Follow us Today has already donated 2,254.90 €

Namiņš bērniem 2019

Auces latviešu biedrības Krīzes centrs “Namiņš” šobrīd ikdienā atbalsta 16 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 82 bērni. Piecdesmit septiņi no šiem bērniem ir skolnieki. Bērni “Namiņā” ierodas pēc stundām. Šeit viņiem ar ziedotāju atbalstu tiek nodrošināta iespēja paēst pusdienas vai launagu un atpūsties, spēlējot tenisu, novusu un citas galda spēles. Reizi nedēļā, piektdienās, notiek deju grupas nodarbības. Bērni apmeklē dramatikas pulciņu, iestudē ludziņas un mācās dziedāt. Vairākas reizes mācību gada laikā norit zīmēšanas konkursi, kuru noslēgumā notiek uzvarētāju apbalvošana un ballīte.

Gaidot jauno skolas gadu, augusta mēnesī katram skolēnam tiek piešķirti EUR 20.00 mācību līdzekļu iegādei. Divas reizes mācību gada laikā (novembrī un aprīlī) bērniem tiek pirkti jauni, sezonai atbilstoši apavi. Novembrī - ziemas zābaki, aprīlī-pārsvarā botas, jo bērni tā vēlas. Visa gada garumā krīzes centru apmeklējošās ģimenes var saņemt apģērbu, ko ziedo gan Auces un tās apkārtnes iedzīvotāji, gan sadarbības partneri no Norvēģijas. 

Lai šo atbalstu turpinātu un bērni pēc skolas būtu pabaroti un pieskatīti, nepieciešams ziedotāju atbalsts pārtikas, malkas un mācibu līdzekļu iegādei. 

The Project is placed online on: 01.04.2019

Projekts noslēgts 08.11.2019

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Families with children who have impairments

Smagi slimu cilvēku atbalstam

Doctor POGA

Rehabilitācija Akimam Kavaļenko

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

580 011.06 €