Follow us Today has already donated 378.00 €

#Neklusē!

Latvijā katrs trešais skolēns cieš no mobinga, taču 54% no šiem skolēniem nav meklējuši palīdzību. Mobings ir emocionāla vai fiziska vardarbība starp vienaudžiem klātienē vai internetā, kas tiek īstenota speciāli, ilgstoši un kurā spēku samērs nav līdzvērtīgs.

Lai mazinātu mobingu un preventīvi novērstu, ir svarīgi izglītot bērnus un jauniešus ne tikai par mobingu, bet par saistītām tēmām - emocijām, sadarbību, konfliktu risināšanu u.c. Lai gan visbiežāk mobings ir izplatīts pamatskolā, ir svarīgi izglītot bērnus sākumskolā, lai mobingu preventīvi novērstu.

Sociālā projekta #Neklusē mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijas skolās. Ar Jūsu un Ziedot.lv atbalstu spēsim izstrādāt mācību metodoloģiju klases audzināšanas stundām 1.-4.klašu grupai. Metodoloģija būs pieejama #Neklusē sadarbības skolās - sākot no 2021./2022.mācību gada 54 skolās. Klašu audzinātāji tiks apmācīti tās izmantošanai un pēc tam vadīs klases audzināšanas stundas, izmantojot #Neklusē mācību metodoloģiju.

Šī mācību metodoloģija tiks iekļauta risinājumos, ko sociālais projekts #Neklusē nodrošina skolām bezmaksas:
- mācību metodoloģija klases audzināšanas stundām
- mobilā lietotne, kurā skolēni var ziņot par pāridarījumu un saņemt psihologa palīdzību
- aptauja skolas personālam, vecākiem un skolēniem
- apmācības skolas personālam, izglītojoši pasākumi vecākiem un skolēniem
- komunikācijas materiāli par mobingu
- atbalsts skolas vadībai un personālam šo risinājumu ieviešanā

Uzziniet vairāk par sociālo projektu #Neklusē: www.nekluse.lv

The Project is placed online on: 26.04.2021

Project completed 28.10.2021

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Palīdzēsim izglābt dzīvības!

Palīdzi bērniem staigāt!

Stand With Ukraine

Support special children!

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

8 756 579.68 €