitācijas iespējas, taču starplaikos ārstu konsīlijs ir nozīmējis regulāru fizioterapiju mājas apstākļos vismaz 3 reizes nedēļā, lai Emīla stāvokli nostiprinātu, mazinātu spastisku, nerastos izgulējumi un sirds asinsvadu slimības. Valsts šādu rehabilitāciju neapmaksā, Emīls ir iesniedzis lūgumu Veselības ministrijai ar aicinājumu pārskatīt diagnozes, kurām pienākas valsts atbalsts. Pēc šī iesnieguma ir izveidota darba grupa, lai rastu iespēju mainīt normatīvo regulējumu, ietverot Emīla diagnozi.

Kamēr valsts atbalsta nav, Emīla ģimene lūdz līdzcilvēku palīdzību. Emīla mamma Indra stāsta, ka katra nedēļa bez fizioterapijas ir kā kritiens atpakaļ. Viena fizioterapijas nodarbība mājas apstākļos maksā 40 eiro, ja nodarbības ir 3 reizes nedēļā, tad mēnesī tie ir līdz pat 480 eiro, gadā - 5760 eiro. Šādu summu ģimene nevar atļauties, tāpat viņi lūdz turpināt medikamentu un aprūpes preču apmaksu līdz pat 150 eiro apmērā ik mēnesi, gadā – 1800 eiro.

Palīdzēsim Emīlam!

The Project is placed online on: 30.08.2021

Project completed 17.12.2021

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Support special children!

Atkārtota palīdzība Dzintrai Treimanei

DOD PIECI 2022

Klusais eņģelītis

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

8 805 610.98 €