Follow us Today has already donated 230.00 €

Miljons sveču grupu mājai 2022

Ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot sabiedrībā un piedzīvot SAVU dzīvi!

Latvijā jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem šādas iespējas joprojām nav. Šie cilvēki ir vai nu ģimenes aprūpē, vai arī, kad, tuvinieki noveco un zaudē spēkus, nonāk valsts aprūpē pansionātos. Bet vide tur diemžēl ir segregēta un personību degradējoša. Vecāki ir izmisumā, jo viņu pieaugušo bērnu nākotne ir bezcerīga.

Lai mainītu situāciju, ir svarīgi uzcelt Grupu māju, kas nodrošinātu mājas jauniem cilvēkiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams liela apjoma atbalsts!

Grupu māja nav tikai dzīvesvieta, bet arī attīstošs un rehabilitējošs pakalpojums, izmantojot dažādas ikdienas aktivitātēs integrētas terapeitiskas metodes. Pakalpojums sniegs atbalstu ne tikai Grupu mājas iemītniekiem un viņu ģimenēm, bet arī dotu iespēju citām ģimenēm ambulatori saņemt konsultatīvo habilitācijas pakalpojumu jauniešu neatkarības veicināšanai (ikdienas dzīvei nepieciešamo prasmju apguvei). Vienlaikus grupu māja kalpotu kā metodiskā atbalsta centrs citiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlētos apgūt integrētās terapeitiskās metodes un pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu tieši personām ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem.

Mērķis ir izveidot Grupu māju 16 jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem, kā arī Īsās atelpas pakalpojumu, kāds šobrīd Latvijā šiem cilvēkiem vispār nav pieejams. Dosim iespēju jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem dzīvot pilnvērtīgu un normālu dzīvi drošā un attīstošā vidē, kā arī sniegsim sirdsmieru viņu ģimenēm.

Lielais mērķis ir grupu mājas būvniecībā Rīgā, izmaksas sastāda 705 000 eiro. Pirmajā posmā paredzēts labiekārtot un būvniecībai sagatvot iegādāto zemes gabalu, izmaksas veido15 900 eiro. Grupu mājas izveidei iespējams ziedot arī, iegādājoties jauniešu darinātas sveces

Katrs ziedojums dos cerīgu nākotni jauniešiem ar attīstības traucējumiem!

Grupu mājas projektu īsteno biedrība "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi".

#AtbalstsNVO #ACFLatvia #AIFLatvia #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia #CilvekosIrSpeks

The Project is placed online on: 02.03.2021

Project completed 31.12.2022

Ziedot.lv for donations does not charge any commissions or brokerage fees. All the donated money reaches 100% for its intended purpose. Ziedot.lv administrative costs not covered by your donations.

Other topical projects

Palīdzība Jēkabam Teberniekam

Palīdzība Mārcim Gabrielam Markovam

Palīdzība Leonardam Ļaksam

Palīdzība Justīnei Skrebai

About us

Ziedot.lv is a charity organization founded in 2003 with the mission to channel individual and business donations to people in need. Ziedot.lv is offering a safe, easy and transparent way to support carefully verified and selected charity projects, to follow-up their progress and be sure your donation has reached the goal.


Donation Statistics

This year

2 571 438.98 €