Follow us Today has already donated 213,976.59 €

Palīdzība Danai Vītolai

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem! Danai nepieciešamā summa saziedota.

Dana ir 16 gadīga jauniete, kura ikdienā sadzīvo ar sarežģītu diagnozi – cerebrālo trieku, labās puses spastisku hemiparēzi. Danai ir diagnosticēts sejas mīmikas vājums un rīšanas grūtības, kas ikdienā jaunietei sagādā lielas grūtības tieši komunikācijā ar saviem vienaudžiem un apkārtējiem. Danas vienaudži nereti grūti saprot meitenes teikto, jo viņai ir grūtības runāt un tikt saprastai. Kad Dana runā, tad tieši sejas mīmikas problēmas dēļ viņa nespēj kontrolēt siekalas un tas vienaudžiem nepatīk un tie izvairās no komunikācijas ar meiteni. Danai ļoti patīk mūzika, dejošana, zīmēšana un māla nodarbības. Meitenes sapnis ir kādreiz nokļūt Korejā.

Lai novērstu Danas sejas mīmikas problēmas, viņai nepieciešamas regulāras audiologopēda nodarbības, kas veselam gadam izmaksā 1656 eiro, bet Danas omīte, kura audzina savu mazmeitu viena, nespēj to samaksāt.

Kopā mēs varam Danai palīdzēt! Mums izdosies!

The Project is placed online on: 30.08.2021

Project completed 16.09.2021

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Latvian hunters to protect Ukraine!

Palīdzība Irinai Bērziņai

M-help deliveries

Palīdzība Teo Dučkenam

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

7 758 637.13 €