Follow us Today has already donated 200.00 €

Palīdzi "Labajām mājām" 2020

Report 31.12.2020

ATSKAITE PAR 2020.GADA 1.SEPTEMBRI- 31.DECEMBRI:

Laika periodā no septembra vidus līdz decembra beigām patversmē "Labās mājās" tika uzņemti 58 kaķi un 47 suņi. 
Par saziedotajiem līdzekļiem šajā periodā apmaksāti rēķini par elektroenerģiju patversmes kompleksa uzturēšanai, apkures granulām, iegādāti telpu un inventāra dezinfekcijas un saimniecības līdzekļi, kaķu cementējošās smiltis. Papildus projekts sniedza arī nozīmīgu finansiālu atbalstu dzīvnieku kopēju atalgojuma segšanai.

Paralēli patversmes ikdienas darbiem, patversmes darbinieki regulāri informē sabiedrību par iespēju adoptēt patversmes iemītniekus – tiek publicēti stāsti par petversmē mītošajiem suņiem un kaķiem sociālajos tīklos un dažādos plašsaziņas līdzekļos, dodot dzīvniekiem iespēju tikt pamanītiem potenciālo adoptētāju acīs. Papildus “Labās mājas” piedalījās projektos, lai veicinātu sabiedrības informētību par to, kāpēc ir svarīgi atbalstīt patversmes darbību. Kā piemēram, lai kliedētu mītus par patversmes izmaksu pozīcijām un meklētu iespējas kā ietaupīt, sadarbībā ar portālu "Apollo" rudenī uzsākta akcija "Sniedz ķepu!” ar mērķi piesaistīt finansiālus līdzekļus LED spuldžu iegādei, jo vieni no lielākajiem ikmēneša tēriņiem patversmē ir tieši elektrības rēķinu apmaksa. Par akcijas laikā saziedotajiem līdzekļiem patversme nomainīs visas tās teritorijā esošās spuldzes uz krietni ekonomiskākām - LED spuldzēm.

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā patversmē nenotika tik ierastās brīvprātīgo pastaigas ar suņiem, kaķēnu socializēšana, ekskursijas, dzimšanas dienu, kolektīvu saliedēšanas un citi ar ciemošanos saistīti pasākumi. Visi ar dzīvnieku adopciju saistītie apmeklējumi notika tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās. Turpretim pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas – septembrī un oktobrī, ievērojot rekomendētos drošības pasākumus, patversmē notika vairākas skolēnu ekskursijas, kuru laikā viesus iepazīstinājām ar patversmi un dzīvnieku ikdienu un stāstījām, ko nozīmē uzņemties rūpes par dzīvniekiem un būt atbildīgiem. Šādi pasākumi palīdz veicināt sabiedrības izpratni par dzīvnieku labturību un patversmes nepieciešamību sabiedrībā. Brīvprātīgie varēja ierasties gan staidzināt suņus, gan socializēt kaķēnus. Novērojām lielu atsaucību suņu staidzināšanā, kas sevišķi priecē, jo pastaigas ar suni ir ļoti nozīmīgs darbs - tieši pastaigas laikā suns mācās komunicēt ar cilvēkiem un citiem suņiem, apgūst pareizu uzvedību cilvēku klātbūtnē un iegūst citas turpmākajai dzīvei nepieciešamas prasmes. Turpinot rūpes par patversmes suņiem, brīvprātīgie darbinieki īstenoja projektu “Robina pilis”, ka rezultātā tika uzbūvētas 15 jaunas, siltinātas suņu būdas.

Arī šajā pārskata periodā patversmē “Labās mājas” uzturējās daudz kaķēnu. Ja suņus staidzināt ieradās dažāda vecuma cilvēki, tad kaķēnus lielākoties ieradās socializēt jaunieši - mierīgā gaisotnē samīļojot un glāstot, jaunieši runājas ar viņiem un spēlējas, lai palīdzētu kaķēniem ātrāk pierast pie cilvēka, nebaidīties, lai viņi varētu izaugt par drošiem un draudzīgiem mājas mīluļiem un tādējādi ātrāk nonāktu mājās pie saviem jaunajiem saimniekiem. Šī nodarbe palīdz ne tikai kaķēniem, bet arī pašiem jauniešiem, kuri mācās rūpēties par dzīvniekiem un labāk izprot patversmes lomu sabiedrībā. Tāpat ar jaunajiem īpašniekiem tika izrunātas problēmas, kas saistītas ar dzīvnieku nekontrolētu vairošanos un tika stāstīts par sterilizācijas nozīmību.

Finanšu atskaite:
Elektroenerģijas apmaksa: 1983.07 EUR
Dzīvnieku kopēju atalgojums: 10188.61 EUR
Dezinfekcijas un saimniecības līdzekļi: 509.61 EUR
Kokskaidu granulu iegāde: 2010.00 EUR
Kopā: 14691.29 EUR

Citas atskaites:

Other topical projects

Smagi slimu cilvēku atbalstam

Palīdzi mazulīšiem izaugt!

For mums with special children

Draugu stipendija

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

528 196.92 €